อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562

กระทรวงท่องเที่ยวฯ สร้างความเชื่อมั่นนักท่องเที่ยว จ.ตรัง

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยกองมาตรฐานและกำกับความปลอดภัยนักท่องเที่ยว ขนทัพลงใต้สร้างความเชื่อมั่น ให้กับนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติ ในพื้นที่ จ.ตรัง อาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2562 เวลา 22.12 น.

เมื่อเร็วๆนี้ ที่ท่าเรือปากเมง อ.สิเกา จ.ตรัง นายสุชาติ ชายมัน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ หัวหน้าศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว จ.ตรัง พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวร่วมกันประชาสัมพันธ์พร้อมแจกคู่มือสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับสิ่งที่นักท่องเที่ยวควรปฏิบัติและไม่ควรปฏิบัติ หรือ “Do’s & Don’ts” ประกอบด้วย ภาษาอังกฤษ-ไทย และ ภาษาอังกฤษ-จีน เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้ความรู้ความเข้าใจอันดีระหว่างนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทย และให้ข้อมูลช่องทางการติดต่อขอความช่วยเหลือ 

นอกจากนี้ กองมาตรฐานและกำกับความปลอดภัยนักท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้จัดทำคลิปวีดีโอประชาสัมพันธ์โดยมีเนื้อหาข้อมูลการเตือนภัย ด้านการท่องเที่ยว การให้คำแนะนำในการป้องกันภัยจากการท่องเที่ยว ช่องทางการร้องเรียน ร้องทุกข์ เมื่อนักท่องเที่ยวประสบภัยจากการท่องเที่ยว และการช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ โดยจัดทำเป็น 3 ภาษา ประกอบด้วย ภาษาไทย อังกฤษ และจีน และทำการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผ่านจอแสดงภาพ LED ภายในท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ และท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง ซึ่งปัจจุบันกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามีศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว 17 ศูนย์ และศูนย์ประสานงานช่วยเหลือนักท่องเที่ยวอีก 61 ศูนย์ มีบุคลากรปฏิบัติงานทั้งหมด 260 คน ทั้งนี้ในปี 2562 โครงการฯ ได้ยึดหลักแนวคิด “Your Safety is our priority ท่านปลอดภัย เราหายห่วง” เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและทัศนคติอันดีต่อการท่องเที่ยวในประเทศไทย และกำหนดลงพื้นที่จัดกิจกรรม 12 จังหวัด โดยที่ผ่านมาดำเนินการลงพื้นที่แล้วเสร็จ 9 จังหวัด ได้แก่ ภูเก็ต สุราษฏร์ธานี กระบี่ พังงา เชียงราย เชียงใหม่ ชลบุรี ตราด และบุรีรัมย์ ในครั้งนี้ จังหวัดที่ 10 และพร้อมดำเนินโครงการในจังหวัดต่อไป สงขลา และปิดท้ายที่ตลาดนัดสวนจตุจักร กรุงเทพฯ หากนักท่องเที่ยวต้องการร้องเรียนหรือขอความช่วยเหลือสามารถติดต่อได้ที่ Call Center (สุวรรณภูมิ) (66) 2134 4077 เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง 

ทรงวุฒิ นาคพล 
ผู้สื่อข่าวเว็บไซต์เดลินิวส์ออนไลน์ จ.ตรัง

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%