อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2562

รองผวจ.ระยองเป็นปธ.พิธีมอบบ้าน ให้กับผู้ยากไร้

รองผวจ.ระยอง เป็นประธานพิธีมอบบ้านโครงการเฉลิมพระเกียรติ 86 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ และ 62 ปีสภานายิกา สภากาชาดไทย อังคารที่ 22 มกราคม 2562 เวลา 01.30 น.

เมื่อเร็วๆนี้  ณ บ้านเลขที่ 140/4 หมู่ 12 ต.บางบุตร อ.บ้านค่าย จ.ระยอง  ว่าที่ร้อยตรี พิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดพิธีมอบบ้านโครงการสร้างบ้านเฉลิมพระเกียรติ  86 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ และ 62 ปีสภานายิกา สภากาชาดไทย โดยมี นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง นายดาระใน ยี่ภู่ นายอำเภอบ้านค่าย คุณอาภา รติยานุวัฒน์ ผู้จัดการแผนกรัฐกิจและสื่อสัมพันธ์ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) พ.ต.อ.ทนุเนตร ปิตุเตชะ ผกก.สภ.บ้านค่าย สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง  ผู้บริหาร-หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญบ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีอย่างคับคั่ง

 นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง กล่าวว่า เหล่ากาชาดจังหวัดระยองมีภารกิจหลักในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ให้พ้นจากความทุกข์ และเป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาส  ผู้สูงอายุ และผู้พิการ โดยในระยะเวลาที่ผ่านมาเหล่ากาชาดจังหวัดระยองได้ออกเยี่ยมและให้ความช่วยเหลือผู้ยากไร้ในพื้นที่จังหวัดระยอง พบว่าประชาชนในพื้นที่จังหวัดระยองยังมีครอบครัวผู้ด้อยโอกาส  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ ที่มีฐานะยากจนและไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองอยู่เป็นจำนวนมากเหล่ากาชาดจังหวัดระยองจึงได้จัดทำโครงการสร้างบ้านเฉลิมพระเกียรติ  86 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ และ 62 ปีสภานายิกา สภากาชาดไทย โดยสร้างบ้านให้แก่ครอบครัวผู้ยากไร้และเป็นคนดีของสังคมที่ไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง  ทั้งนี้ การสร้างบ้านตามโครงการดังกล่าวครอบคลุมพื้นที่จังหวัดระยองทั้ง 8 อำเภอโดยได้รับการสนับสนุนการออกแบบและประเมินการค่าใช้จ่ายจากสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง ซึ่งทางอำเภอเป็นผู้คัดเลือกผู้ยากไร้ให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง

 สำหรับการมอบบ้านครั้งนี้เป็นผู้ยากไร้มีอาชีพรับจ้างกรีดยางและรับจ้างทั่วไป รายได้ไม่แน่นอนมีโรคประจำตัว ป่วยเป็นโรคเบาหวาน กล่องเลี้ยงดูบุตรพิการทางสมองและพิการทางร่างกายไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ สภาพที่อยู่อาศัยเดิมเป็นบ้านไม้ทรุดโทรม ใช้ไม้ไผ่ในการทำฝาผนังบ้าน มีฐานะยากจนเหล่ากาชาดจังหวัดระยองจึงได้ประสานขอความร่วมมือกับบริษัท  ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมความเป็นอยู่ครอบครัวผู้ยากไร้โดยสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างบ้านรวมทั้งสิ้น 250,000 บาท

มาโนช สนองสุข ผู้สื่อข่าวเว็บไซด์เดลินิวส์ออนไลน์

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%