อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562

'ป่อเต็กตึ๊ง'ช่วยผู้ประสบวาตภัย-อัคคีภัยชาวแม่ระมาด

"ป่อเต็กตึ๊ง" ร่วมกับแม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศล ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยและอัคคีภัย แก่ชาวแม่ระมาด จ.ตาก จันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2562 เวลา 17.59 น.


วันนี้ (20 พ.ค. 62) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ นำโดยนางศิริกุล โอภาสวงศ์ กรรมการและเหรัญญิก พร้อมด้วยนายจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการและรองเลขาธิการ, นายวุฒิชัย อภิวัฒนกุลชัย ผู้จัดการมูลนิธิฯ, นายพินัย ศรีพนาสณฑ์  รักษาการผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ และเจ้าหน้าที่แผนกสังคมสงเคราะห์  ร่วมกับแม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศล นำโดยนายชุมเอก ออตัญติกุล รองประธานฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุวาตภัยและอัคคีภัยที่ผ่านมา จนทำให้บ้านเรือนได้รับความเสียหาย จำนวน 5 หลังคาเรือน โดยมอบเงินให้แก่ผู้ประสบวาตภัย จำนวน 5 ราย รายละ 10,000 บาท และผู้ประสบอัคคีภัย จำนวน 4 ราย รายละ 2,000 บาท รวมเป็นเงินจำนวน  58,000 บาท และแม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศล มอบเงินสมทบอีกจำนวน 15,000 บาท รวมเป็นเงินในการสงเคราะห์ทั้งสิ้น 73,000 บาท โดยมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานประจำจังหวัดร่วมมอบ ณ บริเวณที่เกิดเหตุ ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตากคุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 12