อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562

นักวิจัยไม้กฤษณาชื่อดัง ยื่นหลักฐานขอคืนไม้ที่ถูกยึด

ผู้เชี่ยวชาญด้านไม้กฤษณาและเจ้าของสิทธิบัตรไม้กฤษณารายแรกของโลก ยื่นหนังสือแสดงตนพร้อมหลักฐานการได้มาและถือครองที่ถูกต้องในชิ้นส่วนไม้กฤษณาและชิ้นไม้อื่นๆ ศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 เวลา 11.21 น.


นายพีระพันธุ์ วิจิตรพันธุ์ นักวิจัยอิสระ ผู้เชี่ยวชาญด้านไม้กฤษณาและเจ้าของสิทธิบัตรไม้กฤษณารายแรกของโลก และเจ้าของข้อมูลความลับทางการค้า 150 ฉบับของไม้กฤษณาโดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา พร้อมด้วย ว่าที่ ร.ต.กฤษดา กฤตเมธานนท์ ทนายความส่วนตัว ได้เข้ายื่นหนังสือให้ นางสาวกมลชญา ประเสริฐสิน นายอำเภอแปลงยาว ณ ที่ว่าการอำเภอแปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อแสดงตนพร้อมหลักฐานการได้มาและถือครองที่ถูกต้องในชิ้นส่วนไม้กฤษณาและชิ้นไม้อื่นๆที่ถูกเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ร่วมกับทหาร ตำรวจ และเจ้าหน้าที่ป่าไม้อายัดไว้จากการตรวจตู้คอนเทนเนอร์จำนวน 2 ตู้ภายในโรงงานของบริษัท สยามไบโอเทคและอุตสาหกรรมเภสัช จำกัด ภายใต้การอำนวยการของนางสาวกมลชญา ประเสริฐสิน ในฐานะนายอำเภอแปลงยาวเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา

โดยนายพีระพันธุ์ วิจิตรพันธุ์ ได้ชี้แจงว่า ตนมาแสดงตัวว่าเป็นเจ้าของชิ้นส่วนไม้ที่ถูกอายัด และ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัท สยามไบโอเทคและอุตสาหกรรมเภสัช จำกัด จำนวน 225,000 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 300,000 หุ้น ซึ่งชิ้นไม้ที่ถูกอายัดไว้นั้นตนเองซื้อมาถูกต้องตามกฎหมายจากเกษตรกรที่ปลูกต้นกฤษณาในที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์ที่ตนไปส่งเสริมไว้โดยการเอาเทคโนโลยีตามสิทธิบัตรของตนไปกระตุ้นตามกรรมวิธีภายใต้ความลับทางการค้าของตนเพื่อเพิ่มคุณภาพและสร้างมูลค่าให้แก่ไม้กฤษณา โดยเกษตรผู้ปลูกไม้กฤษณาได้จำหน่ายให้ตนนำไปเป็นวัตถุดิบเพื่อผลิตเป็นผลิตภัณฑ์จากไม้กฤษณานำไปจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ สร้างรายได้แบบยั่งยืนให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกไม้กฤษณาทั่วประเทศ
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%