อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563

ปิ๊งไอเดียตู้เย็นแห่งความสุข "ใส่อาหารเหลือ"ช่วยคนจน

สัปดาห์นี้ชวนดูเอ็นจีโอในอินเดีย คิดไอเดีย “Happy Fridge” ตู้เย็นใส่อาหารเหลือจากคนรวยช่วยคนจน หวังแก้ไขปัญหาการขาดแคลนอาหาร และลดขยะอาหารล้นโลก พุธที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 08.00 น.


ทั่วโลกมีอาหารเหลือที่ถูกทิ้งอย่างสิ้นเปลืองมหาศาล แต่ทำไมยังมีคนขาดอาหารเกือบพันล้านคน จะทำอย่างไรให้เราสามารถเปลี่ยนอาหารเหลือเหล่านั้นให้เกิดประโยชน์แก่ผู้คนที่ยังหิวโหย วันนี้จึงชวนดู Happy Fridge ตู้เย็นความสุขในอินเดีย ที่เป็นตัวกลางเชื่อมอาหารเหลือของคนรวย นำไปช่วยคนจนที่ขาดอาหารขยะอาหารเป็นปัญหาใหญ่ของโลกที่ถูกมองข้าม เพราะตอนนี้กว่า 30% ของอาหารที่ผลิตได้ในโลกกลายเป็นขยะ ถูกทิ้งให้เน่าเสียอย่างเปล่าประโยชน์ คิดเป็นมูลค่าที่สามารถหล่อเลี้ยงผู้คนได้ราว 3 พันล้านคน อาหารที่ถูกทิ้งมีมากถึงปีละ 1,300 ล้านตัน ซึ่งกว่าจะได้มาต้องสูญเสียทรัพยากรมหาศาล ไม่ว่าจะเป็นน้ำ, แร่ธาตุ, ธัญพืชที่ใช้เลี้ยงสัตว์, ที่ดิน, แรงงาน, พลังงาน และอื่น ๆ หากนำขยะอาหารที่เกิดขึ้นในแต่ละปีมากองรวมกัน จะเป็นพื้นที่กว้างใหญ่กว่าประเทศจีนเสียอีก มากไปกว่านั้นที่ดินในการเพาะปลูก ต้องแลกมาด้วยการทำลายผืนป่าเดิม

ในขณะเดียวกันทั่วโลกมีคนกว่า 800 ล้านคนที่กำลังหิวโหยไม่มีอะไรจะกิน หรือคิดเป็นราว 11% ของประชากรโลก อาหารที่โลกผลิตทั้งหมดนั้นสามารถหล่อเลี้ยงประชากรโลกทั้งหมด 7 พันล้านคนได้ แต่ผู้คนที่ขาดแคลนอาหาร ไม่สามารถเข้าถึงอาหารเหล่านั้นได้ เนื่องจากปัจจัยด้านเงินและอื่น ๆ แล้วเราจะทำอย่างไรให้คนเหล่านั้นเข้าถึงอาหารได้หลายประเทศก็มีความพยายามแก้ไขปัญหาอาหารเหลือ และการขาดแคลนอาหารจริงจัง เช่น กฎหมายห้ามมีอาหารเหลือในร้านค้าฝรั่งเศส โครงการบริจาคอาหาร หรือการขายอาหารเหลือในราคาที่ถูกลง รวมไปถึงการแปลงอาหารเป็นพลังงาน

หนึ่งในนั้นคือ “เอ็นจีโอในอินเดีย” ที่ได้ผลิตและติดตั้งตู้เย็นที่เป็นตัวกลางให้ “คนขาดอาหาร” ได้มีกินจากอาหารเหลือที่มักถูกทิ้งอย่างเปล่าประโยชน์ องค์กร Feeding India เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่มาแก้ไขปัญหาการขาดแคลนอาหาร และปัญหาอาหารเหลือในอินเดีย ได้ติดตั้งตู้เย็นที่ชื่อว่า Happy Fridge ตู้เย็นแห่งความสุข กว่า 500 ตู้ในกว่า 100 เมืองทั่วอินเดีย เพื่อช่วยผู้ขาดแคลนอาหาร

โดยองค์กร Feeding India จะรับอาหารเหลือจากสาธารณะ ผู้คนทั่วไป ร้านอาหาร งานเลี้ยง เทศกาลต่าง ๆ และออฟฟิศ นำมาใส่ไว้ในตู้เย็นแห่งความสุขนี้ เพื่อให้คนจนเข้าถึงอาหารเหล่านั้นได้ฟรี ผู้คนทั่วไปยังสามารถนำอาหารมาใส่ไว้ในตู้เย็น เพื่อบริจาคให้กับคนยากไร้ได้เช่นกันประเทศอินเดียมีประชากรมากกว่า 250 ล้านคน ที่ต้องนอนหิวโหยกว่า 190 ล้านคนได้รับสารอาหารไม่เพียงพอ และเด็กมากกว่า 1.3 ล้านคนต้องตายในแต่ละปีเพราะขาดสารอาหาร ตู้เย็นแห่งความสุขไม่เพียงช่วยลดการขาดแคลนอาหาร และอาหารเหลือ แต่ยังช่วยให้สุขภาพของผู้คนดีขึ้น และยังช่วยให้สภาพแวดล้อมสะอาดขึ้นจากการไม่มีขยะอาหาร

เมื่อหนึ่งในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยสหประชาชาติ (UN Sustainable Development Goals) คือการ ขจัดความหิวโหย (Zero Hunger) เพื่อบรรลุความมั่นคงทางอาหาร ฉะนั้นแล้วตู้เย็นแห่งความสุขโดยองค์กร Feeding India ก็ถือเป็นอีกหนึ่งองค์กร ที่ทั้งเข้าใจปัญหาการขาดแคลนอาหารและลงมือทำอย่างจริงจัง.
...............................................
คอลัมน์ : พุ่มไม้ใบบัง By Narit
โดย ร่มธรรม ขำนุรักษ์”
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.feedingindia.org/happy-fridge , https://ngthai.com/environment/17253/food-waste-crisis/ 
ขอบคุณภาพจาก : www.feedingindia.org


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 373