อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 18 มิถุนายน 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 18 มิถุนายน 2562

'อุดรธานี'มหกรรมธงฟ้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาค

จ.อุดรธานี จัดมหกรรมธงฟ้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาค เสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 เวลา 00.04 น.


ที่สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี นายประโยชน์ เพ็ญสุต รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดงาน “มหกรรมธงฟ้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี” โดยมีนายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายประเสริฐ ฝ่ายชาวนา พาณิชย์จังหวัดอุดรธานี นายฤทธิเดช โคตรสาร ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับ

นายประโยชน์ เพ็ญสุต รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า นโยบายในการดูแลค่าครองชีพประชาชนทั่วประเทศเป็นนโยบายสำคัญอย่างยิ่งของรัฐบาล พล.อประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่มอบให้กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าภายในดูแลประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยที่ต้องแบบรับภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันในอันตราที่สูงเมื่อเปรียบเทียบกับรายรับที่ได้มาในแต่ละวัน ในขณะเดียวกันกรมการค้าภายในต้องดูแลเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตร เกษตรแปรรูป ซึ่งในปีนี้เกษตรกรประสบปัญหาราคาตกต่ำแทบทุกสินค้า เช่น ไข่ไก่ น้ำตาลทราย กุ้งขาว มะพร้าว และปาล์มน้ำมัน จึงกำหนดให้สินค้าเหล่านี้เป็นสินค้าส่งเสริมการขายจำหน่ายในราคาต่ำเป็นพิเศษให้พี่น้องชาว จ.อุดรธานี ได้บริโภคในราคาประหยัดโดยไข่ไก่เบอร์ 2-3 แผงละ 30 ฟองราคา 80-90 บาท ราคาธงฟ้า 55 บาท กุ้งขาวทั้งเปลือก ขนาดแพ็คละ 0.25 กก.ราคาทั่วไป 65 บาท ราคาธงฟ้า 40 บาท กุ้งขาวแกะเปลือก ขนาดแพ็คละ 0.25 กก.ราคา 110 บาท ราคาธงฟ้า 85 บาท น้ำตาลทราย 1 กก.ราคาทั่วไป 22-23 บาท ราคาธงฟ้า 15 บาท น้ำมันพืช ขนาดบรรจุ 1 ลิตร ราคาทั่วไป 36-42 บาท ราคาธงฟ้า 25 บาท และกะทิกล่อง 250 มล.แพ็คละ 6 กล่อง ราคาทั่วไป 100 บาท ราคาธงฟ้า 70 บาท ดังนั้น กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับจังหวัดอุดรธานี จัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าธงฟ้าในราคาต่ำกว่าท้องตลาดร้อยละ 20-40 เพื่อเพิ่มทางเลือกให้ประชาชนในการซื้อสินค้าลดค่าครองชีพ เป็นการเพิ่มกำลังซื้อให้กับประชาชนโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อย รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการในจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดใกล้เคียงได้นำสินค้าที่ผลิตในชุมชนนำมาจำหน่ายภายในงาน ซึ่งถือเป็นกิจกรรมที่สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจให้มีการจับจ่ายใช้สอย มีการจ้างงานของภาคประชาชน เพิ่มเม็ดเงินหมุนเวียนในจังหวัด และในภาพรวมของระบบเศรษฐกิจ เพื่อเสริมสร้างบรรยายการทางการค้าการจ้างงานให้มีรายได้เพิ่ม ทำให้ระบบเศรษฐกิจขยายตัวเพิ่มขึ้นด้วย.....

--------------------------------

พิชิต วีระชัย ผู้สื่อข่าวเว็บไซต์เดลินิวส์ออนไลน์ จ.อุดรธานี

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    50%
  • ไม่เห็นด้วย
    50%