อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 4 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 4 สิงหาคม 2563

เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ ตำนานมรดกโลกทางทะเล

“เดลินิวส์ออนไลน์” พาย้อนตำนานมรดกโลกทางทะเล เกร็ดความรู้จาก “เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์” ในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 พุธที่ 1 พฤษภาคม 2562 เวลา 12.00 น.


เชื่อว่าก่อนหน้านี้ประชาชนคงได้ชื่นชมความงดงามอย่างสมพระเกียรติของ “เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์” หลังกองทัพเรือจัดซ้อมใหญ่โดยเชิญเรือฯ จากอู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ เพื่อไปจอดบริเวณท่าราชวรดิฐ สำหรับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

โดยจะจอดเทียบท่าระหว่างวันที่ 4-6 พ.ค. หลังเสร็จสิ้นพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ทั้งนี้ในวันที่ 8 พ.ค. จะอัญเชิญขึ้นเก็บที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธี กรมศิลปากร เพื่อเตรียมจัดขบวนเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ในช่วงปลายเดือนต.ค. 62

สำหรับ เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ ลำปัจจุบันนี้ สร้างขึ้นใหม่ในสมัยรัชกาลที่ 6 เมื่อปี พ.ศ. 2454 โดยตั้งชื่อตามเรือพระที่นั่งโบราณของสมเด็จพระมหาจักรพรรดิแห่งกรุงศรีอยุธยา คือ “เรือศรีสุพรรณหงส์” หรือ “เรือพระที่นั่งชัยสุพรรณหงส์” ซึ่งสร้างขึ้นเมื่อพ.ศ. 2091

ในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย มีชื่อเรือพระที่นั่งสุวรรณหงส์ ถัดมาในสมัยรัชกาลที่ 1 (พ.ศ.2325-2352) ปรากฏชื่อเรือพระที่นั่งสุวรรณหงส์ และรัชกาลที่ 3 (พ.ศ.2367-2394) ปรากฏชื่อเรือพระที่นั่งศรีสุพรรณหงส์

หัวเรือพระที่นั่งที่เป็นเอกลักษณ์และมีความอ่อนช้อยอย่างวิจิตรบรรจง คือ โขนเรือรูปหัวของหงส์ ลำตัวเรือทอดยาวคือส่วนตัวหงส์ จำหลักไม้ลงรักปิดทองประดับกระจกมีพู่ห้อย ปลายพู่เป็นแก้วผลึก ภายนอกทาสีดำ ท้องเรือทาสีแดง ตอนกลางลำเรือมีที่ประทับ เรียกว่า “ราชบัลลังก์กัญญา” สำหรับพระเจ้าอยู่หัวหรือพระราชวงศ์ชั้นสูง

เรือมีความยาว 46.15 เมตร กว้าง 3.17 เมตร ลึกจนถึงท้องเรือ 94 เซนติเมตร กินน้ำลึก 41 เซนติเมตร น้ำหนัก 15 ตัน ใช้กำลังพลประกอบด้วย ฝีพาย 50 คน นายเรือ 2 คน นายท้าย 2 คน คนถือธงท้าย 1 คน พลสัญญาณ 1 คน คนถือฉัตร 7 คน คนขานยาว 1 คน คนขานยาวทำหน้าที่ในการร้องขานเพลงเรือ โดยฝีพายจะร้องเห่เรือพร้อมกันไปตามจังหวะร่วมกับเรือลำอื่น ๆ

เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ ยังได้รับรางวัลยกย่องเป็นเรือมรดกโลก จากคณะกรรมการองค์การ World Ship Trust ที่เดินทางมายังประเทศไทย เข้าเฝ้าในหลวงรัชกาลที่ 9 ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเหรียญรางวัลมรดกทางทะเลขององค์การเรือโลก ประจำปี พ.ศ. 2535 (The World Ship Trust Maritime Heritage Award 'Suphannahong Royal Barge')“บุษบกเรือ” ของเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ ยังเป็นองค์เดิมที่เก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธี กรมศิลปากร ซึ่งกรมศิลปากรได้เชิญไปซ่อม ตกแต่ง ปิดทอง ประดับกระจก ณ สำนักช่างสิบหมู่ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม จากนั้นเชิญมาติดตั้งประดับตัวเรือ ณ อู่หมายเลข 1 อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ เพื่อเชิญเรือฯ ไปจอดบริเวณท่าราชวรดิฐ ในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกฯ ที่จะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 4-6 พ.ค.นี้

และจะเชิญเรือฯ มาใช้อีกครั้งในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดในช่วงเสด็จพระราชดำเนินไปในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดอรุณราชวราราม ในช่วงปลายเดือนต.ค. 62

ขอขยายความต่อไปอีกเล็กน้อย “บุษบก” คือ ซุ้มยอดซึ่งมีหลังคาซ้อนชั้นเป็นยอดแหลม มีบันแถลงประดับโดยรอบ ซึ่งความหมายของบันแถลงนี้มีอยู่ว่า...

เป็นการจำลองอาคารหนึ่ง ๆ ด้วยการนำส่วนที่เรียกว่า “หน้าบัน” มาซ้อนชั้นกันขึ้นไป โดยมากซ้อนกัน 3 ชั้น หมายความว่า การประดับด้วยบันแถลงนี้เป็นการจำลองอาคาร สะท้อนความหมายของเรือนฐานานุศักดิ์ หรือเรือนฐานันดรสูงได้เช่นกัน และบุษบกยังเป็นเครื่องใช้ประกอบกับของสูงและของสำคัญมีคุณค่าอย่างยิ่ง ไม่ว่าจะเป็นบุษบกเล็ก หรือบุษบกขนาดใหญ่ ล้วนแล้วแต่ใช้ประกอบประดิษฐานของสูงของสำคัญทั้งสิ้นดังที่ได้เห็นเช่น “องค์พระแก้วมรกต” ก็ประดิษฐานในบุษบก หรือ “พระพุทธสิหิงค์” ก็ประดิษฐานในบุษบก สำหรับบุษบกขนาดใหญ่จะเป็นที่ประทับขององค์พระมหากษัตริย์ เป็นงานที่ลงรักปิดด้วยทองคำเปลวแท้ ลงยาสีและประดับเพชรคริสตัล เพิ่มความสวยงามและมีคุณค่ายิ่งขึ้น

ส่วนพวงมาลัยเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ เป็นพวงมาลัยสีขาวเหลืองทอง คล้องลำคอเรือให้มีความสง่างาม ซึ่งในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก กองทัพเรือได้ให้รร.สตรีวัดระฆัง เป็นผู้จัดทำและเรือพระที่นั่งลำอื่น ๆ ด้วย ในพระราชพิธีฯ จำนวน 10 พวง

โดยพวงมาลัยเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ ประกอบด้วยส่วนที่ 1 ใช้ตาข่ายคลุมแกนพวงมาลัยดอกรักเทียม ทำลายสี่ก้านสี่ดอก ส่วนแกนในใช้ผ้าตาดสีเหลืองทอง ส่วนที่ 2 พวงกลาง เป็นเครื่องแขวนไทย รูปโครงดาว ที่มุมทั้งหกมุม มีพวงดอกไม้รูปทรงกลม พวงเล็กหกพวง และทัดหูเป็นดอกสีแดง และสีเหลืองความสูง 28 นิ้ว.

ขอบคุณข้อมูลเพิ่มเติม : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ, กองทัพเรือ
ขอบคุณภาพจาก : พระราชพิธีบรมราชาภิเษก


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 69