อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563

หนองบัวลำภู เชิดชูเกียรติครูเอกชน

ในโอกาสครบรอบ 101 ปี เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เสริมสร้างและทักษะวิชาการเพื่อมุ่งสู่ทิศทางการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนที่มีคุณภาพของเด็กไทย ยุค 4.0 จันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 01.23 น.


ที่อาคารมูลนิธิลิ้มชัยอุทิศ ต.หนองบัว อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู นายเวียงชัย แก้วพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานเปิดงานวันการศึกษาเอกชน ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยมี ดร.ชัยสิทธิ์ ชัยชนะสุวัฒน์ นายกสมาคมโรงเรียนเอกชน จังหวัดหนองบัวลำภู เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ ผู้อำนวยการโรงเรียนเอกชนจังหวัดหนองบัวลำภู และคณะครูโรงเรียนเอกชนที่เข้าร่วมงานกว่า 1,000 คน จากนั้นประธานในพิธีได้มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่ผู้อำนวยการโรงเรียนเอกชนในสังกัด จำนวน 21 โรงเรียนและมอบเกียรติบัตรแก่ครูผู้สอนในโรงเรียนเอกชนที่มีผลงานดีเด่นในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา ก่อนที่จะเยี่ยมชมกิจกรรมของโรงเรียนทั้งด้านการเรียนการการสอน ทักษะความสามารถด้านภาษาของเด็กนักเรียนในสังกัดในการนำเสนอผลงาน

ดร.ชัยสิทธิ์ ชัยชนะสุวัฒน์ นายกสมาคมโรงเรียนเอกชน จังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวว่าการจัดงานในครั้งนี้ เป็นการกระตุ้นจิตสำนึกร่วมกันของผู้รับใบอนุญาต ผู้บริหารของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดหนองบัวลำภู มีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อันเป็นการรวมพลังของครูโรงเรียนเอกชนได้สร้างความสัมพันธภาพที่ดี รวมถึงได้สร้างความเชื่อมั่นในองค์กรครู ผู้บริหาร ครูโรงเรียนเอกชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการและนวัตกรรมทางการศึกษา โดยให้นักเรียนได้มีโอกาสแสดงความสามารถ และพัฒนาทักษะศักยภาพของตนเองในการนำเสนองาน อัน เป็นการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น ตลอดจนเพื่อให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเอกชนได้รับความรู้เกี่ยวกับนโยบายการบริหารจัดการศึกษาเอกชน เพื่อพัฒนาเครือข่ายการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในพื้นที่ เพื่อคุณภาพของเด็กไทย ยุค 4.0ด้าน ดร.ภูเงิน บุตรเคน ประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวว่าทุกวันที่ 10 กุมภาพันธ์ของทุกปี คือวันการศึกษาเอกชน โดยย้อนไปเมื่อปี พ.ศ.2461 ศธ.ได้ประกาศใช้ พ.ร.บ. โรงเรียนราษฎร์เป็นครั้งแรก ถึงวันนี้ในโอกาสครบรอบ 101 ปี ซึ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพของโรงเรียนเอกชนต่อเนื่องมาอย่างยาวนาน ทั้งนี้ ทิศทางต่อไปในปีที่ 102 สช.จะพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใต้แนวคิด การศึกษาเอกชนเสริมสร้างความมั่นคงมั่งคั่ง ยั่งยืน จะอย่างไรก็ตามทิศทางการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนจากนี้จะมุ่งพัฒนาโรงเรียนที่มีคุณภาพต่อไป
-------------------------------------------

สุภัชรกานต์ แก้วสิงห์ จังหวัดหนองบัวลำภู
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 47