อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562

รพ.เบตง จังหวัดยะลา จัดกิจกรรมดนตรีบำบัดฟื้นฟูแก่ผู้ป่วย

โรงพยาบาลเบตง จังหวัดยะลา จัดกิจกรรมดนตรีบำบัดฟื้นฟูแก่ผู้ป่วย ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่งเสริมสุขภาวะทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ พฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 22.53 น.


ที่โรงพยาบาลเบตง จ.ยะลา แพทย์หญิงปัทมพันธ์ อนันตาพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเบตงเป็นประธานเปิดกิจกรรมดนตรีบำบัด ฟื้นฟูแก่ผู้ป่วย ผุ้สูงอายุ และผู้พิการ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมสุขภาวะทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม เสริมสร้างคุณภาพชีวิต ด้านทักษะการเรียนรู้ ความจำ สมาธิ การสื่อสาร การเคลื่อนไหว และทักษะการเข้าสังคม ลดความกลัวการเข้าสังคม รวมถึงความเข้มแข็งของครอบครัว นำไปสู่การดำรงชีวิตที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  โดยมีกลุ่มผู้ป่วย กลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้รับการบำบัด ญาติผู้ป่วย และอาสาสมัครสาธารณสุขจิตอาสาโรงพยาบาลเบตงเข้าร่วม

แพทย์หญิงปัทมพันธ์ อนันตาพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเบตง กล่าวว่า ดนตรีบำบัด Music Therapy (มิวสิค เธอราพี) หรือสังคีตบำบัด คือศาสตร์ในการใช้ดนตรี ไม่ว่าจะเป็นการฟังดนตรี การร้องเพลง การขยับร่างกายประกอบเสียงเพลงหรือการเล่นดนตรีเพื่อบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยทั้งทางด้านจิตใจ อารมณ์ และโรคทางกาย การรักษาและฟื้นฟูด้วยดนตรีบำบัดสามารถใช้ได้อย่างกว้างขวางในทุกเพศทุกวัย ในคนทั่วไปสามารถใช้ดนตรีบำบัดความเครียดความวิตกกังวลและฝึกสมาธิ ดนตรียังสามารถช่วยลดความความจากภาวะซึมเศร้า ซึ่งมักพบในผู้ป่วยที่พิการเรื้อรังหรือเป็นโรคเรื้อรังโดยจะช่วยเพิ่มปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ป่วยด้วยกันเองและที่สำคัญดนตรียังช่วยลดความวิตกกังวล ภาวะซึมเศร้าและความรู้สึกโดดเดี่ยวในผู้สูงอายุ ช่วยกระตุ้นผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์ให้มีอาการดีขึ้น ซึ่งทางโรงพยาบาลเบตง จะเปิดกิจกรรมดนตรีบำบัด เฉพาะวันจันทร์ และวันพุธ ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 12.00 น. จึงขอเชิญชวนผู้สนใจ มาร่วมกันเป็นจิตอาสา มาร่วมกันร้อง มาร่วมกันบรรเลง มาร่วมกันฟัง กิจกรรมดนตรีบำบัด เพื่อให้กลุ่มผู้ป่วย ผู้สูงอายุ ดำรงชีวิตที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  นายเสงี่ยม ทองประสม อายุ 84 ปี ผู้สูงอายุ ที่เข้าร่วมกิจกรรม กล่าวถึงกิจกรรมดนตรีบำบัดว่า เป็นกิจกรรมที่ดีมาก เพราะดนตรีเป็นอาหารของมนุษย์ชนิดหนึ่ง เป็นอาหารทางใจ ทำให้จิตใจเบิกบาน ขจัดความเครียด ความวิตกกังวล ลดภาวะซึมเศร้าลงได้จากข่าวสารเหตุความไม่สงบในพื้นที่

--------------------------------------

เจษฎา สิริโยทัย ผู้สื่อข่าวเดลินิวส์ออนไลน์

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%