อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 29 กันยายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 29 กันยายน 2563

ภารกิจความมั่นคงกับการกำจัด"อวตาร"บนโลกไซเบอร์

สัปดาห์นี้พูดถึง แนวความคิดของรัฐบาลออสเตรียได้นำเสนอร่างกฏหมายใหม่ ที่ระบุตัวตนชื่อจริงและที่อยู่ของผู้ใช้บนเว็บไซต์ ก่อนแสดงความคิดเห็นบนสื่อออนไลน์...หน่วยงานด้านความมั่นคงของไทยเห็นด้วยจะได้กำจัดพวกอวตารบนโลกไซเบอร์เสียที..?? เสาร์ที่ 27 เมษายน 2562 เวลา 07.00 น.


@@@......สวัสดีท่านผู้อ่าน “เดลินิวส์ออนไลน์” มาพบกันทุกวันเสาร์กับคอลัมน์ “รหัสมอร์สส่องกองทัพ” ตรงวันเสาร์ที่ 27 เม.ย. 2562 ช่วงนี้อากาศร้อน “บิ๊กป้อม” พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม มีความห่วงใยต่อการฝึกกำลังพลท่ามกลางสภาพอากาศที่ร้อนจัดเสี่ยงเกิดโรคลมแดด หรือ "ฮีทสโตรก" โดยได้สั่งการผู้ฝึกกำลังพลให้ระมัดระวังการฝึกกำลังพลหากอากาศร้อนจัดต้องให้ไปพักในร่ม เพื่อป้องกันโรคฮีทสโตรก“บิ๊กณัฐ” พล.อ. ณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกระทรวงกลาโหม ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์คลองคู เมืองเดิม ถนนอัษฎางค์ ถนนราชินี หลอดวัดราชนัดดา และหลอดวัดราชบพิธ โดยมี ผู้บังคับบัญชาชั้นสูงของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ตลอดจนกำลังพลของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม และกรุงเทพมหานคร ซึ่งแบ่งพื้นที่กันทำกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งการขุดลอกคูคลอง และการฉีดล้างผนังเขื่อนของคูคลองเมืองเดิม หลอดวัดราชนัดดา และหลอดวัดราชบพิธ นอกจากนี้ยังมีการเก็บขยะ และฉีดล้างน้ำทำความสะอาดถนนอัษฎางค์ และถนนราชินีอีกด้วย ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าว ถือเป็นการเตรียมความพร้อม และปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณโดยรอบกระทรวงกลาโหม และพื้นที่โดยรอบคลองคูเมืองเดิม เพื่อทำให้พื้นที่ดังกล่าว มีความเป็นระเบียบ เรียบร้อย และมีความสะอาด เพื่อรองรับในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในห้วงวันที่ 4-5 พ.ค.นี้@@@……เห็นเหล่าทัพเงียบ ๆ นึกว่าหลบลมร้อน ที่ไหนได้ กองทัพบกเดินหน้านโยบายเสริมทักษะความชำนาญทางทหารให้กำลังพล สู่มาตรฐานสากล โดยเฉพาะการฝึกผสมกับกองทัพมิตรประเทศอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของกองทัพบก ที่มุ่งสู่การเป็น “Smart Soldier Strong Army” ซึ่งนอกจากจะเพิ่มพูนทักษะประสบการณ์ ทางด้านการทหารแล้ว ทำให้กำลังพลได้เห็นรูปแบบการฝึกและเทคโนโลยีที่ทันสมัย และเป็นโอกาสอันดีในการกระชับความสัมพันธ์ทั้งในระดับบุคคลและหน่วยงาน อันจะนำมาซึ่งความร่วมมือในงานด้านความมั่นคงระหว่างกองทัพและประเทศต่อไป โดยเดือนพ.ค. 2562 ส่งหน่วยทหารราบ
