อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564

มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ใช้ละศีลอด"เดือนรอมฎอน"

นายกเทศมนตรีเทศบาลนคร พระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้ร่วมกันพบปะผู้นำศาสนาอิสลาม พระนครศรีอยุธยา พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อใช้ละศีลอด ตลอดเดือนรอมฎอน พฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.23 น.


เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ต.ปากราน อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา ว่าที่ร้อยตรีสมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีเทศบาลนคร พระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้ร่วมกันพบปะผู้นำศาสนาอิสลาม ในพื้นที่ อ.พระนครศรีอยุธยา พร้อมทั้งนำ อินทาผาลัม น้ำหวาน ขนมปัง สิ่งของและเงินสนับสนุนมอบให้กับมัสยิด จำนวน 26 แห่ง เพื่อให้พี่น้องชาวมุสลิมนำไปใช้ประกอบกิจกรรมละศีลอดในช่วงเทศกาลรอมฏอน ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 พฤษภาคม –5 มิถุนายน 2562 นี้ โดยมี นายประดิษฐ์ รัตนโกมล ประธานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ ผู้แทนแต่ละมัสยิด เข้าร่วมรับมอบ

ว่าที่ร้อยตรีสมทรง สรรพโกศลกุล กล่าวว่า ขณะนี้ เป็นช่วงที่พี่น้องชาวมุสลิมอยู่ในช่วงระหว่างการถือศีลอด ซึ่งการถือศีลอดเป็นระยะเวลานานจะส่งผลให้ร่างกายเกิดความเมื่อยล้า ทางเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและมีความห่วงใยต่อพี่น้องประชาชนชาวมุสลิม จึงได้เป็นตัวแทนของชาวไทยพุทธเข้ามาพบปะพูดคุย ให้กำลังใจ และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เป็นการแสดงออกถึงสายสัมพันธ์ของประชาชน ที่นับถือศาสนาทุกศาสนาซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับจังหวัดพระนครศรีอยุธยามา

นายประดิษฐ์ รัตนโกมล กล่าวว่า นับว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาและคณะ ซึ่งเป็นชาวพุทธ ได้เข้ามาให้กำลังใจแก่พี่น้องชาวมุสลิม สิ่งที่นำมาให้ในวันนี้จะเป็นสิ่งที่สื่อถึงความรัก ความรู้สึก ที่ประชาชนต่างศาสนาได้ให้เกียรติซึ่งกันและกัน และเชื่อว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้จะกลายเป็นภาพลักษณ์ที่ดี ทำให้เกิดความปรองดองสมานฉันท์ ทำให้เราอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข และจะเป็นต้นแบบของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข.คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น