อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563

'คอสตาริกา'ฉลาดฟื้นฟูป่า ประเทศผู้นำ'หัวใจสีเขียว'

สัปดาห์นี้พาไปรู้จัก “คอสตาริกา” ประเทศที่มุ่งมั่นจัดการมลภาวะ เร่งฟื้นฟูป่าดูดซับคาร์บอน แม้เป็นประเทศเล็กๆ แต่ผู้นำมีหัวใจ “สีเขียว” พุธที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 08.00 น.


ในยุคที่มลพิษทางอากาศ และมลพิษขยะเป็นปัญหาระดับโลก แต่ละประเทศจึงต้องปรับตัว สัปดาห์นี้พาไปทำความรู้จัก “คอสตาริกา” ที่ผู้นำได้ประกาศ...เป็นประเทศแรกในโลกที่จะปลอดพลาสติก และปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์เป็นศูนย์ภายในปี 2021 ด้วยการแบนถ่านหินและพลาสติก เลือกใช้พลังงานสะอาด 100% มีพื้นที่ป่า 55% เพื่อให้ผู้นำประเทศไทยในปัจจุบัน และอนาคตได้ศึกษาและเอาเป็นแบบอย่าง

คอสตาริกา เป็นประเทศเล็กๆ ในอเมริกากลางที่มีประชากรประมาณ 5 ล้านคน มีธรรมชาติที่สวยงาม ที่ตั้งใจเน้นพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียวฟื้นฟูป่า สนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และเน้นพัฒนาคนเพื่อความยั่งยืน

คาร์ลอส อัลวาราโด เคซาดา ประธานาธิบดีคนใหม่ที่เข้ารับตำแหน่งกลางปี 2018 ประกาศก้าวสำคัญว่าภายในปี 2021 หรือภายใน 3 ปีข้างหน้า จะทำให้การปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ของทั้งประเทศเป็นศูนย์ และยกเลิกการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งทั้งหมด เนื่องจากเป็นภาระที่ยิ่งใหญ่ โดยสิ่งที่ประเทศทำเพื่อบรรลุเป้าหมายมีดังนี้“ใช้พลังงานทดแทน 99%” คอสตาริกาได้แบนการใช้ถ่านหิน และนับตั้งแต่ปี 2014 เป็นต้นมา ได้เปลี่ยนมาใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนแล้วเกือบทั้งหมด โดยมาจากพลังงานน้ำ 78% พลังงานลม 10% พลังงานความร้อนจากภูเขาไฟ (Geothermal Energy) 10% และอีกประมาณ 1% มาจากพลังงานมวลชีวภาพ และพลังงานแสงอาทิตย์

“ผลักดันการใช้รถเครื่องยนต์ไฟฟ้า” เนื่องจากปัจจุบัน 70% ของการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ในคอสตาริกามาจากรถยนต์บนท้องถนน จึงมีมาตรการลดภาษีรถเครื่องยนต์ไฟฟ้า EV เป็นแรงจูงใจและลดการปล่อยควันพิษ

“ฟื้นฟูพื้นที่สีเขียวครอบคลุม 55%” คอสตาริกาถือเป็นประเทศที่ให้ความสำคัญกับทรัพยากรธรรมชาติ ถึงแม้ก่อนหน้านี้จะมีปัญหาตัดไม้ทำลายป่าเพื่อการเกษตรและการค้าไม้ แต่ด้วยมาตรการปลูกป่าเพิ่ม (reforestation) ที่จริงจัง ทำให้ตอนนี้คอสตาริกามีพื้นที่ป่าถึง 55% ของพื้นที่ประเทศ ช่วยดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยออกมาทั้งหมด นอกจากนี้ในหลายปีก่อนยังจัดให้มีพื้นที่คุ้มครองอนุรักษ์ พื้นที่สงวนถึง 25% ของพื้นที่ประเทศ และพยายามปิดสวนสัตว์ทุกแห่งเพื่อให้สัตว์ได้อยู่ตามธรรมชาติ“กำจัดพลาสติกใช้ทิ้ง” กลางปี 2018 คอสตาริกาประกาศว่าจะยกเลิกพลาสติกแบบใช้แล้วทิ้งทั้งหมด (single use plastic) ภายใน 2021 โดยจะเปลี่ยนไปใช้วัสดุที่ย่อยสลายได้ ใช้ซ้ำได้และรีไซเคิลได้ 100% 

ด้วยมาตราการทั้งหมดนี้ คอสตาริกาจึงถือเป็นต้นแบบประเทศที่มุ่งมั่นจัดการมลภาวะ ในยุคที่ปัญหาโลกร้อนและปัญหามลพิษจากขยะ โดยเฉพาะจากพลาสติกเป็นปัญหาระดับโลกที่ทุกประเทศเผชิญ การมีผู้นำที่ตั้งใจพัฒนาประเทศที่เน้นความยั่งยืนจึงมีความสำคัญมาก

อย่างไรก็ตาม คอสตาริกาก็พบกับความท้าทายจากมลพิษจากรถ อัตราการฆาตกรรมที่สูง หนี้รัฐและสาธารณะที่สูง และประสิทธิภาพด้านแรงงานที่ต่ำ

ผู้นำประเทศไทยในปัจจุบัน และอนาคต ควรจะเรียนรู้จากคอสตาริกา เนื่องจากปัจจุบันประเทศเรามีปัญหาปล่อยควันพิษที่หลายจังหวัดติดอันดับโลก เรามีพื้นที่ป่าเพียง 30% และยังเป็นประเทศที่สร้างขยะในทะเลติดอันดับ 6 ของโลก ถึงเวลาที่เราควรจะเรียนรู้จากคอสตาริกา ประเทศเล็กที่มีผู้นำหัวใจสีเขียว.
..............................................
คอลัมน์ : พุ่มไม้ใบบัง By Narit
โดย “ร่มธรรม ขำนุรักษ์” 
ขอบคุณภาพจาก : Pixabay


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 666