อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563

โรงเรียนนานาชาติกับพัฒนาการเรียนรู้เด็กไทย

WCIB โรงเรียนสัญชาติอังกฤษ มุ่งให้ความสำคัญกับพัฒนาการเชิงลึกของเด็กอย่างเข้าใจและสร้างสรรค์ ด้วยการเรียนรู้ในแบบ Well-rounded Education พฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2562 เวลา 10.30 น.

ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์ ประธานกรรมการโรงเรียนนานาชาติ เวลลิงตัน คอลเลจ กรุงเทพฯ กล่าวว่า การศึกษาและการพัฒนามนุษย์เป็นการลงทุนที่หวังผลระยะยาว และผลลัพธ์หรือความสำเร็จก็อาจมีได้หลายรูปแบบ ดังนั้นกระบวนการพัฒนาเด็กและการวัดผลสำเร็จเป็นเรื่องละเอียนอ่อนและลึกซึ้ง ซึ่งเวลลิงตันให้ความสำคัญกับ Wellbeing ของเด็กเป็นสำคัญ เพราะเชื่อว่า ความสุข คือจุดเริ่มต้นของความสำเร็จ 


               
นายคริสโตเฟอร์ นิโคลส์ ครูใหญ่ โรงเรียนนานาชาติเวลลิงตัน คอลเลจ กรุงเทพฯ กล่าวว่า เวลลิงตัน ให้ความสำคัญกับพัฒนาการเชิงลึกของเด็กอย่างเข้าใจและสร้างสรรค์ ภายใต้การสร้างบรรยากาศให้เกิดการเรียนรู้แบบเปิดกว้าง ด้วยการออกแบบพื้นที่การเรียนรู้ ทั้งในห้องและนอกห้องเรียนที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาเด็กแบบเปิดกว้าง มีฟังก์ชั่นการใช้งานอย่างครบครัน เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้แบบฟรีโฟลว์อย่างแท้จริง

โดยเวลลิงตัน มุ่งเน้นการติดตามและประเมินพัฒนาการของเด็กอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องในหลากหลายมิติ มากกว่าการประเมินผลเฉพาะด้านวิชาการเพียงอย่างเดียว เพราะเชื่อมั่นว่า การพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน จะนำไปสู่ความสำเร็จในการเรียน และการใช้ชีวิตในอนาคตนอกจากนี้ สิ่งที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งที่เอื้อต่อการสร้างแรงบันดาลใจ คือ การออกแบบพื้นที่การเรียนรู้ทั้งในห้องและนอกห้องเรียนที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาเด็ก จะเห็นว่าที่เวลลิงตันเน้นการเชื่อมต่อของพื้นที่การเรียนรู้ทั้งหมดเด็กๆ จะได้เรียนและทำกิจกรรมกับเพื่อนในชั้นปีเดียวกันและต่างชั้นปีกัน ในพื้นที่ใช้งานที่หลากหลายรวมถึง Learning Studio และเหมาะสมกับการสร้างแรงบันดาลใจและปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันเมื่อ “การศึกษา” เปรียบเสมือนการวางรากฐานที่มั่นคงให้กับชีวิต หลายคนจึงให้ความสำคัญกับการตัดสินใจเลือกโรงเรียนที่คิดว่าดีและเหมาะสมที่สุดให้กับลูกหลาน โดย “โรงเรียนนานาชาติ” ก็ถือเป็นอีกทางเลือกที่ดี มีคุณภาพ คุ้มค่ากับการลงทุน แต่ขณะเดียวกันพ่อแม่ผู้ปกครองก็ควรให้ความสำคัญกับการประเมินความพร้อมอย่างรอบด้าน เพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดที่จะเกิดขึ้นกับอนาคตของลูกหลานด้วย!!!


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 14