อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 18 มิถุนายน 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 18 มิถุนายน 2562

'สทน.'จ่อจัดประชุมนานาชาติ'นิวเคลียร์'

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ เตรียมจัดงานประชุมนานาชาติ พร้อมรวมผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์จากทั่วโลกมาจัดแสดงมากกว่า 100 ผลงาน ศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 เวลา 18.00 น.


สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทน.จัดงานประชุมนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ ภายใต้แนวคิด “Nuclear for Better Life นิวเคลียร์เพื่ออนาคตที่ดีกว่า” การประชุมครั้งนี้เป็นการรวมผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์มาจัดแสดงในรูปแบบผลงานภาคโปสเตอร์และการบรรยายจากทั่วโลกมากกว่า 100 ผลงาน พร้อมทั้งมีการจัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยสำคัญด้านนิวเคลียร์ของไทย และการมอบรางวัลแก่นักวิทยาศาสตร์ผู้มีผลงานโดดเด่นด้านนิวเคลียร์ จำนวน 2 รางวัล โดยการนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินเพื่อทรงเป็นองค์ประธานเปิดการประชุมครั้งนี้ ซึ่งงานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมเซนทาราแกรนด์ เซนทรัลพลาซาลาดพร้าว ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/inst.th\..คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%