อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562

เปิดธ.จักรยานสร้างความสุข มอบให้กับผู้ขาดแคลน

ประธานโครงการพัฒนาเครือข่ายจักรยาน เปิดธนาคารจักรยานสร้างสุข แห่งแรกในประเทศไทย เพื่อมอบจักรยานให้ผู้ขาดแคลน อังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 00.01 น.

เมื่อเร็วๆนี้ ทพ.อนุศักดิ์ คงมาลัย ประธานโครงการพัฒนาเครือข่ายจักรยานสร้างสุขประเทศไทย ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ร่วมกับ นายทากาชิ ฮาชิโมโต จากโครงการสนับสนุนจักรยาน, นางจุงโกะ โอฮารา รองประธานองค์กรมิตรภาพเอเชียแห่งประเทศญี่ปุ่น JAFS  และนางโยชิโกะ โอกาโมโต เจ้าหน้าที่องค์กร JAFS มอบจักรยานให้แก่ผู้ขาดแคลน และเปิดธนาคารจักรยานสร้างสุขแห่งแรก ร่วมกับศูนย์รักล้อแห่งที่ 11 ที่ วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหารแจ่มใส จ.สุพรรณบุรี

โครงการนี้จัดตั้งขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้มีและใช้จักรยานที่มีประสิทธิภาพ ถูกสุขลักษณะ-ปลอดภัย และเข้าถึงได้ง่าย  ที่ผ่านมา โครงการได้สนับสนุนให้สถาบันการศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาทั่วประเทศ โดยเฉพาะวิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยสารพัดช่าง วิทยาลัยเกษตรฯ และวิทยาลัยการอาชีพ ที่มีความสนใจในการจัดตั้งศูนย์รักล้อขึ้นในวิทยาลัย และใช้กลไกการเรียนการสอนฝึกฝนให้เยาวชนที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรมการซ่อมแซมจักรยาน ที่ปัจจุบันได้รับความนิยม แต่ขาดช่างซ่อมบำรุง ทั่งในด้านเทคโนโลยีก็มีความซับซ้อนยิ่งขึ้น ทั้งระบบเกียร์ ระบบห้ามล้อ ระบบกลไกความเร็ว และระบบความปลอดภัยตามประเภทของจักรยาน ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการมีและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันที่มีคุณภาพให้แพร่หลายยิ่งขึ้น ทั้งยังเอื้อไปถึงวีลแชร์ของผู้สูงอายุและผู้พิการที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องอีกด้วยด้านดร.สาโรช ขอจ่วนเตี๋ยว ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาช่างอุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า ในฐานะที่เคยเป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรีและให้การสนับสนุน การจัดตั้งศูนย์รักล้อเป็นแห่งแรก ของโครงการมีความยินดียิ่งที่ได้เห็นความเติบโตของโครงการแพร่ไปยังสถาบันฯในภูมิภาคต่างๆ ที่สำคัญคือผู้บริหารให้ความสนใจและเห็นประโยชน์ในทุกด้าน  และยิ่งโครงการได้ก้าวมาถึงขั้นสามารถเริ่มต้นตั้งธนาคารจักรยาน ขึ้นเป็นแห่งแรกของประเทศ ในศูนย์รักล้อแห่งที่ 11 ซึ่งตั้งในวิทยาลัยสารพัดช่างบรรหารแจ่มใสที่ตนก็เคยเป็นผู้อำนวยการมาก่อน ก็ยิ่งดีใจมาก ที่สำคัญจะเป็นโอกาสที่ดีในการมอบจักรยานเหล่านี้ให้แก่ประชาชนและเยาวชนผู้ขาดแคลนในชนบท และสามารถติดตามดูแลให้การช่วยเหลือในวันข้างหน้าได้เป็นอย่างดี

ด้าน นางรื่นฤดี สินธวาชีวะ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างบรรหารแจ่มใส สุพรรณบุรี กล่าวว่า ตนเพิ่งเข้ามารับตำแหน่ง แต่ก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งในการจัดตั้งศูนย์รักล้อให้เป็นหน่วยย่อยเพื่อการฝึกอบรมอาชีพด้านจักรยานให้แก่นักศึกษาประชาชน และการให้บริการชุมชน ควบคู่ไปกับศูนย์ซ่อมสร้างของวิทยาลัยที่ได้ทำอยู่เดิม และทำเลที่ตั้งศูนย์รักล้อของวิทยาลัยฯก็อยู่ในชุมชนที่ใกล้กับโรงเรียนประจำจังหวัด ชุมชนวัดป่าเลไลยก์  ชุมชนวัดประตูสาร และรั้วใหญ่ ซึ่งจะเกิดประโยชน์ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างแน่นอน จึงขอขอบพระคุณเครือข่ายจักรยานสร้างสุขฯ และทางคณะกรรมการสมาคมเอเชียและองค์กรมิตรภาพเอเชียแห่งประเทศญี่ปุ่นไว้ ณ โอกาสนี้

วัฒนพล มัจฉา ผู้สื่อข่าวเวฟไซต์เดลินิวส์ออนไลน์ จ.สุพรรณบุรี
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%