อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563

ผวจ.สมุทรปราการชวนเที่ยวงาน สินค้าปลอดภัย

ผวจ.สมุทรปราการ เชิญชวนเยี่ยมชม มหกรรมสินค้าปลอดภัย “CO-OP ปากน้ำแฟร์ 2019” ตั้งแต่วันที่ 2 เม.ย.-8 ม.ย.62 ที่ศูนย์การค้าโรบินสันสมุทรปราการ พฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562 เวลา 01.38 น.

เมื่อเร็วๆนี้ ที่ลานหน้าศูนย์การค้า โรบินสัน  อ.เมือง จ.สมุทรปราการ นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผวจ.สมุทรปราการ เป็นประธานเปิดมหกรรมสินค้าปลอดภัยของสหกรณ์กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่  และกลุ่มอาชีพ ภายใต้ชื่อ “CO-OP ปากน้ำแฟร์ 2019” ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า ของสหกรณ์จากแหล่งผลิตถึงมือผู้บริโภคโดยตรงและเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าวิสาหกิจชุมชน 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์  โดยมีนายนรินทร์ ยิ้มสรวล สหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ กล่าวความเป็นมาและวัตถุประสงค์  มีนายประพัทธพงศ์ พราหมมณี นายอำเภอเมืองสมุทรปราการ  หัวหน้าส่วนราชการ  ปกครองท้องถิ่น และผู้บริหารห้างโรบินสัน สมุทรปราการ ร่วมจำนวนมาก

 นายชาติชาย กล่าวว่า การใช้ระบบการตลาดนำการผลิตถือเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล เพื่อให้ระบบการผลิตตรงตามความต้องการของผู้บริโภค มีความสะอาด ปลอดภัยเป็นผลดีต่อสุขภาพ การรวมตัวของกลุ่มเกษตรกรในรูปแบบแปลงใหญ่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต โดยการลดต้นทุนควบคู่กับการผลิตสินค้ามีคุณภาพซึ่งถือเป็นต้นทางของสินค้าการบริหารจัดการแปลงและการแปรรูปสินค้าเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และต้องรักษาคุณภาพ ตามมาตรฐานความปลอดภัย ซึ่งเป็นกระบวนการสุดท้ายที่ส่งถึงผู้บริโภค คือการตลาด และเป็นผลตอบแทนของการผลิตสินค้า จังหวัดสมุทรปราการได้ให้ความสำคัญและผลักดันการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าของสหกรณ์  กลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพ ดังนั้นการจัดงานมหกรรมสินค้าในวันนี้ถือเป็นโอกาสอันดีของผู้ผลิตในการนำสินค้าเกษตรปลอดภัยมาจำหน่ายและประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้บริโภคโดยตรง ซึ่งประชาชนโดยทั่วไปได้ซื้อสินค้าคุณภาพในราคาที่เป็นธรรมและเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ  จึงขอเชิญประชาชนทั่วไป และนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมมหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัย  รวมกว่า 100 ร้านค้า เพื่อเป็นการช่วยสนับสนุนให้กับเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นต่อไป โดยมหกรรมได้เริ่มตั้งแต่วันที่ 2 เม.ย.-8 เม.ย.62 รวม 7 วัน นายนรินทร์  กล่าวว่าสำนักงานสหกรณ์ ได้รับงบประมาณ โครงการส่งเสริมการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรปลอดภัยของสถาบันเกษตรกร เกษตรกรแปลงใหญ่ และกลุ่มอาชีพในรูปแบบของการจัดงาน มหกรรมสินค้าปลอดภัยของสหกรณ์ “CO-OP ปากน้ำแฟร์ 2019”  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ผลิตสินค้าเกษตร ได้พบปะและจำหน่ายสินค้าแก่ผู้บริโภคโดยตรงซึ่งเป็นการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาด สร้างเครือข่ายเชื่อมโยงระหว่างผู้ผลิต ผู้แปรรูป ผู้ค้า และผู้บริโภคอย่างเป็นระบบเพื่อเกิดการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องมุ่งสู่ตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัยต่อไป

วุฒณ์  จิตตะคาม  ผู้สื่อข่าวเว็บไซต์เดลินิวส์ออนไลน์ จ.สมุทรปราการ
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 24