อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 30 กันยายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 30 กันยายน 2563

เรือนจำจังหวัดจันทบุรี จัดพื้นที่เรือนจำแลนด์ จันท์โมเดล

เรือนจำจังหวัดจันทบุรี จัดพื้นที่เรือนจำแลนด์ จันท์โมเดล เปิด 7 สถานี ฝึกอาชีพผู้ต้องขังใกล้พ้นโทษ รองรับตลาดแรงงาน ลูกค้า ข้าราชการ ประชาชน นักท่องเที่ยวชื่นชอบอาหาร อร่อย ราคาถูก สถานที่สะอาด สวยงาม ศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562 เวลา 22.50 น.

ที่บริเวณสี่แยกโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ ถนนท่าแฉลบ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี เรือนจำจังหวัดจันทบุรี ภายใต้การนำของ นายชาญ วชิรเดช ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดจันทบุรี ได้เปลี่ยนแนวคิดและปรับปรุงพื้นที่ว่างเปล่าบริเวณข้างเรือนจำจังหวัดจันทบุรี เป็นเรือนจำแลนด์ จันท์โมเดล ภายใต้ความร่วมมือของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง อาทิ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี และภาคเอกชนเพื่อเป็นการเปิดโอกาส สร้างงาน สร้างรายได้ ปรับพฤติกรรม ของผู้ต้องขังที่หลงผิด โดยเฉพาะการปรับค่านิยมและพฤติกรรมของผู้ต้องขังที่ต้องโทษอยู่ในเรือนจำให้คำนึงถึงอาชีพสุจริตที่สร้างประโยชน์แก่ประชาชน และสังคม เป็นอีกหนึ่งโครงการนำร่องของเรือนจำจังหวัดจันทบุรีในการเตรียมพร้อมคืนคนดีสู่สังคม หลังพ้นโทษ จะได้ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด หรือปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ ที่ส่งผลเสียต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม 

โดยเบื้องต้นตอนนี้ได้เปิดให้บริการ “เรือนจัน ครัวไทย” ขายข้าวแกงราคาถูก และร้านอินสไปร์คาเฟ่ @ เรือนจันแลนด์ จำหน่ายกาแฟ และเครื่องดื่มน้ำผลไม้ ฝึกอาชีพผู้ต้องขังที่สมัครใจเรียนรู้ก่อนพ้นโทษจะได้ออกไปประกอบอาชีพสุจริตและไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำอีก รวมทั้งนิทรรศการคุกขี้ไก่ บรรยากาศของร้านสะอาด โอโถง ร่มรื่นโดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะเป็นสวัสดิการของเจ้าหน้าที่และ ผู้ต้องขัง อีกส่วนหนึ่งจะเป็นต้นทุนในการพัฒนาพื้นที่ว่างเปล่า ให้เป็น เรือนจันท์แลนด์ ตามที่ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดจันทบุรีวางแผนไว้ ซึ่งจะมีการให้บริการ ฝึกทักษะ อาชีพผู้ต้องขังก่อนพ้นโทษ ครอบคลุม 7 สถานีบริการ อาทิ เรือนจันครัวไทย / เรือนจัน T คาร์เฟ่ / เรือนจันสบายนวด / เรือนจัน กรีนเอ้าท์เล็ท / เรือนจัน พิพิธภัณฑ์ / เรือนจัน คาร์แคร์ เป็นต้น ซึ่งไม่ได้มุ่งหวังที่จะสร้างผลกำไรในการประกอบธุรกิจ แต่เป็นการส่งเสริม ให้โอกาส ผู้ที่หลงผิดและต้องโทษภายในเรือนจำได้ปรับทัศนคติ แนวคิด ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ก่อนพ้นโทษและไปประกอบอาชีพสุจริต ไม่วกกลับไปทำผิดแล้วต้องเข้าเรือนจำอีก ซึ่งจะเป็นอีกทางหนึ่งที่ช่วยแก้ปัญหาสังคม โดยเฉพาะปัญหายาเสพติดที่เพิ่มข้นอย่างมากมาย ทั้งนี้เรือนจำจังหวัดจันทบุรี ปัจจุบันมีจำนวนผู้ต้องโทษเพิ่มขึ้นจาก 1 พันกว่าคนเป็น 2,500 กว่าคน และคดีที่ถูกศาลตัดสินมากกว่าร้อยละ 80 เป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ทั้งนี้การเปิดร้านจำหน่ายข้าวแกงราคาถูกภายใต้แบรนด์ เรือนจัน ครัวไทย และ ร้านอินสไปร์คาเฟ่ @ เรือนจันแลนด์ ของเรือนจำจังหวัดจันทบุรี เป็นที่ยอมรับของข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป หลากหลายอาชีพผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเข้ามารับประทาน พร้อมทั้งให้กำลังใจแก่ผู้ต้องขังที่ใกล้พ้นโทษ ที่ผันตัวเองมาฝึกอาชีพในการบริการลูกค้า เป็นการสร้างโอกาส และกำลังใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม คืนคนดีสู่สังคมต่อไปในอนาคต รวมทั้งมีหน่วยงานต่าง ๆ มาศึกษาเรียนรู้เพื่อนำไปประยุกต์ขยายผลภายในหน่วยงานของตนต่อไปในอนาคต

รัตนธร เขาหนองบัว 
ผู้สื่อข่าวเว็บไซต์เดลินิวส์ออนไลน์ จ.จันทบุรี

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 34