อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564

ชบ.ติดตามความคืบหน้าการบริหารน้ำ

ชป. ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าฝายบ้านซับตะกอง และอ่างเก็บน้ำมวกเหล็ก จ.สระบุรี เสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2562 เวลา 16.15 น.


ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน ลงพื้นที่ติดตามผลโครงการฝายบ้านซับตะกอง และโครงการอ่างเก็บน้ำมวกเหล็ก จ.สระบุรี สำหรับโครงการฝายบ้านซับตะกอง ตั้งอยู่บริเวณหมู่ที่ 12 บ้านซับตะกอง ตำบลลำพญากลาง อำเภอมวกเหล็ก มีลักษณะเป็นฝายทดน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบส่งน้ำ ความสูง 3.50 เมตร ยาว 34 เมตร ระบบคลองด้านหน้าฝายระยะทางประมาณ 1.50 กิโลเมตร ก่อสร้างขึ้นเพื่อสนับสนุนน้ำสำหรับการทำการเกษตรแบบแปลงใหญ่ในพื้นที่ และเป็นโครงการที่นำ Agri-map มาดำเนินการออกแบบระบบส่งน้ำตามนโยบายของ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในขณะนั้น ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปัจจุบันดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ  กรมชลประทาน จึงดำเนินการส่งมอบภารกิจให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลลำพญากลางเป็นผู้ดูแลต่อไป​ในส่วนของโครงการอ่างเก็บน้ำมวกเหล็ก ตั้งอยู่ในพื้นที่ ตำบลคำพราน อำเภอวังม่วง มีลักษณะเป็นเขื่อนดินแบ่งโซน กว้างประมาณ 9 เมตร สูงประมาณ 44 เมตร ยาวประมาณ 1,157 เมตร สามารถเก็บกักน้ำได้ประมาณ 61 ล้านลูกบาศก์เมตร พร้อมระบบส่งน้ำด้วยท่อฝั่งขวาและฝั่งซ้าย ครอบคลุมพื้นที่ชลประทานกว่า 25,500 ไร่ ในเขตอำเภอวังม่วง ทั้งยังใช้เป็นแหล่งน้ำสำหรับการผลิตน้ำประปาที่สำคัญในเขตเทศบาลตำบลวังม่วงด้วยปัจจุบันระบบส่งน้ำฝั่งขวาดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จและเริ่มเก็บกักน้ำไว้ใช้ประโยชน์ได้ สำหรับส่งให้พื้นที่ชลประทานกว่า 5,500 ไร่ ส่วนระบบส่งน้ำฝั่งซ้ายอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างตามแผน คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2562 นี้ หากก่อสร้างแล้วเสร็จสามารถส่งน้ำสำหรับพื้นที่การเกษตรในเขตชลประทานได้กว่า 20,000 ไร่  

 


ทั้งนี้ โครงการอ่างเก็บน้ำมวกเหล็ก เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร และยังเป็นแหล่งน้ำสำคัญเพื่อการอุปโภคบริโภคของชาวบ้านในอำเภอวังม่วง ซึ่งเป็นพื้นที่มีระดับสูงเกินกว่าที่จะส่งน้ำจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ขึ้นไปได้


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น