เข้าฝึกผสมใน 3 ประเทศ ภายใต้รหัส TEMPLE JADE 19 (ออสเตรเลีย) , Kocha Singa 19 (สิงคโปร์) และ Lightning Forge (สหรัฐอเมริกา) ซึ่งการฝึกในแต่ละประเทศภายใต้สภาวการณ์ที่หลากหลาย@@@.......ระหว่างวันที่ 27 เม.ย.- 17 พ.ค.2562 กองทัพบกส่งกำลังพล 90 นาย จากกองพลทหารราบที่ 7 เข้าร่วมการฝึกผสมกับกองทัพบกออสเตรเลีย ภายใต้ รหัส “TEMPLE JADE 19” โดยจะทำการฝึกที่ กองพันที่ 1 กรมออสเตรเลียรักษาพระองค์ (1st Battalion, The Royal Australian Regiment (1 RAR)) ณ Lavarack barracks เมืองทาวน์สวิลล์ รัฐควีนแลนด์ ประเทศออสเตรเลีย 
โดยการฝึกเน้นการเพิ่มทักษะเป็นหน่วยทหารขนาดเล็ก ทั้งนี้ TEMPLE JADE เป็นความร่วมมือระหว่างกองทัพบกไทยกับกองทัพบกออสเตรเลีย ที่จัดการฝึกทุก 3 ปี สำหรับครั้งล่าสุด 
จัดขึ้นในปี 2016 โดยมี กองพลทหารราบที่ 3 เข้าร่วมการฝึก@@@......นอกจากนี้ระหว่างวันที่ 14 – 26 พ.ค.2562 กองทัพบกส่งกำลังพลจาก กองพลทหารราบที่ 3 จำนวน 120 นาย เข้าร่วมการฝึกผสมกับกองทัพบกสิงคโปร์ ภายใต้ รหัส 
“คชสีห์ 2019” (KOCHA SINGA) ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ โดยกองทัพบกสิงคโปร์จัดกำลังพลจาก กองพลน้อยยานเกราะที่ 8 เข้าร่วมการฝึก โดยเน้นการเพิ่มทักษะทางยุทธวิธี เทคนิคการรบใน
พื้นที่เมือง ป้องกันและปราบปรามการก่อความไม่สงบ และการดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริง สำหรับการฝึกผสม รหัส “คชสีห์ 2019” ( KOCHA SINGA 2019 ) ซึ่งเป็นการฝึกทางยุทธวิธีของหน่วยกองพันทหารราบ ที่ทั้งสองประเทศดำรงความร่วมมือมาตั้งแต่ปี 2540 จนปัจจุบัน โดยสลับกันเป็นเจ้าภาพ@@@......สำหรับการฝึกลำดับสุดท้าย คือ การฝึกผสมระหว่างกองทัพบกไทยและกองกำลังทางบก สหรัฐอเมริกาประจำภาคพื้นแปซิฟิก ภายใต้รหัส “ Lightning Forge “ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 พ.ค. – 7 มิ.ย.2562 ณ ค่ายสกอร์ฟิลต์ รัฐฮาวาย ประเทศสหรัฐอเมริกา และเป็นการฝึกครั้งแรกที่กองทัพบกไทยส่งกำลังพลจาก กองพลทหารราบที่ 9 จำนวน 130 นาย เข้ารับการฝึกกับ กองพล
ทหารราบที่ 25 กองกำลังทางบกสหรัฐอเมริกา ประจำภาคพื้นแปซิฟิก การฝึก Lightning Forge ในครั้งนี้ มุ่งฝึกเพื่อเพิ่มทักษะด้านการรบ การศึกษายุทธวิธีรูปแบบต่าง ๆ การลาดตระเวนในภูมิประเทศที่มีความแตกต่าง การรบในสิ่งปลูกสร้าง เน้นการแก้ปัญหาของผู้บังคับหน่วย จากระดับผู้บัญชาการกองพล จนถึงผู้บังคับกองร้อย หลังจากจบการฝึกจะมีการประเมินผลร่วมกันในช่วงเดือน ก.ย.ที่ศูนย์ฝึกการเตรียมความพร้อม ( Joint Readiness Training Center ( JRTC ) รัฐหลุยส์เซียน่า ประเทศสหรัฐอเมริกาด้วย@@@.......ทันทีที่รัฐบาลออสเตรียได้นำเสนอการร่างกฏหมายใหม่ โดยจะต้องระบุตัวตนด้วยชื่อจริงและที่อยู่ของผู้ใช้บนเว็บไซต์ ก่อนที่จะแสดงความคิดเห็นบนสื่อออนไลน์ เพื่อป้องกันและตรวจสอบผู้ที่สร้างความเดือดร้อนให้ผู้ใช้คนอื่น หรือกำลังละเมิดกฏหมายอยู่นั้น หน่วยงานด้านความมั่นคงของไทย เห็นด้วยทันทีกับแนวคิดดังกล่าว เนื่องจากทุกวันนี้มีกลุ่มผู้ใช้สื่อออนไลน์ในรูปแบบอวตาร ซึ่งไม่สามารถติดตามพิสูจน์ตัวตนได้ว่าเป็นใคร โดยจะมีพฤติกรรมใช้สื่อออนไลน์โจมตีผู้บริหารของประเทศ รวมทั้งบุคคลสำคัญต่าง ๆ ด้วยการสร้างข่าวเท็จ รวมทั้งการหมิ่นสถาบันเบื้องสูง และสร้างความยุยงแตกแยกในบ้านเมือง ซึ่งปัจจุบันโลกโซเชียลไปเร็วมาก หากมีเรื่องหรือเหตุการณ์สำคัญจะสร้างความบิดเบือน และส่งต่อกันอย่างสนุก โดยผู้ได้รับข่าวสารไม่มีการตรวจสอบว่าเป็นเรื่องจริงหรือเท็จอย่างไร ส่งผลกระทบต่อบุคคลที่ตกเป็นข่าวอย่างมาก@@@.......