อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563

ส่องธุรกิจเดือดร้อนคนเป็น 'พระสงฆ์'อย่าหากินกับศพ

สัปดาห์นี้ลัดเลาะริมกำแพงวัด ส่องธุรกิจงานศพอู้ฟู่ พระสงฆ์กำลังหากินบนความทุกข์ของคนเป็นจริงหรือไม่ แม้เพิ่มความสะดวกต่อการจัดพิธีกรรมทางศาสนา แต่ราคาก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกัน พุธที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 11.00 น.


ติดตามข่าวมีวัดแห่งหนึ่งเรียกร้อง “ค่าเผาศพ” จนชาวบ้านทนไม่ไหวต้องโวย ทุกวันนี้วัดและเจ้าอาวาสหลายวัดถูกต่อว่า “หากินกับศพ” หรือ “หากินบนความทุกข์ของชาวบ้านแบบไร้จิตสำนึกความเป็นสมณเพศ” เรื่องนี้พระเราจะไปอ้างว่าทุกอย่างเป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่ได้ ทุกอย่างกลายเป็นเงินไปหมดไม่ถูก พระคุณเจ้าไม่คิดบ้างหรือว่าที่ท่านอยู่ได้ทุกวันนี้ มีรถใช้ มีกุฏิดีๆ อาศัย มีข้าวกินก็เพราะประชาชน

“ความกตัญญูกตเวที” รู้สำนึกบุญคุณคนเป็นเรื่องใหญ่ โดยเฉพาะมีจิตสำนึกต่อคนที่ให้เราได้กินข้าวประทังชีวิต อย่าลืมว่า “พระสมณโคดม” มักสอนพวกเราอยู่เสมอๆ ว่า หากมีโอกาสตอบแทนบุญคุณผู้เลี้ยงเราบ้าง ถือว่าเป็นบุญกุศลยิ่งใหญ่ บางเรื่องวัดต้องรู้จัก “รับภาระ” บ้างก็ได้ มิใช่เอาทุกเรื่องจนกลายเป็นความเคยชิน

ในอดีตเมื่อมีคนในครอบครัวเสียชีวิต ต้องนำศพไปตั้งเพื่อบำเพ็ญกุศลที่บ้านของผู้ตาย โดยมีญาติพี่น้องรวมไปถึงเพื่อนบ้านช่วยกันจัดงานศพ เมื่อครบกำหนดฌาปนกิจศพก็เคลื่อนศพไปทำพิธีเผายังสุสานหรือป่าช้าของวัด

ปัจจุบันสภาพสังคมเปลี่ยนแปลงไป การจัดงานศพนิยมไปทำพิธีที่วัด เพื่อความสะดวกต่อการจัดตามพิธีกรรมทางศาสนา เพราะวัดมีบริการครบวงจร ตั้งแต่รับศพ พิธีรดน้ำศพ พิธีลอยอัฐิ ตลอดจนการทำบุญต่างๆ เพียงแค่มีเงินก็จะได้ทุกสิ่งที่ต้องการปัจจัยเลือกวัดสวดพระอภิธรรมและเผาศพในต่างจังหวัดกับในกรุงเทพฯ มีความแตกต่างกันในต่างจังหวัดมักเลือกวัดใกล้บ้านไปมาสะดวก แต่ในกรุงเทพฯ จะคำนึงถึง 1.เดินทางได้สะดวก 2.มีที่จอดรถ 3.มีศาลาบำเพ็ญกุศลขนาดใหญ่ที่รองรับแขกได้ และ 4.มีเมรุเผาศพอยู่ในที่เดียวกัน ซึ่งวัดหรือฌาปนสถานมีความพร้อมให้บริการอย่างครบวงจร

ปัจจุบันมีบริษัทจัดการงานศพหลายแห่งเปิดให้บริการ และจัดการให้ทุกอย่างตั้งแต่ไปขอใบมรณบัตรนำศพออกจากโรงพยาบาล จนถึงวันเผาจัดการให้เรียบร้อย เจ้าภาพจึงมีหน้าที่เพียงอย่างเดียวคือ “จ่ายเงินให้วัด” และบริษัทจัดงานศพ

สำหรับการบริการในวัดแต่ละวัดไม่ได้แตกต่างกัน แต่ต่างที่...ราคา โดยค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพประกอบด้วย ค่าหีบศพ ค่าดอกไม้ เครื่องไทยธรรม อาหาร เครื่องดื่ม ค่าศาลาและค่าเผาศพ เป็นต้นศาลาที่ใช้ในการตั้งสวดศพ มีให้เลือกหลายขนาด เป็นศาลาธรรมดาหรือศาลาติดแอร์ ค่าบริการมีตั้งแต่ราคาหลักร้อยบาทไปถึงหลายพันบาท

