อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2563

พระสงฆ์-เณร วัดกษัตราธิราชสอบเปรียญธรรมผ่าน19รูป

พระสงฆ์สามเณรวัดกษัตราธิราชสอบเปรียญธรรมผ่าน 19 รูป ศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562 เวลา 00.12 น.


ที่ศาลาการเปรียญ วัดกษัตราธิราช ต.บ้านป้อม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา  นางรัชนีกร บุญพิทักษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  นายไพบูลย์ ผดุงสงฆ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา  เป็นประธานนำประชาชน ร่วมกันทำบุญตักบาตร รับศีล ฟังธรรม   เนื่องในวันพระ โดยมีพระราชธานินทราจารย์  เจ้าคณะตำบลบ้านบ้านแพรก เจ้าอาวาสวัดกษัตราธิราช นำพระสงฆ์สามเณรสวดเจริญพระพุทธมนต์ . ให้ศีล เทศนา

พระราชธานินทราจารย์   ได้กล่าวกับญาติโยมที่มาร่วมทำบุญ ว่า หน้าที่ของพระสงฆ์ มีหลักอยู่ คือ 1. หน้าที่ในการศึกษาธรรม 2. หน้าที่ในการปฏิบัติธรรม 3. หน้าที่ในการเผยแผ่ธรรม 4. หน้าที่ในการรักษาธรรม   ในส่วนของการศึกษาธรรม ทางวัดกษัตราธิราชวรวิหาร ได้เปิดเป็นสำนักศาสนศึกษา  จัดให้มีการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมและหรือแผนกบาลี  ในปีการศึกษา 2562 มีพระสงฆ์สามเณร สอบได้เปรียญธรรม1-2 จำนวน 6 รูป สอบได้เปรียญธรรม3 จำนวน 2 รูป สอบได้เปรียญธรรม 4 จำนวน 7 รูป สอบได้เปรียญธรรม 5 จำนวน 4 รูป  นับว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่พระสงฆ์สามเณรหลายรูปผ่านการสอบได้เปรียญธรรมตามลำดับถึง 19 รูป ซึ่งจะได้นำไปสู่การเผยแพร่รักษาพระพุทธศาสนาเอาไว้สืบไป

สำนักเรียนของวัดกษัตราธิราช จะมีพระสงฆ์จากวัดต่างๆในจังหวัดพระนครศรีอยุธยามาเรียนประมาณ 20 รูป ทางวัดจะส่งเสริมการเรียนการสอนพระปริยติธรรม เพื่อให้เป็นการสืบทอดเผยแพร่พระพุทธศาสนาต่อไป.------------------------------------

สุทธิพร กองสุทธิผล ผู้สื่อข่าวเว็บไซต์ เดลินิวส์ออนไลน์ จ.พระนครศรีอยุธยา

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 23