อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 18 กันยายน 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 18 กันยายน 2562

กรมปกครองเสริมทักษะฝึกอบรมพนง.ฝ่ายปกครองขอนแก่น

ขอนแก่นจัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานฝ่ายปกครองด้านการปราบปรามยาเสพติดและการรักษาความสงบเรียบร้อย ประจำปี 62 รุ่นที่ 1 เสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2562 เวลา 15.45 น.


วันนี้ (25 พ.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จังหวัดขอนแก่น จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานฝ่ายปกครองด้านการปราบปรามยาเสพติดและการรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2562 รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 21-25 พ.ค. 62 ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดขอนแก่น ที่ 1 ซึ่งมีเป้าหมายผู้เข้ารับการฝึกอบรมประกอบด้วย ผู้บังคับกองร้อยฯ ผู้ช่วยผู้บังคับกองร้อยฯ/ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง และสมาชิกกองร้อยอาสารักษาดินแดน ทั้ง 27 กองร้อย กำนัน ผู้ใหญ่บ้านทั้ง 26 อำเภอ รวม 132 คน โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากร/ครูฝึกจากสำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีทักษะความรู้ และประสบการณ์ในการจัดทำบันทึกจับกุม การทำคำร้องขอหมายค้น หมายจับรวมทั้งขั้นตอนการสืบสวนจับกุม การกระทำความผิดคดียาเสพติด และการเขียนบันทึกจับกุม และให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกิดความเข้มแข็งสามารถเผชิญกับปัญหาและอุปสรรค รวมถึงการลดความสูญเสียของผู้ปฏิบัติงานได้ และนำความรู้ ทักษะ ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ส่งผลให้การปราบปรามยาเสพติดมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 โดยในวันแรก (21 พ.ค.) ภาคเช้า อบรมระเบียบข้อกฎหมาย อำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง และ ป.วิ.อาญา ในส่วนของการสืบสวนปราบปราม (การจับ การค้น การยึด)  ในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และการรักษาความสงบเรียบร้อย ถ่ายทอดเทคนิค ประสบการณ์การทำงานด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยในหน้าที่ของชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง รวมถึงการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความสงบเรียบร้อยและการปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ เทคนิคการสืบสวนสมัยใหม่ การสะกดรอยติดตามบุคคลและยานพาหนะ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ทักษะ และความมั่นใจ ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อบังคับใช้กฎหมาย ตามอำนาจหน้าที่ของพนักงานฝ่ายปกครอง ในภาคบ่าย ประกอบไปด้วยการฝึกภาคปฏิบัติ อบรมกฏความปลอดภัยของการใช้อาวุธปืน ทักษะ และพื้นฐานการใช้อาวุธปืน (ปืนพกสั้น) พื้นฐานระบบการต่อสู้โดยใช้อาวุธปืนประจำกาย และการบรรยายความรู้และฝึกภาคปฏิบัติในการตั้งจุดตรวจจุดสกัด

ส่วนวันที่ 2 (22 พ.ค.) ภาคเช้า อบรมทักษะการเอาตัวรอดของเจ้าหน้าที่และยุทธวิธี (Officer Survival and Tactics/O.S.T.)โดยให้ผู้เข้ารับการอบรม  ได้ฝึกปฏิบัติการตรวจค้นบุคคลในที่เป็นผู้ต้องสงสัยในท่าต่างๆ (ท่ายืน ท่านั่ง ท่านอน) การบรรยายหลักการใช้เครื่องพันธนาการ (กุญแจมือ) ในการควบคุมตัวบุคคลและผู้ต้องสงสัย ภาคบ่าย ประกอบไปด้วยการฝึกภาคปฏิบัติ อบรมฝึกภาคปฏิบัติแบบกลุ่ม ในการออกคำสั่ง การควบคุมตัวบุคคลต้องสงสัยโดยการใช้เครื่องพันธนาการ บรรยายและทำการฝึกปฏิบัติยุทธวิธีการหยุดยานพาหนะและการควบคุมผู้ขับขี่/ผู้โดยสาร (Vehicle Stop and Occupant Control ) ฝึกภาคปฏิบัติในการเดินประกอบการใช้อาวุธ (ปืนพกสั้น) ตามหลักยุทธวิธี ฝึกภาคปฏิบัติในการลาดตระเวนเพื่อสอดแนมสืบสวนหาข่าว และฝึกภาคปฏิบัติในการเดินพรางตัวเข้าสู่จุดประสานการปฏิบัติครั้งสุดท้าย (F.U.P.) ก่อนเข้าทำการจู่โจมในตัวอาคารเป้าหมายขณะที่วันที่ 3 (23 พ.ค.) อบรมทักษะเคลื่อนที่จากจุดประสานการปฏิบัติ (F.U.P/Forming up point) เพื่อเข้าทำการโจมตีเป้าหมายภายในอาคาร (F.A.P./Final assault point) แฃะทักษะการต่อสู้ในพื้นที่ที่มีขอบเขตจำกัด (ต่อสู้ในอาคาร) ด้วยอาวุธประจำกายในระยะประชิด (C.Q.B./Close Quarters Battle) ส่วนวันที่ 4 (24 พ.ค.) อบรมให้ความรู้พื้นฐานในการใช้อาวุธปืนในระบบต่อสู้ แนะนำกฎการใช้อาวุธปืนที่ถูกต้องและปลอดภัย และการฝึกยิงปืนพกสั้นในระบบต่อสู้โดยการใช้กระสุนจริง.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 23