อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563

ข่าวคนไทยในออสเตรเลีย วันที่ 12 พฤษภาคม 2562

สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2562 ณ ศาลาไทย โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสถานเอกอัครราชทูตฯ กงสุลกิตติมศักดิ์และกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ ทีมประเทศไทยและครอบครัวและชุมชนไทยเข้าร่วม อาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2562 เวลา 06.30 น.


@@@@ เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2562 เวลา 19.30 (เวลาท้องถิ่น) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล ณ ศาลาไทย ที่ทำการสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสถานเอกอัครราชทูตฯ กงสุลกิตติมศักดิ์และกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ ทีมประเทศไทยและครอบครัว และชุมชนไทยเข้าร่วม โดยภายในงานได้มีการจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ และให้ผู้เข้าร่วมได้ลงนามถวายพระพรชัยมงคลด้วย

@@@@ เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2562 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ ห้อง Ballroom โรงแรม Westin โดยมีข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ทีมประเทศไทยในนครซิดนีย์ พร้อมคู่สมรส ตลอดจนประชาชนชาวไทยในนครซิดนีย์ และรัฐนิวเซาท์เวลส์ เข้าร่วมกว่า 400 คน โดยรับชมการถ่ายทอดสดพิธีถวายพระพรชัยมงคลในเวลาเดียวกับประเทศไทย และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีอย่างพร้อมเพรียงกัน และลงนามในสมุดถวายพระพร


สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ ห้อง Ballroom โรงแรม Westin เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2562 โดยมีประชาชนชาวไทยในนครซิดนีย์ และรัฐนิวเซาท์เวลส์ เข้าร่วมกว่า 400 คน

@@@@ เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา ร่วมกับวัดธัมมธโร กรุงแคนเบอร์รา ได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีพระสงฆ์รวม 11 รูป นำโดยพระราชสีลาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดธัมมธโรและประธานคณะกรรมการบริหารคณะสงฆ์ธรรมยุตในเครือรัฐออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ และหลวงปู่ทองอินทร์ กตปุญฺโญ เจ้าอาวาสวัดป่ากุง จังหวัดร้อยเอ็ด และมีชุมชนไทยในกรุงแคนเบอร์ราและเมืองใกล้เคียงเข้าร่วม ในวันเดียวกัน สถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมกับชุมชนไทยได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ด้วยการมอบอาหารแห้งและของใช้ในชีวิตประจำวันให้แก่องค์กร OzHarvest ซึ่งเป็นองค์กรสาธารณกุศลของออสเตรเลีย เพื่อนำไปมอบให้แก่ผู้ยากไร้ โดยผู้แทนองค์กร OzHarvest ได้ขอบคุณในน้ำใจของชุมชนไทยที่จะช่วยเหลือผู้ที่ตกทุกข์ได้ยาก


สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา ร่วมกับวัดธัมมธโร กรุงแคนเบอร์รา ได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2562

@@@@ เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 ณ วัดพุทธรังษี แอนนันเดล นายจักรกฤดิ กระจายวงศ์ กงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคล และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทีมประเทศไทยพร้อมครอบครัว และพสกนิกรชาวไทยในนครซิดนีย์เข้าร่วมจำนวนมาก


สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลและทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 ณ วัดพุทธรังษี แอนนันเดล

@@@@ เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2562 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ ร่วมกับทีมประเทศไทยประกอบด้วยสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย บริษัท การบินไทย จำกัด และชุมชนไทยในนครซิดนีย์ และเขตอื่นๆ ของรัฐนิวเซาท์เวลส์ร่วมกันจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคล ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ณ วัดป่าพุทธรังษี ลูเมียห์ ภายหลังถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์แล้ว ผู้มาร่วมงานต่างร่วมมือร่วมใจกันดำเนินกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยทำความสะอาดวัดและบริเวณโดยรอบ เก็บขยะ ทาสีป้ายวัด โต๊ะ และที่นั่งภายในวัด ทำให้มีความสะอาด สวยงาม และเป็นระเบียบเรียบร้อย


สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ ร่วมกับชุมชนไทยในนครซิดนีย์ และเขตอื่นๆของรัฐนิวเซาท์เวลส์ร่วมกันจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคล ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ณ วัดป่าพุทธรังษี ลูเมียห์ เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2562

@@@@ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา ขอขอบคุณพี่น้องชาวไทยที่นครเพิร์ท รัฐเวสเทิร์น ออสเตรเลีย ที่ได้ร่วมสนับสนุนกิจกรรมกงสุลสัญจรของสถานเอกอัครราชทูตฯที่นครเพิร์ท (ระหว่างวันที่ 4-7 เมษายน 2562) ซึ่งประกอบด้วยการจัดทำ / ต่ออายุหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-passport) การออกหนังสือเดินทางชั่วคราวและบริการให้คำปรึกษาด้านการกงสุลต่างๆ รวมทั้งการให้บริการต่ออายุบัตรประจำตัวประชาชน ตลอดจนการลงทะเบียนคนไทยในออสเตรเลียเพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงฐานข้อมูลชุมชนไทยในออสเตรเลีย และเสริมสร้างเครือข่ายการติดต่อ สื่อสารระหว่างสถานเอกอัครราชทูตฯกับชุมชนไทยในรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินต่างๆในการจัดกิจกรรมกงสุลสัญจร ณ นครเพิร์ทครั้งนี้ มีผู้สนใจเข้ารับบริการจัดทำ / ต่ออายุหนังสือเดินทางรวม 285 ราย ต่ออายุบัตรประชาชนรวม 56 ราย และจัดทำหนังสือเดินทางชั่วคราวรวม 7 ราย นอกจากนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ยังได้ใช้โอกาสดังกล่าวในการพบปะผู้แทนชุมชนไทยที่นครเพิร์ท สถานเอกอัครราชทูตฯ มีกำหนดดำเนินโครงการกงสุลสัญจรครั้งต่อไป ที่นครโฮบาร์ต รัฐแทสมาเนีย ในช่วงปลายเดือน พ.ค. 2562 โดยจะประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและกำหนดการให้ทราบในโอกาสต่อไป


สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา จัดกิจกรรมกงสุลสัญจรของสถานเอกอัครราชทูตฯที่นครเพิร์ท 2562) ประกอบด้วยการจัดทำต่ออายุหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-passport) การออกหนังสือเดินทางชั่วคราว ระหว่างวันที่ 4-7 เมษายน 2562

