อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2562

อ่านความหมาย'เลขที่บ้าน' หนุนคนอยู่'สำเร็จก้าวหน้า'

สัปดาห์นี้สอนอ่านความหมาย “เลขที่บ้าน” ยึดหลักตัวเลขที่ส่งเสริมด้านอาชีพ ของบ้านหลังที่เจ้าของบ้านได้ประกอบกิจการอยู่ จะเป็นอย่างไรไปติดตามกัน อังคารที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.00 น.


บ้านที่พักอาศัยเป็นปัจจัยที่จำเป็นในชีวิตของเราทุกคน และสิ่งที่มีความสำคัญมากอย่างหนึ่งที่คู่กับตัวบ้านก็คือ เลขที่บ้าน” ด้วยความเชื่อที่ว่าเลขที่บ้านนั้น สามารถส่งผลให้คุณให้โทษแก่เจ้าของบ้าน รวมถึงคนที่พักอาศัยในบ้านหลังนั้นได้ ผู้คนจึงแสวงหาเลขที่บ้านที่ดีที่สุดให้แก่ตัวเอง ถ้ามีใครมาทักว่า บ้านเลขที่นี้ไม่ดี เจ้าของบ้านก็จะไม่สบายใจ และก็จะพยายามรีบหาวิธีแก้ไขทันที

สำหรับคอลัมน์นี้อาจารย์จะนำเสนอเรื่อง อ่านความหมายจากเลขที่บ้าน” โดยยึดหลักตัวเลขที่ส่งเสริมด้านอาชีพการงานที่เจ้าของบ้านได้ประกอบกิจการอยู่ หรือรายได้หลักที่มาจากการประกอบอาชีพของคนภายในบ้าน ว่าเลขกลุ่มใดจะส่งผลทำให้คนในบ้านประสบความสำเร็จ มีความก้าวหน้า และมีเงินทองใช้ได้อย่างไม่ขาดมือ

โดยจะแบ่งตัวเลขออกเป็นกลุ่ม ๆ จะเริ่มต้นจากเลขที่บ้านตัวเดี่ยว ๆ เป็นเลขคู่ เลขสามตัว ไปจนถึงเลขที่มี “เครื่องหมายทับ” แต่ในที่นี้เป็นการเรียนรู้แบบในขั้นต้น เราจะมองเป็นภาพรวมโดยตัดเครื่องหมายทับออกไปก่อน ให้อ่านตัวเลขรวมติดกันเป็นพืดไป สังเกตแบบขั้นต้นได้ดังต่อไปนี้กลุ่มตัวเลข 1 , 14 , 15 , 159 , 1519 , 1415  , 14519 ,145190 (สามารถสลับตำแหน่งกันได้) ตัวเลขกลุ่มมิตรอุปถัมภ์” กลุ่มตัวเลขกลุ่มนี้จะส่งเสริม ผู้ที่รับราชการ งานรัฐวิสาหกิจ องค์กรภาครัฐ งานด้านการปกครอง งานวางแผนการศึกษา รวมไปถึงนักธุรกิจที่ติดต่อกับหน่วยงานของรัฐฯ

กลุ่มตัวเลขกลุ่มนี้เป็นกลุ่มตัวเลขที่ทำให้ผู้ที่ใช้ได้รับแรงสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ จากผู้บังคับบัญชา และจะทำให้ผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชาของเราเองนั้นปกครองง่าย เชื่อฟังและปฎิบัติตามคำสั่ง

กลุ่มตัวเลข 2 , 24 , 264 , 2456 , 26479 , 64789 , 647890 (สามารถสลับตำแหน่งกันได้) ตัวเลขกลุ่มขนย้าย ถ่ายเทกลุ่มตัวเลขกลุ่มนี้จะส่งเสริมงานด้านการขนส่ง รถรับส่งผู้โดยสาร ขนถ่ายสินค้า งานด้านโลจิสติกส์ และธุรกิจขายตรง ธุรกิจแฟรนไชส์ งานที่ต้องขยายตลาด รวมไปถึงงานด้านรับเหมา ที่ต้องขนย้ายอุปกรณ์เครื่องมือวัสดุและหมุนเวียนแรงงาน

กลุ่มตัวเลขกลุ่มนี้เป็นกลุ่มตัวเลขที่ทำให้กิจการมีความคล่องตัว การเคลื่อนย้ายจัดส่งสินค้าเป็นไปอย่างราบรื่น

กลุ่มตัวเลข 3 , 34 , 35 , 3519 , 35109 , 35178 , 351964 (สามารถสลับตำแหน่งกันได้) ตัวเลขกลุ่มท้าทาย รักอิสระ” กลุ่มตัวเลขกลุ่มนี้จะส่งเสริมงานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ งานครีเอทีฟ งานอิสระ ฟรีแลนซ์ พาร์ตไทม์ งานติดต่อกับคนต่างชาติ ค้าขายกับนักท่องเที่ยว ธุรกิจทัวร์ เกสต์เฮาส์ รวมไปถึงกิจกรรมเอ็กซ์ตรีม กีฬาที่มีความท้าทาย

กลุ่มตัวเลขกลุ่มนี้จะส่งเสริมให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ มีอิสระทางความคิด ค้นพบแนวทางใหม่ ๆ ที่ผู้คนให้ความสนใจ

