อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562

ไทยทรงดำจัดงานปิดข่วง สืบสานประเพณีลาวโซ่ง

“ปภาภัทร ทองเชื้อ” ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 6 บ้านลาดมะขาม จัดงานเทศกาลปิดข่วง อินกอนฟ้อนแคน โยนมะกอนสืบสานประเพณี และวัฒนธรรมไทยทรงดำ อันดีงามไม่ขาดหายไว้ให้ลูกหลาน พฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 00.03 น.

เมื่อเร็วๆ นี้ นางปภาภัทร ทองเชื้อ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 6 บ้านลาดมะขาม ต.บางเลน อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี เปิดเผยว่า ได้ร่วมกับ นายปิยพจน์ เกียรติชูสกุล กำนัน ต.บางเลน ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอสองพี่น้อง ประธานไทยทรงดำ ตำบลบางเลน จ.ส.อ.มณเฑียร ด้วงสกุล เลขานุการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานชุมชนเข้มแข็งปลอดยาเสพติด และสภาวัฒนธรรมตำบลบางเลนได้กำหนดจัดงานเทศกาลปิดข่วง ประจำปี 2562 ขึ้นในวันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป โดยภายในงานจัดให้มีกิจกรรมโยนมะกอน อินกอน ฟ้อนแคน เพื่อสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีไทยทรงดำ บ้านลาดมะขาม ตำบลบางเลน เพื่อเป็นการอนุรักษ์ และสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น ณ บริเวณลานเอนกประสงค์ หน้าที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 6 บ้านลาดมะขาม ต.บางเลน อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรีประเพณีปิดข่วงของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยทรงดำ บ้านลาดมะขาม หมู่ 6 ต.บางเลน อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี เป็นประเพณี และวัฒนธรรมของชาวไทยทรงดำ ที่นำการละเล่นพื้นบ้านได้แก่ การโยนมะกอน กิจกรรมอินกอน ฟ้อนแคน เล่นดนตรี เป่าแคน ฟ้อนรำอย่างสวยสดงดงาม ประเพณีเก่าแก่ของลาวโซ่งที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน ที่นำมาเล่นกันในช่วงเวลาที่เว้นว่างจากการทำนา คือตั้งแต่สงกรานต์ จนถึงเดือน 7 โดยจะมีพี่น้องชาวไทยทรงดำจากทั่วประเทศ เดินทางมาร่วมสืบสานวัฒนธรรมพื้นถิ่นกันมากมาย ทั้งจากจังหวัดเพชรบุรี ราชบุรี พิษณุโลก และกำแพงเพชร เพื่อเป็นการสืบสานประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงไว้ อีกทั้งยังเป็นการต้อนรับแขกผู้มาเยือน ด้วยการร่วมกันกินอาหารพื้นบ้านดั้งเดิมของชาวไทยทรงดำ เช่น ปลาปิ๊งต๊บ กบโอ๋ แกงไข่ผำ แกงคั่วผำ แกงหน่อส้ม ประเพณีปิดข่วงจึงเป็นวัฒนธรรม ที่ทำให้เกิดความรักความสามัคคีของชาวไทยทรงดำ ที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้ให้กับลูกหลานสืบสานต่อไป

ครรชิต กระโห้แก้ว ผู้สื่อข่าวเว็บไซต์เดลินิวส์ออนไลน์ จ.สุพรรณบุรี

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%