มีคนเคยสำรวจเรื่องนี้ไว้ตั้งแต่ปี 2549 แล้ว โดยสำรวจวัดใหญ่ๆ จำนวน 7 วัด ซึ่งบางวัดมีพระระดับสมเด็จเป็นเจ้าอาวาส เจ้าอาวาสเป็นพระสมณศักดิ์สูงแทบทั้งนั้น และส่วนใหญ่เป็นวัดคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกายที่เราเชื่อมาตลอดว่าไม่รับเงิน ไม่จับเงิน ไม่สะสมทรัพย์สินเงินทอง

โดย 7 วัดที่มีคนเคยสำรวจเอาไว้ คือ วัดแรกเป็นวัดธรรมยุติ จัดงาน 3 คืน ประมาณ 60,000-90,000 บาท, 5 คืน ประมาณ 80,000-120,000 บาท และ 7 คืน ประมาณ 100,000-150,000 บาท ส่วนวัดที่ 2 ก็เป็นวัดธรรมยุติเช่นกัน โดยราคา 3 คืน ประมาณ 50,000 บาท ถ้า 5 คืน ประมาณ 60,000 บาท และถ้า 7 คืน ประมาณ 70,000 บาทวัดที่ 3 เป็นวัดมหานิกาย ถ้าเจ้าภาพเลือกใช้บริการของวัด โดยจัดงาน 3 คืน ประมาณ 40,000 บาท งาน 5 คืน ประมาณ 60,000 บาท และถ้า 7 คืนประมาณ 70,000 บาท ขณะที่วัดที่ 4 ก็เป็นวัดมหานิกาย จัดงาน 3 คืนจะมีค่าใช้จ่ายประมาณ 60,000 บาท ถ้า 5 คืน ประมาณ 80,000 บาท และ 7 คืน ประมาณ 100,000 บาท

วัดที่ 5 วัดธรรมยุติ จัดงาน 3 คืน ประมาณ 40,000 บาท, 5 คืน ประมาณ 60,000 บาท และ 7 คืนประมาณ 80,000 บาท วัดที่ 6 วัดธรรมยุติ จัดงาน 3 คืน ประมาณ 60,000 บาท, 5 คืน ประมาณ 80,000 บาท และ 7 คืน ประมาณ 100,000 บาท และวัดสุดท้ายวัดที่ 7 วัดธรรมยุติ ถ้าเจ้าภาพเลือกจัด 3 คืน ประมาณ 50,000 บาท, 5 คืน ประมาณ 70,000 บาท และ 7 คืน ประมาณ 90,000 บาท อัตราราคานี้เกือบ 12 ปีแล้ว ตอนนี้คงปรับราคาขึ้นไปพอสมควรแล้ว สำหรับวัดต่างจังหวัดค่าใช้ประมาณ 4-5 หมื่นบาท ขึ้นอยู่กับฐานะของเจ้าภาพ

เรื่องจัดงานศพ พระสงฆ์ต้องรู้จักการให้การเสียสละบ้าง มิใช่เอาจากชาวบ้านทุกเรื่อง ทุกวันนี้คนเอื่อมระอาเต็มทนกับพฤติกรรมพระสงฆ์บางรูป เจ้าอาวาสวัดบางแห่งสะสมแต่เงินทอง สร้างแต่สิ่งไร้ประโยชน์ ไม่เหมือนพระเกจิดังๆในอดีต มุ่งพัฒนาชุมชน สร้างโรงเรียน สร้างโรงพยาบาล สร้างสะพานเดียวนี้เจ้าอาวาสส่วนใหญ่มั่งสร้างแต่วัด แต่ไม่มีพระจำพรรษา ขยันสร้างแต่โบสถ์ ใน 1 ปีบวชไม่ถึง 10 รูป แข่งกันสะสมเงินทอง สุดท้ายอย่าไปโทษว่าใครทำให้พระพุทธศาสนาเสื่อมหรือคนเข้าวัดน้อยลง เพราะพระสงฆ์แหละกำลังทำลายพุทธศาสนา

เรื่องงานศพเรื่องไม่เป็นเรื่อง แต่หากเอาแต่ได้ ไร้จิตสำนึกสอนแต่ชาวบ้านให้มีความกตัญญูกตเวที แต่ไม่เคยทำอะไรตอบแทนชาวบ้านเลย เดียวชาวบ้านทนไม่ไหวเขาจะสวนเอาว่า...ดีแต่พูด.
.................................
คอลัมน์ : ริ้วผ้าเหลือง
โดย “เปรียญ10” : riwpaalueng@gmail.com


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    39%
  • ไม่เห็นด้วย
    61%

บอกต่อ : 1.15K