อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 28 ตุลาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 28 ตุลาคม 2563

อาชีพเสี่ยงประสาทหูเสื่อม โรคของคนทำงานกับเสียง

สัปดาห์นี้แพทย์เผยคนทำงานกับเสียงดังเป็นเวลานานติดต่อกัน เสี่ยงเกิดโรคประสาทหูเสื่อม แนะใช้อุปกรณ์ป้องกัน และตรวจความสามารถทางการได้ยินอย่างน้อยปีละครั้ง เสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2562 เวลา 12.00 น.


ไม่ว่าจะประกอบอาชีพอะไร แต่ละอาชีพบนโลกใบนี้ย่อมมีความเสี่ยงที่แตกต่างกันออกไป เช่นเดียวกับอาชีพที่สัมผัสกับ “เสียงดัง” จากสภาพแวดล้อมในการทำงานเป็นระยะเวลานานติดต่อกัน เพราะกลุ่มคนเหล่านี้มักมีความเสี่ยงเกิด “โรคประสาทหูเสื่อม” อย่างนั่นเอง
 
นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ บอกว่า โรคประสาทหูเสื่อมจากการทำงาน เป็นโรคที่พบบ่อยมากในผู้ที่ทำงานสัมผัสกับเสียงดัง ได้แก่ งานอุตสาหกรรมโลหะ งานตัดไม้ เลื่อยไม้ อุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมยางและพลาสติก อาชีพขับรถรับจ้าง ฯลฯ ซึ่งการทำงานหรือการประกอบอาชีพอาจมีผลทำให้สูญเสียการได้ยินโดยมักมีความผิดปกติของหูทั้ง 2 ข้างมากกว่าข้างเดียว ซึ่งการสูญเสียการได้ยินอาจเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น บาดเจ็บที่ศีรษะ สัมผัสสารเคมีที่มีพิษต่อหู สัมผัสกับเสียงดังที่เกิดจากสภาพแวดล้อมในการทำงานเป็นระยะเวลานานติดต่อกัน ล้วนแล้วเป็นสาเหตุได้ทั้งสิ้น
 
ผู้ที่มีภาวะหูเสื่อมจากการได้ยิน อาจพบปัญหาการได้ยินลดลง โดยอาการที่พบบ่อย คือ ฟังคนอื่นพูดไม่ชัด หรือไม่เข้าใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้ยินลำบากมากขึ้นถ้าในบริเวณนั้นมีเสียงดัง ดังนั้นผู้ที่ปฏิบัติงานในสภาพแวดล้อมที่มีมลภาวะทางเสียง จึงควรใส่อุปกรณ์ป้องกัน และตรวจความสามารถทางการได้ยินอย่างน้อยปีละครั้ง เพื่อป้องกันการเกิดโรคหูเสื่อมในอนาคต

นพ.สมบูรณ์ ทศบวร ผอ.รพ.นพรัตนราชธานี ให้ข้อมูลเพิ่มว่า นอกจากปัญหาเรื่องการได้ยินแล้ว ผู้ที่มีภาวะสูญเสียการได้ยินมักจะได้ยินเสียงดังในหู เช่น เสียงหึ่งๆ หรือเสียงกระดิ่ง ความผิดปกตินี้อาจจะเป็นพัก ๆ หรือเป็นตลอดเวลา และอาการจะเป็นมากขึ้นเมื่อต้องสัมผัสกับเสียงดังมาก ๆ จนรู้สึกรำคาญ
 


ดังนั้นหลายคนจึงมักจะบ่นเรื่อง “การนอนไม่ค่อยหลับ” หรือไม่มีสมาธิในการทำงาน

ทั้งนี้สถานประกอบการควรเฝ้าระวังด้านสุขภาพให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน โดยตรวจการได้ยินให้แก่ลูกจ้าง การซักประวัติรวมถึงประวัติการทำงานที่ต้องสัมผัสเสียงดัง การใช้ยา โรคประจำตัว ตลอดจนการเจ็บป่วยในอดีตและปัจจุบัน เนื่องจากลูกจ้างทุกคนที่ปฏิบัติงานในสถานประกอบการที่มีระดับเสียงดังมากกว่า 140 เดซิเบล ต้องได้รับการตรวจการได้ยิน
 
ลองสำรวจตัวเองกันสักนิด เป็นอย่างที่คุณหมอได้แนะนำมาหรือไม่ แล้วในสัปดาห์ถัดไปเราจะมาพบกับเกร็ดความรู้ดี ๆ เล็ก ๆ น้อย ๆ กันอีกเช่นเคย.
.....................................
คอลัมน์ : Healthy Clean 
โดย "ทวีลาภ บวกทอง" 
ขอบคถณภาพประกอบจาก : Pixabay

คลิกติดตามอ่านการดูแลสุขภาพได้ทั้งหมดที่นี่  

ร่วมสนับสนุนโดย :

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 303