อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 7 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 7 กรกฎาคม 2563

อพวช.เปิดพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า โชว์ป่าเขตร้อน

พิพิธภัณฑ์พระรามเก้าโชว์ป่าเขตร้อนสมบูรณ์ที่สุดในโลก เปิด 15 มิ.ย. 2562 นี้ พบสิ่งมีชีวิต 100 ตัว 50 สายพันธุ์ อังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.45 น.

ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผอ.องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดเผยว่า อพวช.จะเปิดพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า ที่มีหัวใจหลักคือการนำเสนอหลักคิด วิธีการทรงงานและกระบวนการค้นหาคำตอบตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของในหลวงรัชกาลที่ 9 เพื่อที่จะทดลองระบบให้บริการในวันที่ 15 มิ.ย. 2562 ถึง วันที่ 15 ก.ค.2562 ก่อนจะเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบในเดือน ต.ค. 2562 นี้โดยไฮไลต์ที่ อพวช.ตั้งใจนำเสนอ คือ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้จะเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศไทยและอาเซียน หรืออาจจะของโลกก็ได้ โดยเฉพาะการจัดแสดงระบบนิเวศป่าเขตร้อนที่ให้บรรยากาศและประสบการณ์เสมือนจริงของประเทศไทย รวมทั้งป่าในเขตขั้วโลกเหนือเขตขั้วโลกใต้ เขตทุนดรา ป่าเขตหนาว ทะเลทราย เขตอบอุ่น และเขตป่าฝน ตลอดจนอิทธิพลของมนุษย์ต่อสภาพแวดล้อมนั้นๆ ที่จะมาจัดแสดงแบบเสมือนจริงเช่นกัน ถือเป็นพิพิธภัณฑ์แรกๆของโลกที่มีทั้งพิพิธภัณฑ์และสวนป่าหรือพฤกษศาสตร์อยู่รวมในสถานที่เดียวกัน


          
นอกจากนี้ ยังมีห้องฉายภาพยนตร์ 270 องศา ใหญ่ที่สุดที่จะพาผู้ชมเดินทางไปกับหยาดฝนที่โปรยปรายในป่าฝนเขตร้อนแหล่งพึ่งพาของสิ่งมีชีวิตที่อุดมสมบูรณ์  ทั้งยังจะได้พบกับสิ่งมีชีวิตมากกว่า100 ตัว ที่มีอิทธิพลต่อสภาวะแวดล้อมกว่า 50 สายพันธุ์ จากพื้นที่ป่าเขตร้อนหลักๆทั่วโลก เรียกได้ว่ารวบรวมมาจัดแสดงมากที่สุดในโลกก็ว่าได้ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติชวนให้เกิดการตั้งคำถาม และทบทวนบทบาทของเราต่อระบบนิเวศ เช่น รู้หรือไม่ว่าโทรศัพท์มือถือกับกอริลลานั้นมีความเกี่ยวพันกันมากกว่าที่เราคิดขณะเดียวกันยังมีการจัดแสดงเขตภูมินิเวศของประเทศไทยที่ถือว่ามีความหลากหลายทางชีวภาพสูงไม่แพ้ที่ใดในโลก โดยจำลองป่าไม้ที่มีความแตกต่างกัน 4 แห่ง ตั้งแต่ป่าดิบบนยอดเขาสูงไปจนถึงท้องทะเล ได้แก่ ป่าดิบเขาป่าเต็งรัง ป่าดิบชื้น และป่าพรุ รวมถึงจำลองพื้นที่ชุ่มน้ำซึ่งเป็นระบบนิเวศดั้งเดิมของทุ่งรังสิตมาจัดแสดงร่วมอีกด้วย
          
ผศ.ดร.รวิน กล่าวอีกว่า พิพิธภัณฑ์พระรามเก้าถือว่ามีความโดดเด่นและแตกต่างจากพิพิธภัณฑ์อื่น ๆ ตรงที่มีการจำลองสภาพแวดล้อมและการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตรวมถึงมนุษย์ภายในชีวนิเวศต่างๆ ทั่วโลกมาจัดแสดงแบบเสมือนจริง ดังนั้น การมาเที่ยวพิพิธภัณฑ์พระรามเก้าที่เดียวก็เหมือนได้ท่องเที่ยวไปทั่วโลก เป็นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศได้ความรู้และความเพลิดเพลิน และยังได้มุมมองใหม่ในการใช้ชีวิตร่วมกับธรรมชาติอย่างยั่งยืน.
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 25