อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 19 กันยายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 19 กันยายน 2563

ศูนย์กลางพุทธศาสนาโลก "กำลังถูกท้าทาย"

สัปดาห์นี้พาไปดูปัญหาและความท้าทาย ความเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลกของประเทศไทย ทำไมคณะสงฆ์ รัฐบาล ไม่จัดงาน “วิสาขบูชาโลก”  รวมเป็นศูนย์เดียวที่พุทธมณฑล พุธที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 11.00 น.


ตั้งแต่ย้ายสถานที่จัดงาน “วิสาขบูชา” จากท้องสนามหลวงไปยัง “ลานคนเมือง” หน้าศาลากลางกรุงเทพฯ หลังเก่า ผมไม่เคยเข้าไปเลย เพราะส่วนใหญ่จะร่วมงานประชุมที่ศูนย์ประชุมสหประชาชาติทุกปีมากกว่า ซึ่งปีนี้เช่นกันจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-16 พ.ค. 62 นี้
 
เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเป็นครั้งแรกที่ไป เหตุผลที่ไปเพราะ พลเอกธงชัย เกื้อสกุล ประธานจัดงานฯ เชิญให้ไปรับของที่ระลึก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 
เมื่อไปถึงสภาพที่เห็น “ความยิ่งใหญ่ศาสนาพุทธในประเทศไทยที่ประชาชนส่วนใหญ่นับถือ ความเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาของไทย” หายไปจากความ “ภูมิใจแทบหมดสิ้น” สภาพอาคารรองรับแออัด พระ โยมเดินเบียดเสียดแทบจะชนกัน ห้องน้ำมี 2 -3 ห้องน้ำ พระสงฆ์ไม่มีที่นั่ง การรองรับน้ำดื่ม โรงทาน เต็นท์ตั้งโต๊ะหมู่บูชา เต็นท์เสวนาให้ความรู้เรื่องธรรมะ การเผยแผ่เต็นท์องค์มูลนิธิของชาวพุทธที่เราเคยเห็นสมัยเป็นสามเณรสมัยเป็นพระภิกษุหายไปหมดสิ้น ลานคนเมืองมีเต็นท์ใหญ่ ๆ อยู่  2 หลัง เป็นของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยหลังหนึ่ง และของศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ในพระสังฆราชูปถัมภ์ อีกหลังหนึ่ง ตรงกลางเป็นลานตั้งมณฑปพระบรมสาริกธาตุ ข้าง ๆ เต็นท์มหามกุฏเป็นที่รับบริจาคกวนข้าวทิพย์ของเจ้าคุณเสวย ด้านข้างเต็นท์ศูนย์ส่งเสริมเป็นเต้นท์ของคณะสงฆ์มหายานเล็ก ๆ  มีรถสุขาเครื่อนที่ของกรมโยธา 1 คัน
 


ผมเชื่อและคิดว่าชาวพุทธไทยส่วนใหญ่ก็เชื่อว่า ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก เพราะทั่วโลกยอมรับว่า รัฐบาลไทย มหาเถรสมาคม คณะสงฆ์ไทยและประชาชนชาวไทย เป็นผู้ฝักใฝ่ เป็นผู้สนับสนุนกิจการพระพุทธศาสนามาตลอด ยิ่งพระมหากษัตริย์ไทยอันเป็นประมุขของชาติ พระองค์ทรงมีพระราชปณิธานว่าจะทรงเป็นพุทธศาสนูปถัมภก
 
การจัดงานวันวิสาขบูชา ณ ลานคนเมือง หากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไม่เสด็จฯ มาเป็นประธานเปิดงานและมอบรางวัลเสาเสมาธรรมจักร การจัดงานวิสาขบูชา ณ จุดนี้ไม่มีความยิ่งใหญ่และสมเกียรติแก่พระพุทธศาสนา ต่อคณะสงฆ์ไทย ต่อปะเทศไทยอะไรเลย งานนี้โชคดีว่า มีการมอบรางวัลเสาเสมาธรรมจักร จึงมีผู้เดินเดินทางมาจากต่างจังหวัดกันเยอะพอสมควร วันธรรมดาคงไร้ผู้คนเดินทางมาร่วมงานสังเกตภายในงานว่า ผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบ้านเมือง หรือคณะสงฆ์ ไม่ค่อยให้ความสำคัญในงานครั้งนี้ ฝ่ายคณะสงฆ์เห็นแต่ พระพรหมวชิรญาณ กรรมการมหาเถรสมาคมรูปเดียวมาร่วมงาน ซึ่งท่านก็มารับมอบเสาเสนาธรรมจักรด้วย  ฝ่ายฆราวาสนอกจาก พลเอกธงชัย เกื้อสกุล ที่อุทิศตนเพื่อพระพุทธเจ้า เป็นแม่งานทำมาจนอายุเกือบ 80 ปีแล้ว ก็เห็นมีปลัดกระทรวงวัฒนธรรมมาร่วม ส่วนท่าน อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่ากทม. เห็นเฉพาะตอนที่รับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ
 
ผมได้ยินมีการพูดคุยกันแว่ว ๆ ว่า การจัดงานวิสาขบูชาประเทศไทย ปัจจุบันมีปืนเกลียว คือ คณะสงฆ์และภาครัฐเอง ก็ยังแบ่งแยกการจัด คือ คิดว่างานวิสาขบูชา ณ ลานคนเมือง เป็นงานของคณะสงฆ์ฝ่ายธรรมยุติกนิกายจัด การประชุมวิสาขบูชานานาชาติ ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ฝ่ายมหานิกายจัด หน่วยงานรัฐระหว่างกรมการศาสนาและสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติ คนก็บอกว่าว่าแตกแยกและแบ่งการจัด งานวิสาขบูชา ที่ลานคนเมือง เป็นเรื่องของกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ส่วนจัดงานวิสาขบูชา ณ พุทธมณฑล  เป็นเรื่องของ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  สำนักนายกรัฐมนตรี หากเป็นจริงดังที่ผมได้ยินมา จบเห่ ความเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลกของประเทศไทย
 
อยากถาม รัฐบาล คณะสงฆ์ ว่า ที่มีโครงการปฏิรูปผลักดันพัฒนาพุทธมณฑลให้เป็นศูนย์กลางพุทธศาสนาโลกเพื่ออะไร เพื่อเงิน เพื่อให้มีงาน หรือเพื่อนัยอื่น ทำไมคณะสงฆ์ รัฐบาล ไม่จัดงานวิสาขบูชาโลก รวมเป็นศูนย์เดียวที่พุทธมณฑล ความจริงเรื่องนี้นายกรัฐมนตรี รัฐบาล มหาเถรสมาคม ต้องใส่ใจให้มาก ความมีอคติ ความมีมานะทิฏฐิอะไรก็ตามแต่ที่มีอยู่ในใจระหว่างกัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องชอบหรือไม่ชอบ หรือแม้กระทั้งเรื่องนิกาย พวกท่านต้องจำใส่ไว้ในกระหม่อมเถิดว่า “ความมั่นคงของชาติ พระพุทธศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์” ต้องมาก่อนสิ่งใด.
.................................
คอลัมน์ : ริ้วผ้าเหลือง
โดย “เปรียญ10” : riwpaalueng@gmail.com


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    92%
  • ไม่เห็นด้วย
    8%

บอกต่อ : 412