อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2563

ศปก.เบตงร่วมพบผู้นำศาสนา-พี่น้องมุสลิม ร่วมละศีลอด

ศปก.อ.เบตง จ.ยะลา ร่วมพบปะกับผู้นำศาสนาและพี่น้องชาวไทยมุสลิม พร้อมร่วมละศิลอดสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และประชาชน พฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 00.16 น.

เมื่อเร็วๆนี้ ที่มัสยิดญามีอุลคอยรี หมู่ที่ 1 บ้านจาเราะปะไต ต.ตาเนาะแมเราะ อ.เบตง จ.ยะลา พ.จ.ท.อนันต์ บุญสําราญ นายอำเภอเบตง ในฐานะ ผอ.ศปก.อ.เบตง ได้มอบหมายให้นายวงศ์วิทย์ อัครวโรทัย สาธารณสุขอำเภอเบตง และหัวหน้าส่วนราชการกลุ่มภารกิจด้านการสร้างสภาวะแวดล้อมให้เกื้อกูลตามแนวสันติวิธี ของ ศปก.อ.เบตง ร่วมกับ อบต.ตาเนาะแมเราะ และหน่วยกำลังในพื้นที่ ได้พบปะและร่วมละศีลอดนายวงศ์วิทย์ กล่าวว่า การจัดงานเลี้ยงละศีลอด เป็นการจัดงานเลี้ยงอาหารมื้อค่ำของชาวมุสลิม ภายหลังจากได้ถือศีลอดอาหารระหว่างวันในช่วงเดือนรอมฎอน จึงเป็นประเพณีที่มีความสำคัญทางจิตใจต่อชาวมุสลิม และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และประชาชน

เจษฎา สิริโยทัย ผู้สื่อข่าวเดลินิวส์ออนไลน์ อ.เบตง จ.ยะลา

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 27