อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

โรคที่มักเกิดในเด็กในช่วงหน้าฝน

ในช่วงหน้าฝนแบบนี้ การดูแลลูกหลานให้ไกลจากโรคเป็นสิ่งสำคัญที่คุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครองควรใส่ใจ แล้วมีโรคอะไรบ้างที่ควรเตรียมการป้องกัน ศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น.


โรคมือเท้าปาก
โรคมือเท้าปากเกิดจากเชื้อไวรัสกลุ่ม Enterovirus สามารถติดต่อกันได้ด้วยการสัมผัสสารคัดหลั่ง เช่น นํ้ามูก นํ้าลาย หรือตุ่มนํ้าใสของผู้ที่เป็นโรค อาการที่เกิดขึ้นในเด็กจะมีอาการไข้ต่ำ ๆ อ่อนเพลีย บางรายอาจมีแผลในเยื่อบุปาก มีตุ่มนํ้าหรือตุ่มแดง ๆ บริเวณฝ่ามือ ฝ่าเท้า ภาวะแทรกซ้อนของโรคนี้คือการขาดนํ้า เนื่องจากการเจ็บปาก ทำให้เด็กรับประทานไม่ได้ นอกจากยังมีภาวะแทรกซ้อนที่พบได้น้อยแต่มีความรุนแรงมาก กล่าวคือ สมองอักเสบ และกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ ซึ่งเป็นภาวะที่มีความรุนแรงและถึงแก่ชีวิตได้ ถ้าเด็กมีอาการซึม สับสน ชัก ปัสสาวะน้อย ปลายมือปลายเท้าเย็น ช็อก ควรรีบพาไปโรงพยาบาลทันที

การป้องกันโรคมือเท้าปาก
-แยกเด็กป่วยให้พักอยู่บ้าน/หยุดเรียน จนกว่าผื่นหรือตุ่มแห้ง เช็ดตัวและให้ยาลดไข้ตามที่แพทย์แนะนำ
-หากโรงเรียนมีการระบาดของโรคนี้ ควรให้เด็กหยุดเรียน เพื่อลดการแพร่กระจายของโรค
-แยกภาชนะในการดื่มนํ้าและรับประทานอาหาร
-หมั่นล้างมือให้สะอาดบ่อย ๆ
-หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่ที่แออัด
-หลีกเลี่ยงการเล่นของเล่นร่วมกับผู้อื่นโรคไข้เลือดออก

โรคไข้เลือดออกเป็นโรคที่มีการระบาดอยู่เป็นระยะ โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน ซึ่งเป็นฤดูที่มักมีนํ้าขังตามที่ต่าง ๆ ส่งผลให้ยุงลายมาวางไข่ และสามารถนำเชื้อไวรัสเดงกี่จากตัวยุงลายมาสู่คนได้ สามารถติดต่อโดยพาหะของโรค คือ ยุงลาย ลักษณะอาการผู้ป่วยจะมีอาการไข้สูงเฉียบพลัน มีไข้สูงติดต่อกัน 2-7 วัน ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร อาจพบจุดเลือดออกกระจายอยู่ตามลำตัว แขน ขา ในรายที่มีอาการรุนแรงอาจเกิดภาวะไหลเวียนโลหิตล้มเหลวหรือภาวะช็อก โดยผู้ป่วยจะมีอาการกระสับกระส่าย ปลายมือปลายเท้าเย็น ความดันโลหิตต่ำ

การวินิจฉัยนอกจากประวัติ อาการและอาการแสดง แพทย์อาจตรวจเลือดว่ามีโอกาสจะเป็นโรคไข้เลือดออกได้มากน้อยเพียงใด แต่ในรายที่มีอาการไม่รุนแรง สามารถสังเกตการณ์ที่บ้านได้ และให้การรักษาโดยให้ยาลดไข้ และสาร นํ้าอย่างเพียงพอ แต่ถ้าพบว่าเด็กมีอาการรุนแรง หรือมีอาการแสดงของภาวะช็อก แพทย์ก็จะพิจารณาให้เฝ้าดูอาการที่โรงพยาบาลทั้งนี้ การป้องกันคือการไม่ให้เด็กถูกยุงลายกัด โดยทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ไม่ให้มีนํ้าขังตามภาชนะ ควรหาฝาปิดโอ่งหรือถังนํ้า เพื่อไม่ให้ยุงลายลงไปวางไข่ได้

โรคไข้หวัดใหญ่
โรคไข้หวัดใหญ่เกิดจากไวรัสไข้หวัดใหญ่ (Influenza virus) สามารถติดต่อกันได้โดยการหายใจเอาละอองฝอยของนํ้าลายหรือนํ้ามูกเข้าไป หรือสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ป่วย ในเด็กจะมีอาการไข้สูง ไอ มีนํ้ามูก ปวดหัว ปวดเมื่อยตามตัว มีอาการซึม งอแง และไม่ค่อยกินอาหาร

การป้องกันให้พาบุตรหลานของท่านไปฉีดวัคซีน หมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอ หากไม่มีนํ้าสบู่ให้ใช้ alcohol gel สำหรับล้างมือแทน หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่ที่มีคนแออัด หากจำเป็นต้องอยู่ในที่ดังกล่าวจริง ๆ ควรสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกัน.
...................................
อ.พญ.โสภิดา บุญสาธร


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 48