อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 7 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 7 กรกฎาคม 2563

ผวจ.อุดรฯร่วมหน่วยงาน มอบถุงยังชีพช่วยผู้ประสบวาตภัย

น้ำใจ!ผวจ.อุดรธานี ร่วมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เยี่ยมประชาชนผู้ประสบวาตภัย พร้อมมอบถุงยังชีพ พฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 00.08 น.

เมื่อเร็วๆนี้ ที่ศาลาประชาคมบ้านหนองแวงแก้มหอม ต.หนองแวง อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี นายวัฒนา  พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วย นางสงวน จันทร์พร  นางดรุณี  ยาฟอง รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี นายธีระภัทร์ ผิวสวัสธ์ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี นายนเรนทร์ พรหมมินทร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจและนำถุงยังชีพไปมอบให้กับประชาชนผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่บ้านไชยวาน บ้านหนองแวง บ้านหนองตูม บ้านค่ายเสรี บ้านหนองคูพัฒนา  และบ้านสะงวย  รวม 90 หลังคาเรือน โดยมีนายอรรถพล พันธุศาสตร์  นายอำเภอไชยวาน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจอำเภอไชยวานร่วมมอบสิ่งของถุงยังชีพ  เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือนร้อนแก่ประชาชน

นายอรรถพล   กล่าวว่า  อำเภอไชยวานประสบวาตภัยแล้ว 3 ครั้ง ครั้งที่ 1 วันที่ 14  เมษายน 2562 มีบ้านเรือนราษฎรในตำบลไชยวาน ตำบลโพนสูง ตำบลคำเลาะ ได้รับความเสียหาย 26 หลังคาเรือน 88 คน  ครั้งที่ 2 วันที่ 19 เมษายน 2562  บ้านเรือนราษฎรในพื้นที่บ้านห้วยยาง หมู่4 ,บ้านป่ากว้าหมู่ 5 หมู่ 8 ,บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ 6 , บ้านโคกสง่า หมู่ 7 ,บ้านชัยพร หมู่ 11 เสียหาย 157 ครัวเรือน 785 คน และครั้งนี้ (ครั้งที่  3) เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 มีบ้านเรือนราษฎรบ้านไชยวานหมู่ 2 และหมู่ 13, บ้านหนองแวง หมู่ 5 , บ้านหนองตูม หมู่ 7 , บ้านค่ายเสรี หมู่ 11  , บ้านหนองคูพัฒนา  หมู่ 16  และบ้านสะงวย หมู่ 7 ได้รับความเสียหายจากวาตภัยรวม 90 หลังคาเรือน 305 คน  นายวัฒนา  กล่าวว่า   ตามที่มีปรากฏการณ์เกิดพายุฤดูร้อนหรือเหตุวาตภัยในช่วงนี้ ซึ่งบ้างแห่งก็มีในเรื่องของลมพายุ  บ้างแห่งมีลูกเห็บตกส่งผลให้บ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหาย  จังหวัดได้มีการเตรียมการ  โดยมีข้อสั่งการให้นายอำเภอทุกอำเภอแจ้งเตือนราษฎรผ่านช่องทางต่างๆเตรียมตัวรับสถานการณ์ด้วยการตัดแต่งกิ่งไม้ และดูแลอาคารบ้านเรือนให้อยู่ในสภาพมั่นคง  เมื่อมีเหตุเกิดขึ้นเป็นวงกว้างหรือขนาดใหญ่ก็จัดตั้งหน่วยแพทย์และครัวพระราชทาน ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณในการดูแลพี่น้องประชาชนในช่วงเบื้องต้น ในขณะเดี่ยวกันส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ อาทิ หน่วยทหาร ฝ่ายปกครอง ตำรวจ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้านได้จัดเตรียมกำลังไว้เพื่อเข้าช่วยเหลือดูและประชาชนทั้งการเรื่องของการอพยพดูแลความปลอดภัย  ตลอดทั้งการซ่อมแซมบ้านเรือนราษฎรให้อยู่ในสภาพเดิมให้เร็วที่สุด

พิชิต วีระชัย ผู้สื่อข่าวเว็บไซต์เดลินิวส์ออนไลน์ จ.อุดรธานี

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%