อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 25 มกราคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 25 มกราคม 2564

ม.กรุงเทพชูนวัตกรรมการเรียนรู้ตอบโจทย์เด็กยุคดิจิทัล

ม.กรุงเทพชูนวัตกรรมการเรียนรู้ตอบโจทย์เด็กยุคดิจิทัล “เพราะมหาวิทยาลัยไม่ใช่แค่สนามการศึกษา” พุธที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 18.00 น.


นอกจากจะปั้นหลักสูตรที่ทันสมัยและตอบโจทย์ตลาดงานมาโดยตลอดแล้ว ล่าสุดมหาวิทยาลัยกรุงเทพยังชูนวัตกรรมการเรียนรู้ที่รับประกันได้ว่า จะทำให้ทุกๆ นาทีในรั้วมหาวิทยาลัยของเด็กเต็มไปด้วยความสุขและสนุกกับการเรียนรู้บนความสร้างสรรค์ ไม่ใช่การมาเรียนเพื่อให้ได้ใบปริญญาเพียงอย่างเดียว 
 
iFIT บัณฑิต Gen ใหม่ (Individual Future Innovative Learning of Thailand)
เด็กยุคใหม่มักมีเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจน การเรียนการสอนแบบเก่าๆ ที่ยึด Degree Plan เป็นหลัก แล้วป้อนวิชาหรือทักษะบางอย่างที่ไม่จำเป็นต่อการทำงานจริงให้เด็กเลยกลายเป็นเรื่องน่าเบื่อหน่าย ม.กรุงเทพเข้าใจความรู้สึกนั้นเป็นอย่างดี จึงสร้างสรรค์โครงการ “iFIT บัณฑิต Gen ใหม่” ขึ้นเพื่อให้ fit กับศักยภาพการเรียนรู้ของเด็กรายบุคคล

iFIT เป็นการเรียนรู้แบบ Project-based Learning ที่เด็กจะได้ลงมือฝึกหัดกับโจทย์จริงตั้งแต่ชั้นปี 1 โดยสามารถออกแบบเส้นทางการเรียนรู้ไปสู่อาชีพในฝันด้วยตัวเองในลักษณะ Personalized Learning ด้วยการเลือกเรียนรู้ทักษะได้ตามต้องการข้ามสาขาและคณะวิชาทั่วทั้งมหาวิทยาลัย ส่วนอาจารย์ก็ทำหน้าที่เป็นโค้ชช่วยเด็กออกแบบเส้นทางดังกล่าว เด็กจะได้ไม่หลงทางหรือเดินสะเปะสะปะ  

สำหรับการเลือกเรียนได้ตามใจนั้น ไม่ได้หมายความว่าจะเรียนอะไรก็ได้อย่างไร้วัตถุประสงค์ หรือเลือกเรียนเฉพาะวิชาที่ง่ายหรืออยากเรียนเท่านั้น แต่หมายความว่า เด็กต้องเลือกเรียนทักษะที่จำเป็นต่อโปรเจ็กต์ที่ทำหรืออาชีพในฝัน ยกตัวอย่างเช่น ถ้าอยากเป็นวิศวกร เด็กก็ยังต้องเรียนคณิตศาสตร์ ไม่เรียนไม่ได้ เพราะเป็นความรู้ที่จำเป็นต่อโปรเจ็กต์หรืออาชีพนั่นเอง เพียงแต่ระดับความตื้น-ลึกในการเรียนอาจไม่ตายตัวเหมือนแต่ก่อน วิธีนี้ต่างจากรูปแบบการเรียนเก่าๆ อย่างสิ้นเชิงที่เด็กอาจโดนบังคับให้เรียนในสิ่งที่ไม่ได้จำเป็นต่อชีวิตการทำงานในโลกจริงเลย

ความพิเศษอีกอย่างของ iFIT คือ ด้วยความที่เป็น Project-based Learning เด็กจึงอาจสำเร็จการศึกษาเร็วกว่า 4 ปี หรือถ้าขยันขึ้นก็อาจได้รับปริญญามากกว่า 1 ใบ เพราะการเรียนรู้แบบลงมือทำจริงสามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้ครอบคลุมหลายทักษะวิชาในคราวเดียว ไม่ใช่การเรียนให้จบแล้วสอบปลายภาคทีละวิชาเหมือนเมื่อก่อน


 
Work/Learn/Play

“ทำเรื่องงาน เรื่องเรียน และเรื่องเล่น เป็นเรื่องเดียวกัน” เพราะถ้าทักษะชีวิตและทักษะวิชาการหลอมรวมเป็นเนื้อเดียวกันแล้ว เด็กจะสามารถพัฒนาตัวเองได้อย่างยั่งยืน (Life-long Achievement) ม.กรุงเทพจึงมุ่งสร้างเครือข่ายกับภาคเอกชนเพื่อนำโจทย์จริงมาให้เด็กได้ฝึกฝีมือตั้งแต่ชั้นปี 1 เด็กจึงมีทักษะที่เข้มข้นและลงลึก ห้องเรียนอยู่ที่ไหนก็ได้ ไม่จำกัดแค่ในรั้วมหาวิทยาลัย และเด็กๆ ไม่ได้แค่มาเรียนด้วยวิธีจดเลคเชอร์ แต่เป็นการมา “เรียนรู้” ด้วยประสบการณ์จากการลงมือทำ เพื่อจะสามารถทำความเข้าใจ ตกผลึกวิธีการเรียนรู้ และสามารถนำออกมาใช้ได้ตลอดชีวิต ต่างจากการเรียนแบบท่องจำที่วันหนึ่งก็อาจลืม เด็กจะรู้สึกสนุก มีความสุขในการเรียนรู้ เกิดพลังที่จะใฝ่เรียนรู้ และต่อเติมทักษะจากความอยากรู้ไปสู่ความรอบรู้และรู้ลึก นอกจากนี้เมื่อเรื่องงาน เรื่องเรียน และเรื่องเล่น กลายเป็นเรื่องเดียวกันแล้ว เด็กย่อมมีความสุขในทุกนาทีที่อยู่ในมหาวิทยาลัย

แพลตฟอร์มนวัตกรรมการเรียนรู้ทั้งหมดนี้ ม.กรุงเทพตั้งใจสร้างสรรค์ขึ้นก็เพราะตระหนักว่า ในสายตาของเด็กยุคดิจิทัล มหาวิทยาลัยไม่ได้เป็นแค่สนามการศึกษา แต่เป็นสนามชีวิตของพวกเขาต่างหาก  คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    89%
  • ไม่เห็นด้วย
    11%

ความคิดเห็น