อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564

ชบ.ติดตามความคืบหน้าการบริหารน้ำ

ชป. ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าฝายบ้านซับตะกอง และอ่างเก็บน้ำมวกเหล็ก จ.สระบุรี เสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2562 เวลา 16.15 น.


ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน ลงพื้นที่ติดตามผลโครงการฝายบ้านซับตะกอง และโครงการอ่างเก็บน้ำมวกเหล็ก จ.สระบุรี สำหรับโครงการฝายบ้านซับตะกอง ตั้งอยู่บริเวณหมู่ที่ 12 บ้านซับตะกอง ตำบลลำพญากลาง อำเภอมวกเหล็ก มีลักษณะเป็นฝายทดน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบส่งน้ำ ความสูง 3.50 เมตร ยาว 34 เมตร ระบบคลองด้านหน้าฝายระยะทางประมาณ 1.50 กิโลเมตร ก่อสร้างขึ้นเพื่อสนับสนุนน้ำสำหรับการทำการเกษตรแบบแปลงใหญ่ในพื้นที่ และเป็นโครงการที่นำ Agri-map มาดำเนินการออกแบบระบบส่งน้ำตามนโยบายของ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในขณะนั้น ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปัจจุบันดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ  กรมชลประทาน จึงดำเนินการส่งมอบภารกิจให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลลำพญากลางเป็นผู้ดูแลต่อไป​ในส่วนของโครงการอ่างเก็บน้ำมวกเหล็ก ตั้งอยู่ในพื้นที่ ตำบลคำพราน อำเภอวังม่วง มีลักษณะเป็นเขื่อนดินแบ่งโซน กว้างประมาณ 9 เมตร สูงประมาณ 44 เมตร ยาวประมาณ 1,157 เมตร สามารถเก็บกักน้ำได้ประมาณ 61 ล้านลูกบาศก์เมตร พร้อมระบบส่งน้ำด้วยท่อฝั่งขวาและฝั่งซ้าย ครอบคลุมพื้นที่ชลประทานกว่า 25,500 ไร่ ในเขตอำเภอวังม่วง ทั้งยังใช้เป็นแหล่งน้ำสำหรับการผลิตน้ำประปาที่สำคัญในเขตเทศบาลตำบลวังม่วงด้วยปัจจุบันระบบส่งน้ำฝั่งขวาดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จและเริ่มเก็บกักน้ำไว้ใช้ประโยชน์ได้ สำหรับส่งให้พื้นที่ชลประทานกว่า 5,500 ไร่ ส่วนระบบส่งน้ำฝั่งซ้ายอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างตามแผน คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2562 นี้ หากก่อสร้างแล้วเสร็จสามารถส่งน้ำสำหรับพื้นที่การเกษตรในเขตชลประทานได้กว่า 20,000 ไร่  

 


ทั้งนี้ โครงการอ่างเก็บน้ำมวกเหล็ก เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร และยังเป็นแหล่งน้ำสำคัญเพื่อการอุปโภคบริโภคของชาวบ้านในอำเภอวังม่วง ซึ่งเป็นพื้นที่มีระดับสูงเกินกว่าที่จะส่งน้ำจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ขึ้นไปได้


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น