อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564

เสพสมอารมณ์หมาย:จุดสำคัญ...ช่วยออกัสเซอม์

จากวัยสาวถึงวัยสูงอายุ ผู้ที่ไม่รู้จักไม่เคยฝึกก็จะปฏิบัติไม่ได้ไม่สามารถเปิดความสว่างความสดชื่นของอารมณ์ฝ่ายหญิงได้จุดซียูวีเป็นศูนย์รวมของเนื้อเยื่อเส้น เสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2562 เวลา 00.15 น.


หญิงวัยเกิน 40 ปี จะเริ่มว่างจากเลี้ยงลูกอ่อน ฐานะการงานก็รุ่งถึงจุดคงตัวสภาพความสุขทางกายทางใจจะมีพอเพียง ความเครียดตามสภาพงานก็ลดลง คือทุกอย่างจะอยู่ตัวแล้ว ความสุขทางเพศจะเริ่มเป็นที่ต้องการ สุขเพศเป็นคู่กันกับความสุขทางกาย จะเกิดได้ก็ต้องมีคู่ที่สมดุลทางกายมีความชำนาญ ความอดทนต่อเวลา

ดังนั้นทางกายต้องแข็งแรง แต่วัย 40 ปี มักเป็นวัยที่ฝ่ายชายจะเริ่มมีโรคเอ็มเอส (Metabolic Syndrome) เกิดจากการเผาผลาญอาหารเข้าและออกไม่สมดุล คือเข้ามากออกน้อย จึงเกิดการสะสมไขมันตัวร้ายบริเวณตับ ลำไส้ในช่องท้องสะสมมากจนล้นเข้าเส้นเลือดก่อโรคแก่หัวใจและสมอง ที่น่าระวังคือชอบไปสะสมบริเวณเส้นเลือดอวัยวะเพศที่โดนไขมันทำร้ายจนสมรรถภาพทางเพศอ่อนแอ

ชายที่เส้นรอบเอวเกิน 30-36 นิ้ว จึงจัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงต่อโรคเอ็มเอส ทำให้เกิดโรคอีดีตามมาไปลงท้ายก่อให้เกิดความทุกข์แก่ฝ่ายหญิงคือเป็นโรคเอฟเอสดี (Female sexual dyfunction) หญิงไร้อารมณ์จึงเกิดได้ทั้งก่อนวัย 40 และหลังวัย 40 ก่อนวัย 40 คือเป็นผลจากฝ่ายชายที่ไม่รู้จักเพศศึกษาสัมพันธ์ ไม่สนใจศึกษา ทุกอย่างปล่อยไปตามธรรมชาติ เช่น ชายหลั่งเร็ว 40 จึงมีผลมากจากสุขภาพฝ่ายชายอ่อนแอแบบไม่สนใจปรับปรุงฟื้นฟู หญิงไร้อารมณ์จึงถูกทำร้ายทางอ้อมจากสามีแบบไม่ตั้งใจ สุขเพศเรื่องสำคัญของชีวิตคู่การเรียนรู้พื้นฐานทางเพศจึงจำเป็นต้องเรียนรู้สนใจรับรู้ให้ลึกซึ้ง

จุดสำคัญที่สุดที่ช่วยหญิงไร้อารมณ์ให้เปลี่ยนแปลงหญิงสดชื่นตอบสนองต่อการสัมผัสจุดนี้ คือ จุดซียูวี จุดคลิโทยูรีโทรวาไยนอลล์ (Clito-urethro-vaginal ) จำนวนของชายที่รู้จักได้ศึกษารู้วิธีสัมผัสยังน้อยมากก่อให้เกิดปัญหาถามมาว่าทำไมฝ่ายหญิงไม่มีอารมณ์ จากวัยสาวถึงวัยสูงอายุ ผู้ที่ไม่รู้จักไม่เคยฝึกก็จะปฏิบัติไม่ได้ไม่สามารถเปิดความสว่างความสดชื่นของอารมณ์ฝ่ายหญิงได้จุดซียูวีเป็นศูนย์รวมของเนื้อเยื่อเส้น เลือดฝอยและกลุ่มประสาทเป็นประตูผ่านสิ่งเร้าเข้าสู่ระบบสมองส่วนต่าง ๆ ที่จะรับรู้แล้วสั่งงานกลับลงไปบริเวณที่รอตอบรับอยู่ ปรากฏ การณ์ตอบสนองอย่างถูกที่ ถูกทาง ถูกเวลา และมีเวลานานพอ จะเกิดปรากฏการณ์ออกัสเซอม์ แก่ฝ่ายหญิงได้หลายครั้งบ่อย ๆ โดยไม่ต้องใช้ยากระตุ้นแต่อย่างใด จุดซียูวี คือ จุดหรือบริเวณนี้น่าศึกษาทางด้านเพศสัมพันธ์จิตวิทยาเป็นอย่างมากสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางร่วมในการบำบัดรักษาผู้หญิงที่ไม่สามารถถึงจุดเสียวสุดยอดทางเพศสัมพันธ์ปกติได้ ทำให้การมีเพศสัมพันธ์ทุกครั้งจบลงด้วยความรู้สึกว่าไม่พอหรือไม่เสร็จ ไม่เห็นรู้สึกอะไรเลย น่ารำคาญมากกว่า นานเข้าก็จะเกิดความรังเกียจที่ต้องอดทนร่วมรับรู้และรับการกระตุ้นอันไร้ค่าซ้ำซาก

หากฝ่ายชายได้สนใจศึกษาจุดสัมผัสเหล่านี้ก็จะทำให้การร่วมเพศทั้งสองฝ่ายเกิดความสมดุลทุกครั้ง.
...............
ดร.อุ๋มอิ๋ม


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 62