อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 15 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 15 กรกฎาคม 2563

TIP เข้าเฝ้าถวายสักการะ สมเด็จพระสังฆราช

ทิพยประกันภัย เข้าเฝ้ากราบถวายสักการะ สมเด็จพระสังฆราช อังคารที่ 4 ธันวาคม 2561 เวลา 15.00 น.

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงประทานวโรกาสให้ ดร.สมพร  สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ นางวิชชุดา ไตรธรรม  ผอ.ฝ่ายสื่อสารองค์กรและ CSR   พร้อมผู้บริหารและพนักงาน บริษัททิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เข้าเฝ้ากราบถวายสักการะ และถวายปฏิทินพระพุทธชินราช ประจำปี ๒๕๖๒  ณ ตำหนักอรุณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 43