อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 5 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 5 สิงหาคม 2563

เรียนรู้ "ป้องกัน-รักษา" ก่อน "หัวใจวาย"

ปัจจุบันคนเรายังเข้าใจผิดว่า “หัวใจวาย” กับ “หัวใจล้มเหลว” ว่าเป็นอาการเดียวกัน ซึ่ง ผศ.นพ.สุรพันธ์ สิทธิสุข ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ขอเรียนย้ำว่า เป็นคนละโรค คนละอาการ อาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 07.00 น.


โดย ภาวะ “หัวใจวาย” หมายถึง การทำงานของหัวใจสิ้นสุดลง หรือ หัวใจหยุดเต้น หยุดบีบตัวส่งเลือดไปเลี้ยงอวัยวะต่าง ๆ ทั่วร่างกาย ส่งผลให้อวัยวะทุกอย่างในร่างกายหยุดทำงาน ตามไปด้วย ถือเป็นอาการร้ายแรงที่เกิดขึ้นกะทันหัน ถ้าไม่ได้รับการกู้ชีวิต ก็จะเสียชีวิตทันที

ส่วนภาวะ “หัวใจล้มเหลว” เกิดจากหัวใจทำงานไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย เช่น การบีบตัวของหัวใจอ่อนลง หรือหัวใจขยายตัวไม่ดีไม่สามารถสูบ
ฉีดเลือดไปเลี้ยงอวัยวะต่าง ๆ ได้เพียงพอ เกิดการคั่งของน้ำในปอด มีน้ำท่วมปอด ขาบวม มีน้ำในท้อง ตับโต ซึ่งเป็นได้ทั้งชนิดเฉียบพลันและเรื้อรัง โดยมีตั้งแต่อาการน้อยจนถึงอาการหนักมาก เช่น เหนื่อยมาก นอนราบไม่ได้ ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลอย่างฉุกเฉิน และ อาจนำไปสู่ภาวะ “หัวใจวาย”อย่างไรก็ตาม ครั้งนี้ ผศ.นพ.สุรพันธ์ ได้อธิบายเฉพาะ “หัวใจวาย” ว่า เกิดขึ้นได้กับทุกคน มีหลายสาเหตุ ทั้งที่เป็นโรคที่หัวใจเอง และโรคอื่นที่มีผลกระทบร้ายแรงมาที่หัวใจ โรคที่เป็นพันธุกรรม แต่ สาเหตุที่พบได้บ่อยคือ หัวใจวายที่เกิดจากโรคหัวใจขาดเลือด มักพบในผู้ใหญ่อายุกลางคนขึ้นไป พบบ่อยในผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบตัน ได้แก่ ผู้ป่วยเบาหวาน สูบบุหรี่ เป็นความดันโลหิตสูง มีไขมันในเลือดสูง มีประวัติครอบครัวเป็นโรคหลอดเลือดสมองหรือหัวใจอุดตัน ผู้ที่ขาดการออกกำลังกาย เป็นต้น

ดังนั้นเพื่อป้องกันการสูญเสีย หรือผ่อนหนักเป็นเบา จึงมี ข้อแนะนำ ดังนี้

1. ตรวจหาความเสี่ยงของตัวเราเอง รวมทั้งคนในครอบครัว ว่ามีปัจจัยเสี่ยงหรือไม่ มีปัจจัยเสี่ยงเกิดโรคหลอดเลือดตีบตัน หรือไม่ โดยการตรวจเช็ก ร่างกายประจำปีทุกปีในคนอายุเกิน 40 ปีขึ้นไป หากคนในครอบครัวมีประวัติการตายที่ไม่ทราบสาเหตุ หรือมีประวัติหลอดเลือดสมอง หรือหลอดเลือดหัวใจตีบ ควรรีบดำเนินการควบคุมทุกปัจจัยเสี่ยงให้ดี2. เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการกู้ชีพ สามารถฝึกฝนได้จากช่องทางต่าง ๆ ที่มีมากในปัจจุบัน ทั้งคลิปวิดีโอ หรือตามโรงพยาบาลต่าง ๆ ก็มีการเปิดสอน นอกจากนี้ควร หาข้อมูลสถานพยาบาล หรือศูนย์ให้ความช่วยเหลือฉุกเฉิน รวมถึงหมั่นสังเกต มองหาจุดติดตั้งอุปกรณ์ช่วยเหลือชีวิตที่สำคัญ คือ “เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจกึ่งอัตโนมัติ” (Automated External Defibrillator หรือ AED) ที่มีอยู่ตามที่สาธารณะต่าง ๆ เช่น ตามสถานีรถไฟฟ้า, สนามบิน หรือโรงพยาบาลและสถานที่ราชการขนาดใหญ่

อย่างไรก็ตาม การจะกู้ชีวิตของคนที่เกิดหัวใจวายต้องกระทำทันทีและควรหาเครื่อง AED มาช่วยภายในเวลาอันสั้น เราจึงควรต้องเตรียมรับสถานการณ์ให้พร้อม หัวใจวายจะเกิดกับใครก็ได้ เมื่อไรก็ได้ ทุกสถานที่จึงควรเตรียมการป้องกันและรับมือให้ทันท่วงที.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 38