อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2562

โรคอีดี พีอีสามารถรักษารักษาได้

อีดี เป็นตัวย่อของคำว่า Erectile Dysfunction หมายถึง โรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศซึ่งหมายถึงภาวะที่อวัยวะเพศไม่สามารถแข็งตัวได้อย่างเพียงพอที่จะมีเพศสัมพันธ์ บางคนอาจจะไม่แข็งตัว บางคนอาจจะหลั่งเร็ว เป็นต้น เสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2562 เวลา 00.15 น.

อีดี เป็นตัวย่อของคำว่า Erectile Dysfunction หมายถึง โรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศซึ่งหมายถึงภาวะที่อวัยวะเพศไม่สามารถแข็งตัวได้อย่างเพียงพอที่จะมีเพศสัมพันธ์ บางคนอาจจะไม่แข็งตัว บางคนอาจจะหลั่งเร็ว เป็นต้น ซึ่งมีผลทำให้ไม่ประสบความสำเร็จในการมีเพศสัมพันธ์ โรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศเป็นโรคที่พบมากในปัจจุบันกับชายทุกวัย โดยเฉพาะจะพบมากในช่วงอายุระหว่าง 40-70 ปี

อาการที่พบสามารถตรวจวินิจฉัยโดยใช้แบบประเมินระดับการแข็งตัวของอวัยวะเพศชาย (Erection Hardness Score:EHS) อาการที่พบแบ่งเป็น 4 ระดับคะแนนคือ คะแนนระดับ 1 อวัยวะเพศมีการพองตัวแต่ไม่แข็ง คะแนนระดับ 2 อวัยวะเพศมีการแข็งตัวได้ แต่ไม่เพียงพอที่จะสอดใส่เพื่อมีเพศสัมพันธ์ได้ คะแนนระดับ 3 อวัยวะเพศมีการแข็งตัวไม่เต็มที่ แต่แข็งพอสอดใส่ได้ และ คะแนนระดับ 4 อวัยวะเพศแข็งตัวเต็มที่ สามารถร่วมเพศได้อย่างมีความสุข

โรคที่สำคัญได้แก่โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคความดันโลหิตสูง และโรคเบาหวาน นอกจากนี้คนที่สูบบุหรี่จะมีโอกาสเกิดอีดีสูงกว่าคนไม่สูบได้ร้อยละ 45
อีดีแบบเรื้อรัง คือ มีอาการอีดีเป็นเวลานานและได้รับการรักษามาเป็นเวลานานแต่ไม่ตอบสนองต่อการรักษา การรักษาผู้ป่วยอีดีเรื้อรังจะทำการรักษาด้วยคลื่นความถี่ต่ำหรือวิธีช็อกเวฟ (Shock wave) วิธีนี้จะช่วยทำให้เกิดการสร้างเส้นเลือดขึ้นมาใหม่ในองคชาต และส่งผลให้ผนังหลอดเลือดมีการซ่อมแซมตัวเองขึ้นมาใหม่ ซึ่งผู้ที่เป็นเบาหวาน เรื้อรังจะทำให้ผนังหลอดเลือดถูกทำลายไป ส่งผลให้หลอดเลือดแข็ง เลือดไหลเข้าองคชาตน้อยลงการแข็งตัวจึงเกิดได้ช้า หรือไม่เต็มที่ การรักษาผู้ป่วยอีดีเรื้อรังด้วยวิธีช็อกเวฟ (Shock wave) เป็นแนวทางการรักษาที่เหมาะสมและยังมีผลดีต่อผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดที่ได้รับการรักษาด้วยยา กลุ่มไนเตรท ซึ่งจัดเป็นข้อห้ามใช้ยาเฉพาะกิจในการรักษาผู้ป่วยอีดีในกลุ่มโรคดังกล่าว

อีดี แล้วไม่ได้รับการรักษาตามอาการที่เป็นจะสามารถเกิด อาการหลั่งเร็ว หรือ พีอี ตามมาภายหลังได้ในไม่ช้าเป็นปัญหาของชีวิตคู่ที่อาจทำให้เกิดความไม่พึงพอใจแก่คู่ครอง อาจนำไปสู่ความไม่ราบรื่นในการใช้ชีวิตร่วมกัน

ปัจจุบันโปรแกรมฟื้นฟู อีดี และ พีอี ช่วยยืดการหลั่งได้ 10-20 นาที ช่วยเพิ่มความมั่นใจ ความสุขของครอบครัว สามีภรรยารักกันตอนหนุ่มสาวก็อยากจะรักกันจนวัย 80-90 ปี โดยมีเรื่องเพศสมดุลกันเป็นส่วนยึดเหนี่ยวกันและกัน อภัยจุดอ่อนให้กันและกันได้ หากเรื่องเพศไม่สมดุล ไม่ฟื้นฟูก็มักจะอยู่กันอย่างโดดเดี่ยวเฉาแล้วเหงาโดยใช่เหตุ.

------------------------------------
ดร.อุ๋มอิ๋ม.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 60