@@@@ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562 ชุมชนไทยในเขตเมืองซันชายโคสท์ รัฐตวีนสแลนด์ ประเทศออสเตรเลียได้ร่วมกันจัดงาน วันสงกรานต์ เฉลิมฉลองวันปีใหม่ไทยขึ้นที่ ลานดนตรี Eumundi เลขที่ 67 Memorial Drive, Eumundi, Sunshine Coast, Queensland, Australia. นำโดย ตุ้ม บุญวดี สุวรรณวงศ์ ประธานสมาคมไทยแห่งเมืองซันชายโคสท์และพี่น้องไทย ร่วมกับเทศบาลเมืองซันชายโคสท์ Sunshine Coast Council Cr Greg Rogerson, Division 10 ผู้ให้การสนับสนุนในการจัดงานครั้งนี้และมีนายกสมาคมไทย-ออสเตรเลียนแห่งรัฐควีนสแลนด์ นางเจียรนัย รัตนวราหะ พร้อมคณะได้มาร่วมงานด้วย คณะผู้จัดงานตื่นแต่เช้าเพื่อมาดูสถานที่และอำนวยความสะดวกให้กับอาสาสมัครที่มาช่วยงานในการเตรียมความพร้อมตามเวลา พร้อมด้วยพิธีส่งมอบเก้าอี้ใน ให้แก่เทศบาลเมืองซันชายโคสท์ โดยช่วงเช้าเป็นพิธีทางพุทธศาสนา มีพระสงฆ์ 3 รูป จากวัดสังฆรัตนารามโกลด์โคสท์ ออกมาบิณฑบาตรในบริเวณงานเพื่อโปรดญาติโยมที่มาร่วมในงาน และทุกคนยืนเข้าแถวอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยในการร่วมกันทำบุญตักบาตรในวันปีใหม่เพื่อเป็นสิริมงคลแต่ตนเองและครอบครัว หลังจากนั้นถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ ต่อมาโฆษกบนเวทีให้สัญญาณในการรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน โดยในงานได้มีการออกโรงทานซึ่งพี่น้องไทยและเจ้าของร้านอาหารไทยได้ร่วมช่วยกันทำมาร่วมงาน ผู้มาร่วมงานไม่ต้องจ่ายค่าอาหารเพียงบริจาคตามกำลังศัทธาเพื่อทำบุญร่วมกันในวันปีใหม่ ในงานมีการออกร้านสอยดาวเพื่อนำเงินมาสมทบกัน มีการเดินพาเหรดและขบวนฟ้อนรำกลองยาวตามประเพณีสงกรานต์ และบนเวทีมีการแสดง เช่น โชว์เพลง ล้นเกล้าชาวไทย ซึ่งแสดงออกถึงความเป็นไทยแม้จะย้ายถิ่นฐานมาอยู่ต่างแดนก็ยังเป็นคนไทย เพียงเพื่อมีการพัฒนาตนเอง พัฒนาความรู้ให้มีความสามารถทัดเทียมฝรั่งในพื้นที่เพื่อประกอบสัมมาอาชีพ ต่อมาเป็นเพลง ส้มตำ ซึ่งเป็นอาหารในภาคอีสานของไทยและลีลาประกอบการปรุงอาหารด้วย และต่อมาเป็นการประกวดเทพีสงกรานต์ ซึ่งมี 3 ระดับ คือ รุ่นเยาว์ วัยรุ่น และผู้ใหญ่ และที่พิเศษ คือ มีการแสดงโชว์ความสามารถของเด็กๆจากห้องเรียนซันชายโคสท์ ที่แสดงเพลงช้าง เพราะเด็กเล็กบางคนไม่เคยเห็นช้าง แต่เด็กๆ ก็ทำได้ดี และประทับใจของผู้ชมที่มาร่วมในงาน ผู้มาร่วมงานทั้งชาวไทยและต่างประเทศร่วมใจกันสวมใส่ชุดไทยทั้งหญิงและชายเพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีไทย หลังจากนั้นเป็นพิธีรดน้ำดำหัว ขอพรจากพระสงฆ์และผู้สูงอายุที่เคารพนับถือ ซึ่งได้สร้างความประทับใจให้กับแขกรับเชิญที่เป็ญชาวต่างชาติในท้องถิ่น พื้นที่ซันชายโคสท์ บนเวทีมีการร้องเพลงประกอบลีลา เช่น เต่างอย และ ออนซอนอิสาน เป็นต้น ทำความสนุกสนานครื้นเครง จนกระทั่งบ่ายๆก็สมควรแก่เวลาที่ต้องลาจากกัน การจัดงานสงกรานต์ปี 2019 นี้ เป็นปีที่ 9 นับว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี ทุกคนมีความสุข สนุกสนานและยิ้มแย้มแจ่มใส บ่งบอกถึงความสุขและความสามัคคีกลมเกลียวกันเป็นอย่างดี พี่น้องไทยในเขตซันชายโคสท์แม้จะอยู่อาศัยกันกระจัดกระจายไม่หนาแน่นเหมือนเมืองใหญ่ แต่ก็ไปมาหาสู่กันมีความสนิทสนมเป็นเสมือนญาติ ถึงเวลาที่ต้องจากกันเมื่อประมาณบ่ายสองโมงครึ่งทุกคนจึงแยกย้ายกันกลับบ้าน


