อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2563

ชมรมแม่บ้าน"มหาดไทย" จัดพิธีมอบทุนการศึกษา

ชมรมแม่บ้านมหาดไทยปากน้ำจัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับบุตร-ธิดา ในสังกัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อสร้างขวัญกำลังใจด้านการศึกษา รวม 13 ราย ศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562 เวลา 00.11 น.

เมื่อเร็วๆนี้  ที่ห้องประชุมสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ  นางศศิวิมล อุทัยพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ ในนามประธานแม่บ้านมหาดไทย จ.สมุทรปราการ  เป็นประธานมอบทุนการศึกษา ให้กับบุตร-ธิดา ของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ข้า ราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานของส่วนราชการ หรือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย โดยมี นางศิวพร  ฉั่วสวัสดิ์ รอง ผวจ.สมุทรปราการ และคณะกรรมการชมรมแม่บ้านมหาดไทย จ.สมุทรปราการร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี 2562 ในครั้งนี้ด้วยทางสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญเกี่ยวกับการศึกษาของครอบครัวข้าราชการกระทรวงมหาดไทย จึงได้กำหนดให้มีการมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตร-ธิดา ของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานของส่วนราชการ หรือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ซึ่งได้ดำเนินการมอบทุนการศึกษาเป็นประจำทุกปี โดยในปีนี้มีผู้ได้รับทุนการศึกษารวมจำนวน 13  ราย ทั้งนี้เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้ทางด้านการศึกษาต่อไป.

 วุฒณ์ จิตตะคาม   ผู้สื่อข่าวเว็บไซต์เดลินิวส์ออนไลน์ จ.สมุทรปราการ
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 35