อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 15 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 15 กรกฎาคม 2563

สปส. เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุระเบิด

สปส.เร่งช่วยเหลือทายาทผู้ประกันตนเหตุโรงงานเครื่องสำอางย่านปากเกร็ดระเบิด พฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม 2561 เวลา 12.00 น.

พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ได้เร่งให้ความช่วยเหลือลูกจ้างที่ประสบอันตรายจากเหตุระเบิดและเพลิงไหม้บริษัท มินเทค แล็ปบอราทอรี่ จำกัด ตั้งอยู่ซอยพระแม่การุณ 25 ถนนติวานนท์ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 29 พ.ย. 61 ที่ผ่านมาว่า เหตุการณ์ดังกล่าวมีลูกจ้างประสบอันตรายทั้งหมด 4 ราย เสียชีวิตในที่เกิดเหตุทันที 1 ราย และได้รับบาดเจ็บสาหัส 3 ราย โดยขณะนี้มีลูกจ้างเสียชีวิตเพิ่มอีก 2 ราย รวมเป็นลูกจ้างเสียชีวิตแล้ว 3 ราย และยังเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลอีก 1 ราย  

โดยเมื่อวันที่  4 ธ.ค.61 ได้มอบเงินให้แก่ทายาทลูกจ้างที่เสียชีวิตทั้ง 3 ราย คือ 1.นายไพรวิท ช่างต่อ ได้รับเงินทดแทนกรณีเสียชีวิตจำนวน 486,720 บาท ค่าจัดการศพ จำนวน 33,000 บาท เงินบำเหน็จชราภาพ 171 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 519,891 บาท  2.นายจามร คำอ่อนสา ได้รับเงินทดแทนกรณีเสียชีวิต จำนวน 802,828.80 บาท ค่าจัดการศพ จำนวน 33,000 บาท เงินบำเหน็จชราภาพ 34,088.76 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 869,917.56 บาท และ 3.นายณัฐกานต์ บัวบาง ได้รับเงินทดแทนกรณีเสียชีวิต จำนวน 547,200 บาท    ค่าจัดการศพ จำนวน 33,000 บาท เงินบำเหน็จชราภาพ 570 บาท รวมทั้งสิ้น 580,770 บาทสำหรับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บสาหัส คือ นายพงพัฒน์ เชิดชูพันธ์ ที่ยังคงเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล กระทรวงแรงงาน สำนักงานประกันสังคม ได้เข้าไปดูแลรักษาพยาบาลอย่างเต็มที่ โดยลูกจ้างมีสิทธิประโยชน์ทดแทนจากกองทุนเงินทดแทนเป็นค่ารักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็นเพิ่มขึ้นจนสิ้นสุดการรักษาแต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท อีกทั้งค่าทดแทนการขาดรายได้ร้อยละ 60 ของค่าจ้างรายเดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี อีกด้วย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวอีกว่า ได้กำชับให้สำนักงานประกันสังคมดูแลลูกจ้างที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ครั้งนี้ให้ได้รับสิทธิอย่างเต็มที่ พร้อมให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานสอดส่องดูแลเรื่องความปลอดภัยในสถานประกอบการอย่างเข้มงวด เพื่อลดปัญหาลูกจ้างประสบอันตราย ซึ่งหากลูกจ้างประสบอันตราย กระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานประกันสังคม มีกองทุนเงินทดแทนพร้อมดูแลลูกจ้างในระบบให้ได้รับสิทธิเงินค่าทดแทนและค่ารักษาพยาบาลอย่างเต็มที่ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของลูกจ้างต่อไปในอนาคต
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 28