อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563

เปิดสมัครสอบครูผู้ช่วยกศจ.ประจวบฯ30อัตรา

เปิดสอบครูผู้ช่วย ประจำปี 2562 กศจ.ประจวบคีรีขันธ์ เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จำนวน 30 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 23 - 29 พ.ค. 62 พฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.20 น.


ประกาศ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ไปบรรจุและแต่งตั้งในโรงเรียนหัวหิน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 เพื่อไปช่วยปฏิบัติหน้าที่สอนในโรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

อัตราเงินเดือน ขั้น 15,050 บาท สำหรับวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ขั้น 15,800 บาท สำหรับวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี และขั้น 15,800 บาท สำหรับประกาศนียบัตรบัณฑิตที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี จำนวน 10 กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก รวม 30 อัตรา ดังนี้

1. กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกอนุบาล/ปฐมวัย จำนวน 2 อัตรา
2. กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกภาษาไทย จำนวน 5 อัตรา
3. กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน 5 อัตรา
4. กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 อัตรา
5. กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 5 อัตรา
6. กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกสังคมศึกษา จำนวน 2 อัตรา
7. กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกสุขศึกษา จำนวน 2 อัตรา
8. กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกทัศนศิลป์ จำนวน 1 อัตรา
9. กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกนาฏศิลป์ จำนวน 1 อัตรา
10. กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกคหกรรม จำนวน 2 อัตรา


การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถขอใบสมัครและแบบประเมินประวัติและประสบการณ์ ได้ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หรือดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน และยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานครบถ้วนด้วยตนเองที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (บ้านหนอกหิน) 329/1 หมู่ 2 ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ตั้งแต่วันพฤหัสบดี่ 23 พฤษภาคม - วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

รายละเอียดเพิ่มเติม

- ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 778