อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563

กรมทรัพย์สินทางปัญญาจัดงาน'' IP FAIR 2019 ''

กรมทรัพย์สินทางปัญญา ชูแนวคิด “GROW YOUR THOUGHTS” ต่อยอดความคิดแนะใช้ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์อย่างเต็มรูปแบบ ในงาน IP FAIR 2019 ที่จัดขึ้น 30 - 31 พค. นี้ พฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 16.50 น.


เมื่อวันที่ 16พ.ค. ที่ห้องกำแพงเพชรอัครโยธิน สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงาน “มหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา (IP Fair 2019)” ว่า “กรมฯ ได้จัดงานมหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา หรือ IP Fair ต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 17 แล้วเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาสู่สังคม และส่งเสริมการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์ให้เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม งานปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “GROW YOUR THOUGHTS ต่อยอดความคิด”เพื่อส่งเสริมไอเดียสร้างสรรค์สู่ผลงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา และต่อยอดไปสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ โดยปรับรูปแบบการจัดงานให้มีการสัมมนาวิชาการที่ครอบคลุมทุกมิติด้านทรัพย์สินทางปัญญา โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อผลักดันนักคิด นักประดิษฐ์ และผู้ประกอบการให้เห็นถึงความสำคัญในการสร้างมูลค่าและความได้เปรียบทางการค้าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา พร้อมเปิดโอกาสในการจับคู่ธุรกิจ ซึ่งกรมฯ ตั้งเป้าไว้ว่าจะมีผู้สนใจเข้าร่วมงาน IP Fair 2019 ไม่น้อยกว่า 5,000 คน”นอกจากการสัมมนาทางวิชาการแล้ว ยังจัดให้มีกิจกรรมพิเศษอื่นๆ ที่น่าสนใจ ได้แก่ IP Clinic : การจัดพื้นที่ให้คำปรึกษาด้านการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา IP Services : บริการให้คำปรึกษาแนะนำโดยหน่วยงานพันธมิตร รวม 10 หน่วยงาน IP Champion : จัดแสดงผลงานและพิธีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศจากการประกวด IP Champion ที่ประสบความสำเร็จจากการนำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์อย่างเป็นรูปธรรม IP Showcase : จัดแสดงนวัตกรรมทรัพย์สินทางปัญญาที่น่าสนใจ Business Matching : กิจกรรมการจับคู่ธุรกิจเพื่อขยายโอกาสทางการค้าง“กรมทรัพย์สินทางปัญญาเชื่อมั่นว่างาน IP FAIR 2019 ในปีนี้ จะสามารถสร้างโอกาสและช่องทางการตลาดให้แก่นักคิด นักประดิษฐ์ ผู้สร้างสรรค์ เจ้าของผลงานทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านทรัพย์สินทางปัญญาให้แก่ประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น” นายทศพล กล่าวทิ้งท้าย

งานมหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา (IP Fair 2019) กำหนดจัดขึ้น 2 วัน ระหว่างวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2562 นี้ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ www.ipfairthailand.com หรือ Facebook: ipthailand หรือ LINE@: @ipthailand


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 35