อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563

''ดร.ธนารัชต์''ตรวจความพร้อมรับเปิดเทอม

ดร.ธนารัชต์ สมคเณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 (สพม.1) และ ผู้บริหาร บุคลากร สพม.1 ลงพื้นที่ ตรวจความพร้อมรับเปิดเทอม ปีการศึกษา 2562 พฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น.


เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม ที่ผ่านมา คณะผู้บริหาร บุคลากร และ เจ้าหน้าที่ กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา ลงพื้นที่ตรวจ ความพร้อมรับเปิดเทอม ปีการศึกษา 2562 และ ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ โรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 จำนวน 3 โรงเรียน คือ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย โรงเรียนสตรีวิทยา เพื่อกำกับ ส่งเสริม สนับสนุน ดูแล ความเรียบร้อย

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 25