อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563

'นอภ.ศรีสะเกษ'ให้'ปลัดอำเภอ' ลงพื้นที่บรรเทาทุกข์ผู้ยากไร้

"นอภ.เมืองศรีสะเกษ" มอบหมาย "ปลัดอำเภอ" ลงพื้นที่ตรวจสอบเพื่อช่วยบรรเทาทุกข์ชาวบ้านยากไร้ไม่มีที่อยู่อาศัย ในพื้นที่ ต.ตะดอบ และ ต.หนองครก จำนวน 2 ราย พุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.37 น.

เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายสมเกียรติ ศรีขาว นอภ.เมืองศรีสะเกษ มอบหมาย นายสุรนนท์ นนทา ปลัดอำเภอ ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีมีชาวบ้านร้องทุกข์เรื่องผู้ยากไร้ไม่มีที่อยู่อาศัยใน ต.ตะดอบ และ ต.หนองครก จำนวน 2 ราย เบื้องต้นพบว่าเป็นครอบครัว นางพา บุญจิต อายุ 67 ปี อาศัยอยู่ด้วยกัน 4 คนในพื้นที่บ้านนาสูง หมู่ 3 ต.ตะดอบ โดยนางพาและสามีป่วยเป็นโรคเก๊าอายุ 67 ปี มีลูกชาย 2 คนและหลาน อาศัยอยู่เพิงพักชั่วคราวของญาติ เบื้องต้นจัดสวัสดิการที่ได้รับจากรัฐ ได้แก่ บัตรสวัสดิการ เบี้ยยังชีพ และเงินคนชรา ส่วนสามีอยู่ระหว่าง อบต.ตะดอบ พิจารณาขอบัตรผู้พิการขณะที่รายที่ 2 นางคำพัน สมใจ อายุ 33 ปี พื้นที่บ้านหนองครกใต้ หมู่ 5 ต.หนองครก เมื่อลงพื้นที่ไปปรากฏว่านางคำพันไม่อยู่ ทางกำนันในท้องที่ให้ข้อมูลว่าครอบครัวนี้อาศัยอยู่ด้วยกัน 4 คน พ่อแม่ลูกและหลาน ในเพิงพักชั่วคราวที่ดินของตนเอง เพื่อประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้ว จึงนำข้อมูลดังกล่าวเสนอคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาหาแนวทางช่วยเหลือต่อไป.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 21