อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2563

รองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยโดยสมบูรณ์

แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ยึดมั่นนโยบายอำนวยความสะดวกผู้สูงอายุ รองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยโดยสมบูรณ์ ศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 00.19 น.


​ประเทศไทยกำลังอยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged Society) จาก ข้อมูลของ United Nations World Population Ageing โดยในปี 2562 หรือปีนี้มีแนวโน้มว่า จะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ไทยที่ประชากรเด็กจะน้อยกว่าประชากรผู้สูงอายุ เป็นผลมาจากการลดภาวะ การเจริญพันธุ์อย่างรวดเร็ว และการลดลงอย่างต่อเนื่องของระดับการตายของประชากร ทำให้จำนวนและ สัดส่วนประชากรสูงอายุของไทยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ในสถานการณ์เช่นนี้ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท จำกัด ผู้ให้บริการเดินรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ หนึ่งในขนส่งสาธารณะหลักของกรุงเทพมหานคร ได้มีการ ดำเนินงานเพื่อคุ้มครองอำนวยความสะดวก และสนับสนุนกิจกรรมของผู้สูงอายุมาโดยตลอด เพื่อให้ผู้โดยสาร สูงอายุสามารถเดินทางและใช้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ได้อย่างสะดวกและปลอดภัยที่สุด

​นายปิยะ วิโรจน์โภคา รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ กลุ่มสายงานปฏิบัติการ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท จำกัด ผู้ให้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์กล่าวว่า “บริษัทฯได้มีนโยบายในการอำนวย ความสะดวกให้แก่ผู้โดยสารสูงอายุในขณะใช้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์อย่างปลอดภัยและสะดวก สบายโดยมีการปลูกฝังให้เจ้าหน้าที่ประจำสถานีทุกคนตระหนัก และใส่ใจอำนวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุ ตลอดจนผู้ทุพพลภาพอย่างใกล้ชิด โดยสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงคมนาคมในด้านการอำนวยความ สะดวกให้แก่ผู้มาใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะอย่างใกล้ชิดและทั่วถึง ทั้งนี้รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ มีส่วนลดอัตราค่าบัตรโดยสารสำหรับผู้ที่ถือบัตร Smart Pass ประเภทผู้สูงอายุ โดยจะได้รับส่วนลดพิเศษถึง 50 % จากราคาค่าโดยสารปกติ และยังมีสิ่งอำนวยความสะดวก พื้นฐานต่างๆไว้รองรับ อาทิ ทางลาดตั้งแต่ ระดับถนนจนมาถึงลิฟท์โดยสารซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่คอย อำนวยความสะดวก ช่วยเหลือ มีห้องน้ำอยู่ในทุกสถานี มีปุ่มกดเรียกเจ้าหน้าที่ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ตลอดจนที่นั่งสำหรับผู้สูงอายุบริเวณชั้นชานชาลาโดยมีการ กำหนดนโยบายในกรณีที่มีผู้สูงอายุมาใช้บริการรถไฟฟ้า และนั่งรอบริเวณม้านั่งจะมี เจ้าหน้าที่ร.ป.ภช่วย อำนวย ความสะดวกให้ผู้สูงอายุที่นั่งรอบริเวณม้านั่งเข้าสู่ขบวนรถไฟก่อน นอกจากนั้นบริเวณช่องว่างระหว่าง รถไฟกับชั้นชานชาลา (Gap) จะมีอุปกรณ์ที่เป็นทางพาด (Portable Ramp) สำหรับรถเข็น (Wheelchair) ให้ผู้โดยสารสามารถใช้รถเข็นผ่านหรือเดินผ่าน ได้อย่างสะดวกและปลอดภัยจากชั้นชานชาลา ทั้งนี้นอกจาก การอำนวยความสะดวกสำหรับผู้โดยสารสูงอายุแล้ว ในทุกสถานีจะมีอุปกรณ์ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ซึ่งทางบริษัทฯได้มีการจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ประจำสถานีทุกคนให้สามารถช่วยเหลือ และปฐมพยาบาลเมื่อ เกิดเหตุฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงที และมีประสิทธิภาพ​“นอกเหนือจากนโยบายและแผนการทำงานเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุที่มีอยู่ในปัจจุบันแล้ว แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ยังมีการติดตามและประเมินผลถึงความต้องการเพิ่มเติมของผู้โดยสารในด้านอื่นๆ โดยปัจจุบัน มีโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนาทั้งสิ้น 3 โครงการ ได้แก่ 1. การทำ Platform Gap filler หรือยางปิดรู ช่องว่างระหว่างขบวนรถไฟกับชานชาลาเพื่อลดความเสี่ยงในการสะดุดและการเกิดอุบัติเหตุของผู้โดยสาร 2. การเพิ่มบันไดเลื่อนบริเวณสถานีพญาไท เพื่อรองรับปริมาณผู้โดยสารที่มีมากขึ้น และ 3.การติดพัดลมไอน้ำ ที่ชั้นชานชาลา เพื่อช่วยลดอุณหภูมิในช่วงที่ผู้โดยสารเป็นจำนวนมาก และช่วยให้ผู้สูงอายุตลอดจนผู้โดยสาร ทั่วไปสามารถใช้บริการ แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ได้อย่างสะดวกสบายยิ่งขึ้น และเพื่อรองรับการก้าวเข้าสู่สังคม ผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged Society) ของประเทศไทย บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท จำกัด ผู้ให้บริการรถไฟฟ้า แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาแผนงาน และนโยบายเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารทุกท่าน ที่มาใช้บริการให้สามารถดำเนินกิจกรรมในชีวิตประจำวันและเดินทางสัญจรโดยการใช้ขนส่งสาธารณะได้อย่าง ปลอดภัย และสะดวกสบายที่สุดต่อไป”.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 10