อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563

ปิ๊งไอเดียตู้เย็นแห่งความสุข "ใส่อาหารเหลือ"ช่วยคนจน

สัปดาห์นี้ชวนดูเอ็นจีโอในอินเดีย คิดไอเดีย “Happy Fridge” ตู้เย็นใส่อาหารเหลือจากคนรวยช่วยคนจน หวังแก้ไขปัญหาการขาดแคลนอาหาร และลดขยะอาหารล้นโลก พุธที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 08.00 น.


ทั่วโลกมีอาหารเหลือที่ถูกทิ้งอย่างสิ้นเปลืองมหาศาล แต่ทำไมยังมีคนขาดอาหารเกือบพันล้านคน จะทำอย่างไรให้เราสามารถเปลี่ยนอาหารเหลือเหล่านั้นให้เกิดประโยชน์แก่ผู้คนที่ยังหิวโหย วันนี้จึงชวนดู Happy Fridge ตู้เย็นความสุขในอินเดีย ที่เป็นตัวกลางเชื่อมอาหารเหลือของคนรวย นำไปช่วยคนจนที่ขาดอาหารขยะอาหารเป็นปัญหาใหญ่ของโลกที่ถูกมองข้าม เพราะตอนนี้กว่า 30% ของอาหารที่ผลิตได้ในโลกกลายเป็นขยะ ถูกทิ้งให้เน่าเสียอย่างเปล่าประโยชน์ คิดเป็นมูลค่าที่สามารถหล่อเลี้ยงผู้คนได้ราว 3 พันล้านคน อาหารที่ถูกทิ้งมีมากถึงปีละ 1,300 ล้านตัน ซึ่งกว่าจะได้มาต้องสูญเสียทรัพยากรมหาศาล ไม่ว่าจะเป็นน้ำ, แร่ธาตุ, ธัญพืชที่ใช้เลี้ยงสัตว์, ที่ดิน, แรงงาน, พลังงาน และอื่น ๆ หากนำขยะอาหารที่เกิดขึ้นในแต่ละปีมากองรวมกัน จะเป็นพื้นที่กว้างใหญ่กว่าประเทศจีนเสียอีก มากไปกว่านั้นที่ดินในการเพาะปลูก ต้องแลกมาด้วยการทำลายผืนป่าเดิม

ในขณะเดียวกันทั่วโลกมีคนกว่า 800 ล้านคนที่กำลังหิวโหยไม่มีอะไรจะกิน หรือคิดเป็นราว 11% ของประชากรโลก อาหารที่โลกผลิตทั้งหมดนั้นสามารถหล่อเลี้ยงประชากรโลกทั้งหมด 7 พันล้านคนได้ แต่ผู้คนที่ขาดแคลนอาหาร ไม่สามารถเข้าถึงอาหารเหล่านั้นได้ เนื่องจากปัจจัยด้านเงินและอื่น ๆ แล้วเราจะทำอย่างไรให้คนเหล่านั้นเข้าถึงอาหารได้หลายประเทศก็มีความพยายามแก้ไขปัญหาอาหารเหลือ และการขาดแคลนอาหารจริงจัง เช่น กฎหมายห้ามมีอาหารเหลือในร้านค้าฝรั่งเศส โครงการบริจาคอาหาร หรือการขายอาหารเหลือในราคาที่ถูกลง รวมไปถึงการแปลงอาหารเป็นพลังงาน

หนึ่งในนั้นคือ “เอ็นจีโอในอินเดีย” ที่ได้ผลิตและติดตั้งตู้เย็นที่เป็นตัวกลางให้ “คนขาดอาหาร” ได้มีกินจากอาหารเหลือที่มักถูกทิ้งอย่างเปล่าประโยชน์ องค์กร Feeding India เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่มาแก้ไขปัญหาการขาดแคลนอาหาร และปัญหาอาหารเหลือในอินเดีย ได้ติดตั้งตู้เย็นที่ชื่อว่า Happy Fridge ตู้เย็นแห่งความสุข กว่า 500 ตู้ในกว่า 100 เมืองทั่วอินเดีย เพื่อช่วยผู้ขาดแคลนอาหาร

โดยองค์กร Feeding India จะรับอาหารเหลือจากสาธารณะ ผู้คนทั่วไป ร้านอาหาร งานเลี้ยง เทศกาลต่าง ๆ และออฟฟิศ นำมาใส่ไว้ในตู้เย็นแห่งความสุขนี้ เพื่อให้คนจนเข้าถึงอาหารเหล่านั้นได้ฟรี ผู้คนทั่วไปยังสามารถนำอาหารมาใส่ไว้ในตู้เย็น เพื่อบริจาคให้กับคนยากไร้ได้เช่นกันประเทศอินเดียมีประชากรมากกว่า 250 ล้านคน ที่ต้องนอนหิวโหยกว่า 190 ล้านคนได้รับสารอาหารไม่เพียงพอ และเด็กมากกว่า 1.3 ล้านคนต้องตายในแต่ละปีเพราะขาดสารอาหาร ตู้เย็นแห่งความสุขไม่เพียงช่วยลดการขาดแคลนอาหาร และอาหารเหลือ แต่ยังช่วยให้สุขภาพของผู้คนดีขึ้น และยังช่วยให้สภาพแวดล้อมสะอาดขึ้นจากการไม่มีขยะอาหาร

เมื่อหนึ่งในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยสหประชาชาติ (UN Sustainable Development Goals) คือการ ขจัดความหิวโหย (Zero Hunger) เพื่อบรรลุความมั่นคงทางอาหาร ฉะนั้นแล้วตู้เย็นแห่งความสุขโดยองค์กร Feeding India ก็ถือเป็นอีกหนึ่งองค์กร ที่ทั้งเข้าใจปัญหาการขาดแคลนอาหารและลงมือทำอย่างจริงจัง.
...............................................
คอลัมน์ : พุ่มไม้ใบบัง By Narit
โดย ร่มธรรม ขำนุรักษ์”
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.feedingindia.org/happy-fridge , https://ngthai.com/environment/17253/food-waste-crisis/ 
ขอบคุณภาพจาก : www.feedingindia.org


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 373