อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 18 มิถุนายน 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 18 มิถุนายน 2562

หยุดทุจริตในกระทรวงทส. ต้องด้วยมือนายกรัฐมนตรี

สัปดาห์นี้ “เรื่องใหญ่” ในแวดวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงอยากจะเรียกร้องต่อนายกฯ ถึงจะหยุดทุจริตได้?? พุธที่ 26 ธันวาคม 2561 เวลา 08.00 น.


กรณีที่เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ หรือ ปปท. และกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) สอบสวนกรณี นายสมัคร ดอนนาปี อดีตผอ.สำนักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานฯ มีหนังสือลงชื่อจริง ร้องเรียนต่อ ...ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เมื่อวันที่ 3 เม.ย.61 ว่าการปลูกป่าใน “โครงการปลูกป่าเพื่อลดปัญหาอุทกภัยและภาวะโลกร้อนในพื้นที่ป่าแก่งกระจาน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมพรรษา ว่ามีการกระทำผิดกฎหมายทั้งเป็นการฮั้วประมูล และปลูกป่าไม่สอดคล้องกับแผนงาน ไม่เป็นไปตามเงินงบประมาณที่ได้รับ

“โครงการปลูกป่าเพื่อลดปัญหาอุทกภัยและภาวะโลกร้อนในพื้นที่ป่าแก่งกระจาน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมพรรษา” ได้จัดทำขึ้นโดยกรมอุทยานฯ แห่งชาติ เมื่อปี 55 จำนวน 4 แปลง รวมเนื้อที่ 4,200 ไร่ ด้วยงบประมาณ 15,960,000 บาท ในพื้นที่อุทยานฯ แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี โดยมีรายละเอียดของโครงการปลูกป่ากำหนดไว้ จะมีต้นกล้าไร่ละ 200 ต้น รวมทั้งหมด 840,000 ต้น

เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ในแวดวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงอยากจะเรียกร้องต่อนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ดังนี้

1.เรียกร้องให้นายกฯ ชื่นชมและให้รางวัลกับหน่วยงานทั้งสอง คือ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ หรือ ปปท. และกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ที่ให้ความใส่ใจต่อปัญหาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ จนถือได้ว่าสองหน่วยงานนี้ เป็นความหวังของผู้คนที่มีจิตใจจะปกป้องคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ และยังมีอีกหลายเรื่องที่ต้องอาศัย 2 หน่วยงานนี้ เข้ามาช่วยสะสาง

2.เรียกร้องให้นายกฯ มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบทุกฝ่ายปฏิบัติตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 27 มี.ค.61 โดยกำหนดให้เมื่อมีการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการ ให้ส่วนราชการต้นสังกัดดำเนินการสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน แล้วรายงานผลการพิจารณาต่อหัวหน้าส่วนราชการและรัฐมนตรีเจ้าสังกัด เพื่อรับทราบทันที และให้พิจารณาดำเนินการทางวินัยหรือทางอาญาโดยเร็ว ซึ่งต้องให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน

เพราะกรณีนี้ผู้ร้องคือ นายสมัคร ดอนนาปี ได้ร้องไปที่กรมอุทยานแห่งชาติด้วย จึงต้องตอบคำถามว่า ทำไมอธิบดีกรมอุทยานชาติ ปลัดกระทรวง และรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) จึงเพิกเฉยไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามมติ ครม. และกฎหมายที่เกี่ยวข้องดังกล่าว จนหน่วยงานภายนอก ทั้งปปท.และดีเอสไอ เข้ามาดำเนินการ อย่างไรก็ตามขอให้ กันตัวเล็กๆ ข้าราชการน้อยๆ” ไว้เป็นพยาน เพราะอุทยานฯ ไม่อาจกระทำเรื่องนี้ได้โดยลำพัง3.เรียกร้องให้นายกฯ สั่งการให้หน่วยงานทั้งสองเร่งสอบสวนว่า โครงการดังกล่าวอนุมัติใช้เงินงบประมาณได้อย่างไร มีความเหมาะสม และความเป็นไปได้หรือไม่ มีความครบถ้วนทั้งจำนวนพื้นที่และจำนวนต้นไม้ในการปลูกหรือไม่ มีการฮั้วประมูล มีนอมินีหรือไม่ เพราะเป็นโครงการที่ใช้เงินงบประมาณเป็นจำนวนมาก และกระทบต่อการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ เผยโฉมให้ได้เห็นกันว่าใครอยู่ข้างหลังโครงการนี้ จึงอยากให้สอบสวนทวนความไปถึงผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด ที่มีส่วนในการอนุมัติเงินงบประมาณและอนุมัติโครงการ

