อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 18 กันยายน 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 18 กันยายน 2562

PEA คว้ารางวัลCSRระดับนานาชาติ 1ตำบล1ช่างไฟฟ้า

PEA คว้ารางวัล CSR โครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า ระดับนานาชาติ ตอกย้ำการเป็นองค์กรเติบโตร่วมกับสังคม เสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2562 เวลา 17.11 น.

เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายภาณุมาศ ลิ้มสุวรรณ รองผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พร้อมด้วย นายจตุธรรม เรืองจุติโพธิ์พาน ผู้อำนวยการไฟฟ้าเขต การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จ.พิษณุโลก นายวรวุฒิ เมธาบุตร ผู้อำนวยการฝ่ายสังคมและสิ่งแวดล้อม ผู้บริหารและพนักงาน จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคร่วมงาน International CSR Summit (ICS) 2019 ในการนี้ นายภาณุมาศ ลิ้มสุวรรณ เข้ารับรางวัล Asia Responsible Enterprise Awards (AREA) 2019 จากโครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า พร้อมร่วมบรรยายพิเศษ เพื่อแบ่งบันประสบการณ์ในการดำเนินโครงการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม สร้างเครือข่าย เสริมสร้างความร่วมมือ และความสัมพันธ์อันดีทางด้าน CSR ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนระดับภูมิภาคเอเชีย อีกทั้งเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์องค์กร ยกระดับให้เป็นที่รู้จักในเวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 22