ชุมชนไทยในเขตเมืองซันชายโคสท์ รัฐตวีนสแลนด์ ประเทศออสเตรเลีย ได้ร่วมกันจัดงานประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2562 ที่ ลานดนตรี Eumundi เป็นงานเฉลิมฉลองวันปีใหม่ไทยของคนไทยในพื้นที่อย่างต่อเนื่องกันมาเป็นประจำทุกปีนับตั้งแต่ปี 2554

@@@@ @@@@ ปิดตัวลงอย่างสวยงามสำหรับงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ครั้งแรกและถือได้ว่าเป็นครั้งประวัติศาสตร์ของเมือง Toowoomba ที่มีขึ้นในวันที่ 21 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมคนไทยในเมือง Toowoomba นำโดย นางรัตนา วัตสัน ประธานสมาคม โดยได้รับความร่วมมือร่วมใจจากธุรกิจของคนไทยและประชาชนคนไทยที่อาศัยอยู่ในเมืองและละแวกใกล้เคียงให้การสนับสนุน และได้รับเกียรติจาก นายกเทศมนตรีเมือง Toowoomba Mayor Paul Antonio ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน และ นาย Roberto Garcia ตลอดทั้งแขกผู้มีเกียรติเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในเมือง Toowoomba ให้เกียรติมาร่วมพิธีรดน้ำดำหัวตามขนบธรรมเนียมและประเพณีไทยอีกด้วย โดยพฺิธีการเริ่มจากการกล่าวเปิดงานของประธานในพิธี และหลังจากนั้นมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมทางด้านนาฎศิลป์ไทย ของคณะโขนจาก บูรพากรุ๊ป และการแสดงศิลปวัฒนธรรมทางด้านรำไทยจากกลุ่มสืบสานวัฒธรรมโกลด์โคส โดยงานนี้ได้รับความสนใจจากคนไทยที่อาศัยอยู่ที่เมือง Toowoomba และใกล้เคียง ตลอดทั้งชาวออสเตรเลีย เข้ามาร่วมงานเป็นอย่างมาก ถือว่าประสบผลสำเร็จสำหรับการจัดงานครั้งแรกด้วยบรรยากาศของงานที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นเป็นกันเองและสนุกสนาน และ การแต่งกายที่สวยงามของคนไทยที่เป็นเอกลักษณ์ และมีการจำหน่ายอาหารไทยที่มีรสชาติความเป็นไทย ทำให้หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นอย่าง Toowoomba Chronical ให้ความสนใจมาทำข่าวในครั้งนี้่ด้วยและได้ตีพิมพ์ Article ซ้อนกันถึงสองวัน บรรยากาศของงานเต็มไปด้วยความสนุกสนานจากการแสดงบนเวทีตลอดทั้งวัน จนกระทั่งปิดตัวลงด้วยบรรยากาศของความอบอุ่น ความสามัคคีและปลื้มปิติ ด้วยการร่วมกันร้องเพลง สยามเมืองยิ้ม และเพลงสรรเสริญพระบารมี ของคณะกรรมการ คนไทยที่มาร่วมงาน และคณะโขนที่มาทำการแสดง ทำให้บรรยากาศในการจัดงานจบลงด้วยความภาคภูมิใจของผู้ที่มาร่วมงานและถือว่าประสบผลสำเร็จอย่างน่าพอใจสำหรับการจัดงานครั้งแรก


สมาคมคนไทยในเมือง Toowoomba ได้จัดงานสือสานประเพณีสงกรานต์ครั้งแรกและถือได้ว่าเป็นครั้งประวัติศาสตร์ของเมือง Toowoomba ในวันที่ 21 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา Toowoomba Mayor Paul Antonio ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน


ไตรภพ ซิดนีย์
tripope@hotmail.com
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 41