โดยขอให้ไล่สอบตั้งแต่หน่วยงานในพื้นที่ ในกรมอุทยานฯ และสำนักงบประมาณ ว่าอนุมัติโครงการและเงินงบประมาณมาได้อย่างไร และไม่ใช่กรณีนี้เท่านั้น ยังมีกรณีการร้องเรียนการเพาะชำกล้าไม้ของกรมป่าไม้ ที่เพาะกล้าไม้จำนวน 53 ล้านกล้า งบประมาณกว่า 108 ล้านบาท โดยทำให้แล้วเสร็จภายใน 1 เดือน การสอบสวนเรื่องนี้ก็ยังคาราคาซัง ไปไม่ถึงไหน ทำท่าจะออกไปทางการช่วยเหลือกันว่าเอกสารหาย จึงไม่สามารถหาตัวผู้กระทำผิดได้ ทั้งๆ ที่รู้กันหมดในกระทรวงว่าใครกระทำผิด ยกเว้นผู้ใหญ่และผู้บริหารในกระทรวงเท่านั้นที่ไม่รู้ และหวั่นใจว่าข้าราชการเล็กๆ ที่ตกเป็นเครื่องมือของคนที่แสวงหาประโยชน์จะถูกรับเคราะห์กรรมแทนอีกเรื่อง และเรื่องเพาะชำกล้าไม้ดังกล่าว อาจโยงใยกับโครงการนี้ก็เป็นได้

4.เรียกร้องให้นายกฯ มอบหมายให้หน่วยงานทั้งสองนี้ ไปช่วยตรวจสอบว่ามีการปล่อยไม้ของกลาง หรือถอนอายัดไม้ที่ยึดไว้ในพื้นที่อุดรธานีของกระบวนการค้าไม้ข้ามชาติกระบวนการหนึ่งว่า การถอนอายัดไม้ของกลางสมเหตุสมผลหรือไม่ หากไม่ก็ให้สันนิฐานว่าผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้อง เพราะกระบวนการเหล่านี้อาจเชื่อมโยงกันได้

5.เรียกร้องต่อท่านนายกฯ หากท่านได้กลับมาเป็นนายกฯ อีกครั้ง ช่วยดูรัฐมนตรีกระทรวงทส. ท่านใหม่ที่จะมาบริหาร เอาที่ทำงานเพื่อผลประโยชน์ชาวบ้าน เอาที่ยึดทรัพยากรธรรมของชาติเป็นหลัก เอาที่มีธรรมมาภิบาลครบถ้วน เอาที่มีคุณธรรมจริยธรรม เอาที่เป็นแบบอย่างให้ทุกคนได้ เอาที่ไม่ตกเป็นขี้ข้ามนุษย์ซองขาว เอาประเภทที่มาเพื่อให้หรือเสียสละ ไม่ใช่มาเพื่อตักตวง เพราะวันที่มีสภาฯ หลังเลือกตั้ง การตรวจสอบจะเข้มข้นขึ้น ถ้าไม่เลือกคนที่เป็นแบบอย่างแล้ว ท่านนายกฯ อาจจะเอาไม่อยู่ พานจะพารัฐบาลและบ้านเมืองล่มจมลงได้นะครับ.
..............................................
คอลัมน์ : พุ่มไม้ใบบัง By Narit
โดย “นริศ ขำนุรักษ์”


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 567