อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563

"นวัตกรรมนำทางการผ่าตัด รักษาไขสันหลัง" (Nerve Monitoring)

ปัญหาความเสื่อมของร่างกายในกลุ่มผู้สูงอายุตามกาลเวลา ยังเกิดได้กับคนหนุ่มสาวชาวออฟฟิศเพราะลักษณะการใช้ชีวิตผิด ๆ แบบสะสม ตลอดจนกลุ่มคนที่ชอบออกกำลังกายหนัก ๆ ร่วมด้วย อาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น.


ปัญหาความเสื่อมของร่างกายเป็นอุปสรรคแห่งโรคมากมายที่พร้อมจะเกิดตามมา โดยเฉพาะความเสื่อมของกระดูก เช่น กระดูกไขสันหลัง ที่นอกจากจะเกิดได้ง่ายในกลุ่มผู้สูงอายุตามกาลเวลา เพราะความเสื่อมของระบบธรรมชาติจากการใช้งานแล้ว ยังเกิดได้กับคนหนุ่มสาวชาวออฟฟิศเพราะลักษณะการใช้ชีวิตผิด ๆ แบบสะสม ตลอดจนกลุ่มคนที่ชอบออกกำลังกายหนัก ๆ ร่วมด้วย โดยมีอาการเจ็บปวดบริเวณหลังเป็นหนึ่งในอาการของโรคกลุ่มนี้ สัญญาณของหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท

Nerve Monitoring คือ อุปกรณ์สำหรับช่วยการผ่าตัด ถูกออกแบบขึ้นเพื่อช่วยลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บของเส้นประสาท ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างผ่าตัด ตลอดจนผลลัพธ์การรักษาที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

การผ่าตัดยิ่งแผลเล็กและมีความละเอียดสูง...ยิ่งต้องอาศัยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการ
แม้จะเป็นนวัตกรรมที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นสำหรับการผ่าตัดภายในโดยเฉพาะ แต่ประสิทธิภาพที่เกิดจากการรักษายังขึ้นอยู่กับทีมแพทย์ผู้ทำการผ่าตัดเป็นสำคัญ โดยเฉพาะการผ่าตัดไขสันหลังแบบ Nerve Monitoring ที่จำเป็นต้องอาศัยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการ ตั้งแต่ขั้นตอนวิเคราะห์รอยโรค ออกแบบวิธีรักษา และควบคุมดูแลขั้นตอนการผ่าตัดโดยละเอียด

การผ่าตัดไขสันหลังโดยใช้ Nerve Monitoring เข้าช่วย นอกจากทีมแพทย์ต้องมีความชำนาญด้านการผ่าตัดอยู่เดิมแล้ว ความรู้และทักษะการใช้อุปกรณ์ ยังเป็นสิ่งสำคัญที่ส่งผลต่อความสำเร็จแห่งการรักษามากที่สุด โดยหลังการผ่าตัดรักษาไปแล้ว แพทย์ยังต้องติดตามอาการของคนไข้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์สูงสุดหลังการรักษาของคนไข้มอนิเตอร์คนไข้แบบ Real Time
ผ่านอุปกรณ์นำทางการผ่าตัด
เมื่อรู้ตัวว่าต้องผ่าตัด ประเด็นหลัก ๆ ที่คนไข้ หรือญาติมักกังวลจึงหนีไม่พ้นเรื่องความปลอดภัย หรือความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น การรักษาไขสันด้วยวิธีผ่าตัดผ่านกล้อง (Minimally Invasive Surgery) นอกจากจะเป็นวิธีรักษาที่มีแผลขนาดเล็กและมีความละเอียดสูงแล้ว ยังสามารถลดความเสี่ยง หรือผลข้างเคียงจากการผ่าตัดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากอีกด้วย

หลังวิสัญญีแพทย์ให้ยาสลบกับคนไข้ แพทย์จะทำการติดอุปกรณ์ตามร่างกายตรงตำแหน่งของเส้นประสาท พร้อม Nerve Monitoring ช่วยนำทางการผ่าตัดไขสันหลัง ทำหน้าที่สอดส่องให้ความปลอดภัยสำหรับคนไข้ตลอดการผ่าตัด

• ส่งสัญญาณเตือน (Alarm) เมื่อกำลังเข้าใกล้เส้นประสาทอื่น ๆ ที่ไม่ใช่เป้าหมายแบบทันทีทันใด
• เช็กความแข็งแรงและการทำงานของระบบประสาททั้งหมดแบบ Real Time
• ยืนยันตำแหน่งของโรค (Second Check) ช่วยลดความเสี่ยงจากการผ่าตัดให้น้อยลง

Nerve Monitoring จึงเป็นอุปกรณ์นำทางการผ่าตัดที่ช่วยให้แพทย์เห็นโครงสร้างภายในระบบประสาทได้กว้างขึ้น ใช้เวลาผ่าตัดน้อยลง ตลอดจนผลข้างเคียงที่ลดลงอย่างเห็นได้ชัด เพราะระบบช่วยป้องกันที่แพทย์สามารถมอนิเตอร์ได้ตลอดเวลา Nerve Monitoring จึงเป็นอุปกรณ์สำคัญที่แพทย์มักนำมาใช้ในการผ่าตัดระบบประสาทสมองร่วมด้วยคืนชีวิตปกติ..
หลังผ่าตัดไขสันหลัง Nerve Monitoring
นอกจากความกังวลเกี่ยวกับขั้นตอนการผ่าตัดของคนไข้แล้ว ผลลัพธ์ที่เกิดหลังการรักษายังเป็นสิ่งที่คนไข้ถามหาและอยากได้ชีวิตที่มีคุณภาพคืนด้วย ซึ่งการผ่าตัดรักษาไขสันหลังโดยใช้ Nerve Monitoring จึงเป็นเทคนิคที่ตอบสนองผลการรักษาได้อย่างตรงจุดและมีประสิทธิภาพ

1. ช่วยกำหนดขอบเขตการผ่าตัดของแพทย์ให้รู้กายวิภาคของคนไข้ได้มากขึ้น
2. ลดภาวะแทรกซ้อน เพิ่มความสำเร็จการผ่าตัดได้มากกว่าวิธีผ่าตัดทั่วไป
3. เปอร์เซ็นต์ความสำเร็จของการผ่าตัดสูงขึ้น

การรักษาไขสันหลังแบบ Nerve Monitoring จึงเป็นวิธีรักษาที่ใช้กับคนไข้ได้หลากหลายมากขึ้น เพราะข้อจำกัดที่น้อยลง ช่วยรักษาอาการปวดอย่างตรงจุดและแม่นยำ ทั้งยังเป็นเทคนิคที่ได้รับการยอมรับมากในต่างประเทศ ซึ่งจำเป็นต้องให้แพทย์ผู้ชำนาญการวิเคราะห์อาการโดยละเอียดก่อนทุกครั้ง เพื่อประเมินหาวิธีรักษาที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงคุณภาพชีวิตและประโยชน์ที่คนไข้จะได้รับเป็นสำคัญ

ข้อมูลจาก นายแพทย์เทวเจษฎา ภาเรือง ศัลยแพทย์เฉพาะทางด้านระบบประสาทและไขสันหลัง ศูนย์ระบบประสาทไขสันหลัง โรงพยาบาลพญาไท 1 / www.phyathai.com
........................................
นายแพทย์สุรพงศ์ อำพันวงษ์


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 37