ปัจจุบันนี้หน่วยงานด้านความมั่นคงของประเทศ โดยกระทรวงกลาโหม ได้มีการตั้งเว็บไซต์สำหรับแจ้งเบาะแสผู้ที่กระทำผิดกฎหมาย และหน่วยงานที่รับผิดชอบมีการตรวจสอบและติดตามจับกุมต่อเนื่อง แต่เนื่องจากมีผู้ใช้จำนวนมาก บางส่วนเปิดโดเมนอยู่ต่างประเทศ ยากต่อการตรวจสอบติดตาม และจับกุม เชื่อว่าหากไทยมีการเสนอร่างกฏหมายใหม่เช่นเดียวกับออสเตรีย การที่คนจะเขียนวิจารณ์ใครในด้านเสียหาย หรือแชร์ข่าวเท็จต่าง ๆ รวมถึงเพจที่นำเสนอเรื่องราวที่ไม่เหมาะสมจะต้องคิดหนัก เนื่องจากมีการระบุตัวตนชัดเจน และการที่จะทำอะไรต้องระวังมากขึ้น....ไม่ใช่ว่าปัจจุบันจะไม่ไล่ล่าพวกอวตารที่แอบไปสร้างฐานอยู่ต่างประเทศ หน่วยงานความมั่นคงเฝ้าติดตามอยู่....??@@@........ภัยคุกคามจาก Cyber และการบิดเบือนข้อเท็จจริงผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เป็นภัยคุกคาม และปัญหาร้ายแรงของชาติบ้านเมือง ทั้งในมุมความมั่นคง และสร้างปัญหาทางสังคมอย่างมากมาย ทั้งนี้ พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ตราขึ้นและประกาศใช้ ก็เนื่องจาก พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิด เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ที่ใช้อยู่ก่อนหน้านี้ มีบทบัญญัติบางประการที่ไม่เหมาะสมต่อการป้องกันและปราบปราม การกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน ซึ่งมีรูปแบบการกระทําความผิดที่มีความซับซ้อนมากขึ้น ตามพัฒนาการทางเทคโนโลยีซึ่งเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและโดยที่มีการจัดตั้งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคมซึ่งมีภารกิจในการกําหนดมาตรฐานและมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ รวมทั้ง การเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศ และรวมทั้งบทกําหนดโทษของความผิด @@@.........ดังนั้น ผู้เสพสื่อสังคมออนไลน์ จะต้องระมัดระวัง และใช้วิจารณญาณ ให้รอบก่อนที่จะส่งต่อหรือแสดงความเห็นที่อาจไม่ถูกต้อง โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง การละเมิดความเป็นส่วนตัวของบุคคล หรือละเมิดสิทธิเสรีภาพของคนอื่น หรือแม้แต่การหมิ่นประมาทก้าวร้าวกับบุคคล หรือหน่วยงานภาครัฐและเอกชนบนข้อเท็จจริงที่ไม่ถูกต้อง อาจกลายเป็นการกระทำผิดกฏหมายโดยรู้เท่าไม่ถึงกาล ต้องระวางโทษทั้งจำและปรับที่รุนแรงกว่าที่คิด....ฝ่ายความมั่นคงหวังอย่างยิ่งว่าประชาชนทุกคนจะได้ตระหนัก และระมัดระวังมากขึ้น เพื่อให้การใช้สื่อสังคมออนไลน์สร้างประโยชน์ให้แก่สังคม มิใช่สร้างความขัดแย้ง แต่สร้างความสามัคคีปรองดองให้เกิดขึ้นในสังคมไทย.

..................................................
คอลัมน์ : รหัสมอร์สส่องกองทัพ
โดย "รหัสมอร์ส"

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    94%
  • ไม่เห็นด้วย
    6%

บอกต่อ : 251