อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564

ผู้ว่าฯเลยเปิดงานนมัสการ พระธาตุศรีสองรักครบ 459 ปี

ผวจ.เลย เป็นประธานเปิดงานนมัสการพระธาตุศรีสองรัก ประจำปี 2562 เริ่ม15-18 พฤษภาคม 2562 พฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 00.47 น.

เมื่อเร็วๆนี้ ที่ลานหน้าพระธาตุศรีสองรัก อ.ด่านซ้าย จ.เลย นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานเปิดงานนมัสการพระธาตุศรีสองรัก ประจำปี 2562 มี นายพรชัย ถมกระจ่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  นางสาวภูมารินทร์ คงเพียรธรรม นายอำเภอด่านซ้ายหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำปกครองท้องถิ่น ประชาชนชาวด่านซ้าย  และผู้แทนเจ้าเมืองบ่อแตน พร้อมคณะ สปป.ลาวร่วมงาน

น.ส.ภูมารินทร์  กล่าวว่า พระธาตุศรีสองรักเป็นปูชนียสถานอันศักดิ์สิทธิ์ที่สำคัญ ยิ่งแห่งหนึ่งของประเทศไทย เป็นที่เคารพสักการะของพี่น้องชาวจังหวัดเลย และจังหวัดใกล้เคียง เช่นจังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดพิษณุโลก รวมทั้งประชาชนสปป.ลาว มาเป็นเวลาช้านาน พระธาตุศรีสองรัก เป็นเจดีย์ก่ออิฐถือปูนฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสกว้างประมาณด้านละ 9 เมตร สูงประมาณ 19 เมตรสร้างขึ้นในรัชสมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิแห่งกรุงศรีอยุธยากับพระไชยเชษฐาธิราชแห่งกรุงศรีสัตนา(เวียงจันทน์) เพื่อเป็นสักขีพยานแห่งการกระทำพระราชไมตรีของ 2 ราชอาณาจักร เริ่มก่อสร้างตั้งแต่ปี 2103 ซึ่งตรงกับปีวอก โทศก จุลศักราช 922 โดยมีราษฎรทั้งสองอาณาจักรร่วมกันก่อสร้างจนแล้วเสร็จเมื่อปีพ.ศ.2106 ตรงกับปีกุน เบญจศก จุลศักราช 925 ในวันพุธขึ้น 14 ค่ำเดือน 6 และได้จัดทำ พิธีฉลองสมโภชในวันพฤหัสบดีขึ้น 15 ค่ำเดือน 6พระธาตุศรีสองรักเป็นอนุสรณ์สถานแห่งสันติภาพและสันติสุขโดยแท้จริง ขณะนี้มีอายุยาวนานถึง 459 ปีแล้ว เป็นความภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยและพี่น้องสปป.ลาว มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์เชื่อมสัมพันธภาพในฐานะมิตรประเทศ ซึ่งจังหวัดเลยได้กำหนดเป็นตราสัญลักษณ์ประจำจังหวัดเลย การจัดงานนมัสการพระธาตุศรีสองรักในปีนี้ คณะกรรมการได้จัดให้มีกิจกรรมด้านการศาสนา วิธีทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติในหลวง รัชกาลที่ 10  พระภิกษุสงฆ์ออกรับบิณฑบาตจำนวน 110 รูป กิจกรรมด้านวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นอกิจกรรมตลาดประชารัฐ จำหน่ายสินค้า OTOP สินค้าเกษตรอินทรีย์ ผลผลิตทางการเกษตรฯลฯ ด้านการกีฬาจัดให้มีการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ การแข่งขันชกมวย การแข่งขันส้มตำน้ำผักสะทอนลีลาร่วมรับประทานพาแลง กินอยู่อย่างคนด่านซ้ายหารายได้เข้ากองทุนคนด่านซ้ายไม่ทอดทิ้งกันโดยปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-18 พฤษภาคม 2562  การจัดงานนมัสการพระธาตุศรีสองรักประจำปีนี้คณะกรรมการจัดงานได้เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องการขับเคลื่อนนโยบายจังหวัดสะอาด โดยการรณรงค์ให้ผู้เข้าร่วมงานไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ ร้านค้า ผู้มีจิตศรัทธา จะทำโรงงานร่วมกัน คัดแยกขยะและใช้วัสดุจากธรรมชาติงดใช้ภาชนะโฟม โดยบูรณาการร่วมกับเทศบาลตำบลด่านซ้าย เทศบาลตำบลศรีสองรักโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย และชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอด่านซ้าย

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น