อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 18 มิถุนายน 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 18 มิถุนายน 2562

กรมป่าไม้แจงกรณีนักท่องเที่ยวต่างชาติตกซิปไลน์

จากการที่ได้มีการตเสนอข่าวผ่านสื่อหลายฉบับเกี่ยวกับกรณีที่นักท่องเที่ยวเสียชีวิตจากเข้ามาใช้บริการเครื่องเล่นซิปไลน์ของผู้ประกอบการชื่อ “ไฟล์ท ออฟ เดอะ กิบบอน” ที่จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2562 นั้น จันทร์ที่ 15 เมษายน 2562 เวลา 11.00 น.


นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวว่า จากกรณีที่นายสเปนเซอร์ ชาร์ล   อายุ 25 ปี นักท่องเที่ยวชาวแคนาดา  เดินทางมาท่องเที่ยวพร้อมกับภรรยา และเข้ามาใช้บริการเครื่องเล่นซิปไลน์ของผู้ประกอบการชื่อ “ไฟล์ท ออฟ เดอะ กิบบอน” ที่บ้านแม่กำปอง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ แล้วประสบอุบัติเหตุระหว่างเล่นซิปไลน์นั้น ซึ่งช่วงปี 2559 ได้เกิดเหตุนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 3 รายตกจากสลิงบนเครื่องเล่นจนได้รับบาดเจ็บ ในขณะนั้นกรมป่าไม้ จึงได้บูรณาการร่วมกับทางจังหวัดเชียงใหม่ แต่งตั้งคณะทำงานขึ้นมาเพื่อตรวจสอบดำเนินการตามระเบียบและกฎหมายจากการตรวจสอบพบว่ามีพื้นที่ส่วนเกินประมาณ 1 ไร่  มีเครื่องเล่นจำนวน 4 ฐาน ก่อสร้างเกินออกมาจากเอกสารการแสดงการครอบครองที่ดิน (สค1) ทั้ง 3 ฉบับ และกรมป่าไม้ ได้สรุปเรื่องราวแจ้งดำเนินคดีและให้มีการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างเครื่องเล่นจำนวน 4 ฐาน ออกไปแล้วตั้งแต่ช่วงเดือนกันยายน 2560 และจุดที่นักท่องเที่ยวประสบอุบัติเหตุอยู่ในเขตแปลงที่ดินเอกสารแสดงการครอบครองที่ดิน (สค1) จำนวน 3 แปลงที่ทางผู้ประกอบการนำมาแสดงกล่าวอ้างกรรมสิทธิ์ที่ดิน

อย่างไรก็ตามอธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวเพิ่มเติมว่าในวันนี้ (วันที่ 14 เมษายน 2562) เวลา10.30 น. ได้เรียกประชุมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องด่วนที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้ประสานบูรณาการร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ และองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว เข้าตรวจสอบสถานการประกอบการว่าได้มาตรฐานตามการอนุญาตหรือไม่เนื่องจากการดำเนินการที่ผ่านมานักท่องเที่ยวได้รับอันตรายและสูญเสียชีวิตหลายครั้ง และหากพบว่าการประกอบการไม่ได้มาตรฐาน เห็นควรให้ระงับใบอนุญาต หรือยกเลิกใบอนุญาตต่อไปและล่าสุดเมื่อวันที่ 13 เมษายนที่ผ่านมา อบต.ห้วยแก้ว อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีคำสั่ง เลขที่ ชม 89103/188  ลงวันที่ 13 เมษายน 2562 ห้ามใช้อาคารหรือยินยอมให้บุคคลใดใช้อาคารที่อาจเป็นภยันตรายตามมาตรา 40 วรรคหนึ่งหรือมาตรา 41 วรรคหนึ่ง และคำสั่ง เลขที่ ชม 89103/189 ลงวันที่ 13 เมษายน 2562 ให้ดำเนินการแก้ไขอาคารตามมาตรา 46 วรรคหนึ่ง (กรณีที่อาคารมีสภาพหรือมีการใช้ที่อาจเป็นภยันตราย ต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินฯ) และหากพบว่าเป็นการกระทำผิดกฎหมายป่าไม้ ก็ให้ดำเนินคดีให้ถึงที่สุดต่อไป อธิบดีกรมปาไม้กล่าว

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%