อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2562

เทสโทสเตอโรน... เพิ่มหรือลดน้ำอสุจิ

เมื่อผู้ชายที่มีอายุสูงขึ้น ระดับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนลดลง จึงทำให้ทีมนักวิจัยชาวอเมริกัน เกิดความสงสัย ฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนทดแทนจะช่วยแก้ไขชายที่มีความผิดปกติในเรื่องการหลั่งน้ำอสุจิซึ่งรวมถึงปัญหาการหลั่งช้า เสาร์ที่ 8 ธันวาคม 2561 เวลา 00.15 น.


ฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนเป็นฮอร์โมนที่มีความสำคัญสำหรับผู้ชาย ช่วยในเรื่องความต้องการทางเพศ และแสดงออกถึงลักษณะความเป็นชาย สังเกตได้ตั้งแต่ช่วงวัยแรกรุ่น ร่างกายจะค่อย ๆ เริ่มมีการปรับเปลี่ยน ไล่ตั้งแต่มีขนและผมบริเวณผิวหน้า, อวัยวะเพศ และน้ำเสียงจะแตกใหญ่ ส่วนกล้ามเนื้อ-กระดูกแข็งแรง ร่างกายสูงใหญ่ รวมไปถึงอวัยวะเพศชายและลูกอัณฑะโตขึ้น ผลิตสเปิร์ม ความต้องการทางเพศ แต่เมื่อขยับพ้นวัยแรกรุ่น จะเพิ่มการทำงานของร่างกายในด้านผลิตเซลล์เม็ดเลือดแดง ความหนาแน่นของมวลกระดูก การกระจายของเซลล์ไขมัน เพิ่มมวลและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ

แต่เมื่อผู้ชายที่มีอายุสูงขึ้น จะมีระดับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนลดลง ซึ่งสิ่งแสดงออกให้เห็นชัดเจนคือ จะเริ่มรู้สึกอ่อนเพลีย เหนื่อยง่ายและมีอารมณ์หงุดหงิด ความสนใจทางเพศลดลงด้วย เนื่องจากฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนจะทำหน้าที่เกี่ยวกับลักษณะการแสดงออกด้านความเป็นชาย จึงทำให้ทีมนักวิจัยชาวอเมริกัน เกิดความสงสัยว่าการให้ฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนทดแทนจะช่วยแก้ไขชายที่มีความผิดปกติในเรื่องการหลั่งน้ำอสุจิซึ่งรวมถึงปัญหาการหลั่งช้า และไม่มีการหลั่งน้ำอสุจิเลย

นอกจากนี้นักวิจัยยังรวมถึงชายที่หลั่งน้ำอสุจิน้อยกว่าปกติด้วย จึงได้ทำการศึกษาในผู้ชายจำนวน 66 ราย ที่มีระดับฮอร์โมนเพศชายเทสโทสเตอโรนต่ำ และอย่างน้อยหนึ่งในนั้นจะต้องมีความผิดปกติในการหลั่งน้ำอสุจิตามที่กล่าวมาข้างต้น (ชายที่มีปัญหาหลั่งไวไม่ได้ถูกรวบรวมไว้ในการศึกษานี้หลังจากนั้น 16 สัปดาห์ พบว่าประมาณครึ่งหนึ่งของชายที่ได้รับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนทดแทน จะมีระดับฮอร์โมนในร่างกายอยู่ในเกณฑ์ปกติ กลุ่มที่ได้ยาหลอกยังคงมีระดับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนเท่าเดิม

แม้ว่าชายที่ได้รับเทสโทสเตอโรนทดแทนจะมีอาการหลั่งน้ำอสุจิดีขึ้นบ้าง แต่ไม่ได้ช่วยได้มากเมื่อเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้รับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนทดแทน มีความแตกต่างกันน้อยมาก

การหลั่งน้ำอสุจิเป็นกระบวนการที่ซับซ้อน ในชายที่มีระดับฮอร์โมนเพศชายปกติก็ยังคงมีปัญหาเกี่ยวกับการหลั่งอยู่ ทางแก้ไขให้ดูแลการแข็งตัว หากอยู่ในขั้นคะแนนไอไออีเอฟ 5 ได้คะแนนเกิน 22 ก็จะหลั่งได้ง่ายกว่ากลุ่มที่ได้คะแนนน้อย ข้อควรระวังชายที่ยังต้องการมีบุตรไม่ว่าวัยใดก็ให้ทราบว่าความแข็งแรงและจำนวนของตัวอสุจินี้สำคัญมาก ถ้าชายได้ไปฉีดฮอร์โมนเข้าตัวเชื้ออสุจิจะหนีหายไปอย่างน่าสงสาร

ดังนั้นชายหญิงที่กำลังต้องการมีบุตร ก็ควรปรึกษาแพทย์ก่อนจะซื้อยาเพิ่มฮอร์โมนกินเอง มิฉะนั้นก็จะรอมีบุตรไปนาน เพราะรู้ไม่จริงในด้านสุขภาพ กลุ่มชอบซื้อยากินเองจึงน่าสงสาร รอแล้วรอเล่า.
...............
ดร.อุ๋มอิ๋ม


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 41