อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562

ประกาศเจตนารมณ์ "ไม่เอาเหล้า เราเททิ้ง"

ศรีสะเกษ ประกาศเจตนารมณ์ “ไม่เอาเหล้า เราเททิ้ง” ชู “ตำบลแขม” ต้นแบบหัวใจเพชร เสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 00.21 น.


เมื่อเร็วๆนี้ ที่ลานวัดสว่างอารมณ์ บ้านเหงี่ยง ต.แขม อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ นายนพ พงศ์ผลาดิสัย ปลัดจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีประกาศเจตนารมณ์เป็นตำบลต้นแบบ งานบุญปลอดเหล้าเพื่อสุขภาพ “ชาวตำบลแขม ไม่เอาเหล้า เราเททิ้ง” พร้อมมอบใบประกาศให้กับผู้ที่ประกาศตนงดเหล้าได้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา โดยมี นายสุริยา บุตรจินดา นายอำเภออุทุมพรพิสัย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เครือข่ายงดเหล้าจังหวัดศรีสะเกษ สสส. อบต.แขม สาธารณะสุขอำเภอ องค์กรงดเหล้าแห่งประเทศไทย และชาวบ้านกว่า 500 คน ให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรมด้วยอย่างคึกคัก
    
นายสุริยา กล่าวว่า โครงการดังกล่าว อ.อุทุมพรพิสัย ได้เริ่มจัดทำตั้งแต่ปี พ.ศ.2553 มีการกำหนดกฎข้อบังคับของแต่ละหมู่บ้าน และมีการดำเนินการอย่างมีรูปธรรม สามารถนำไปสู่การประเมิน เห็นผลอย่างชัดเจนเป็นที่ประจักษ์ ซึ่งชาว ต.แขม ได้รับเลือกเป็นหมู่บ้านต้นแบบงานบุญปลอดเหล้าอำเภออุทุมพรพิสัย ดังน้นเพื่อการขยายไปสู่หมู่บ้านอื่นๆ จึงได้จัดทำโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อการสร้างขวัญ กำลังใจแก่ผู้ที่สามารถเอาชนะใจของตนเองได้ เป็นคนหัวใจเพชร คือ คนที่สามารถงดเหล้าได้ เกิน 3 ปี แต่หากเพิ่งเริ่มงดเหล้าได้ 3 เดือน เราจะเรียกว่า “คนหัวใจหิน” เพื่อการพัฒนาไปสู่คนหัวใจเพชรต่อไป และวันนี้ชาวตำบลแขม มีคนหัวใจเพชร มากถึง 320 คนแล้ว
   


ด้าน นายนพ พงศ์ผลาดิสัย ปลัดจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า จ.ศรีสะเกษ เมื่อปี พ.ศ.2553 ได้มีการประกาศโครงการงานบุญปลอดเหล้า ซึ่งได้มีหมู่บ้านที่สมัครเข้าร่วมโครงการ 2,314 หมู่บ้าน จาก 22 อำเภอ จำนวนทั้งหมด 2,626 หมู่บ้าน คิดเป็น 88% ของหมู่บ้านทั้งหมดของจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมมีการเก็บสถิติในงานบุญ ที่สมารถประหยัดค่าเหล้าไปได้งานละ 20,000 บาท และเมื่อรวมทั้งจังหวัด จะคิดเป็นเงินที่ประหยัดลงไปได้ ทั้งสิ้น 76,601,183 บาท โดยอำเภอที่ประหยัดเงินจากงานบุญปลอดเหล้าได้มากที่สุด มี 5 อำเภอ คือ อันดับที่ 1 อ.ขุขันธ์ สามารถประหยัดเงินไปได้ 19 ล้านบาท จากทั้งหมด 659 กิจกรรม อับดับที่ 2 คือ อ.อุทุมพรพิสัย ประหยัดเงินไปได้ 14 ล้านบาท จาก 516 กิจกรรม ลำดับที่ 3 คือ อ.ขุนหาญ สามารถประหยัดเงินไปได้ 9.6 ล้านบาท ลำดับที่ 4 อ.เมืองศรีสะเกษ สามารประหยัดเงินไปได้ 6.2 ล้านบาท และลำดับที่ 5 คือ อ.กันทรลักษ์ ประหยัดเงินไปได้ 5.7 ล้านบาท
  
ซึ่งจะเห็นได้ว่า หากทุกคนเข้าใจในดูแลสุขภาพของตนเอง หันมาใส่ใจในความเป็นอยู่ของตนเอง ครอบครัวตนเอง ก็จะสามารถงดเหล้าไปได้ เพราะทุกวันนี้สังคมในจังหวัดศรีสะเกษ เขายอมรับประเพณีงานบุญปลอดเหล้ากันหมดแล้ว ทำให้มีความรู้สึกใหม่ว่า งานบุญไหนมีเหล้าจะดูแปลกไปเลย จึงขอแสดงความยินดีกับผู้ที่สามารถชนะใจของตนเองได้ ขอให้กำลังใจให้ทุกคน และเชิญชวนทุกคนมางดเหล้าขยายวงออกไปมากๆ ต่อไป.

-------------------------------
พิสิษฐ์ สิริวิริยะธนา ศรีสะเกษ

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%