กลุ่มตัวเลข 4 , 46 , 48 ,421 , 416 , 478 , 46789, 426178  (สามารถสลับตำแหน่งกันได้) ตัวเลขกลุ่มนักเจรจา” กลุ่มตัวเลขกลุ่มนี้จะส่งเสริมงานด้านโฆษณาประชาสัมพันธ์ งานด้านสื่อสาร งานด้านการข่าว นักข่าว โฆษก เอ็มซี พริตตี้ ครู ทนายความ นักขาย นักการตลาด ผู้ทำธุรกิจอีเวนต์ ออแกไนเซอร์ มัลติมีเดีย รวมไปถึงผู้ที่ค้าขายทางอินเทอร์เน็ต

กลุ่มตัวเลขนี้จะทำให้การสื่อสารของเราจะสามารถสร้างความน่าสนใจให้กับกลุ่มเป้าหมาย ผู้คนจะให้ความเชื่อถือในสิ่งที่เรานำเสนอกลุ่มตัวเลข 5 , 52 , 528 , 5289 , 52478 , 54178 , 541789 , 541789 , 541780 (สามารถสลับตำแหน่งกันได้) ตัวเลขกลุ่มที่ปรึกษา นักวิชาการ” กลุ่มตัวเลขกลุ่มนี้จะส่งเสริมให้งานทางสายวิชาการ งานฝ่ายบุคคล งานด้านการพัฒนาบุคคล การฝึกฝีมือแรงงาน งานด้านที่ปรึกษาฝ่ายจัดซี้อ งานตรวจสอบ สำนักงานบัญชีและทนายความ บริหารส่วนกลาง รวมไปถึงผู้ที่เป็นกรรมาธิการออกกฎระเบียบ หรือบอร์ดบริหารในองค์กรต่าง ๆ

กลุ่มตัวเลขนี้จะทำให้กิจการงานที่ทำเป็นไปตามระเบียบแบบแผนมีขั้นตอน คนหมู่มากให้ความยอมรับนับถือ 

กลุ่มตัวเลข 6 , 61 , 66 , 626 , 628 , 6248 , 62489 , 624890 (สามารถสลับตำแหน่งกันได้) ตัวเลขกลุ่มศิลปะ สินค้าโดนใจ” กลุ่มตัวเลขกลุ่มนี้จะส่งเสริมให้งานประเภทของสวยของงาม สินค้าที่ซื้อด้วยอารมณ์ ซื้อด้วยค่านิยม สินค้าแบรนด์เนม สินค้าฟุ่มเฟือย งานด้านออกแบบ งานแฟชั่น งานประกวด งานด้านการแสดง คอนเสิร์ต งานเว่อร์วังอลังการ จะส่งผลดีมาก

กลุ่มตัวเลขนี้จะทำให้กิจการที่กล่าวมา ได้รับการยอมรับเป็นวงกว้าง ตอบสนองกระแสนิยมได้เป็นอย่างดี

กลุ่มตัวเลข 7 , 71 , 76 , 761 , 7614 , 76148 , 76149 , 761489  (สามารถสลับตำแหน่งกันได้) “ตัวเลขกลุ่มอสังหาฯ อุตสาหกรรมและสินค้าการเกษตร” กลุ่มตัวเลขกลุ่มนี้จะส่งเสริมให้งานด้านอสังหาฯ โดดเด่น ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจพัฒนาที่ดิน โครงการจัดสรรบ้านที่ดิน อาคาสำนักงาน คอนโดฯ โรงแรม รีสอร์ต สนามกอล์ฟ ร่วมไปถึงงานก่อสร้าง ตกแต่ง โรงงานเฟอร์นิเจอร์ และงานด้านเกษตรกรรมทุกแขนง งานอุตสาหกรรมตั้งแต่อุตสาหกรรมในครัวเรือน ไปจนถึงนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่

กลุ่มตัวเลขนี้จะทำให้การบริหารจัดการกิจการขนาดใหญ่ มีความคล่องตัวราบรื่นดี

กลุ่มตัวเลข 8 , 80 , 83 , 85 , 835 , 836 , 8735 , 87350 , 873469 (สามารถสลับตำแหน่งกันได้) ตัวเลขกลุ่มการต่างประเทศ / ชื่อเสียงเด่นดัง กลุ่มตัวเลขกลุ่มนี้จะส่งเสริมธุรกิจการบิน สายการบิน วิทยุการบิน แอร์คาร์โก้ ฯลฯ รวมไปถึงธุรกิจการค้าต่างประเทศ นำเข้า-ส่งออก งานจัดแสดงสินค้า นอกจากนี้ยังส่งเสริมในด้านการกีฬา สถานออกกำลังกาย การประกวดแข่งขัน ศิลปินดารา นักร้องนักแสดง นางแบบนายแบบ ช่างภาพ วงการบันเทิง กิจกรรมที่ต้องการให้ผู้คนส่วนมากให้ความสนใจ 

กลุ่มตัวเลขนี้จะทำให้ประสบความสำเร็จในแดนไกล มีชัยชนะในการแข่งขัน มีชื่อเสียงผู้คนให้ความสนใจ

กลุ่มตัวเลข 9 , 96 , 99 , 969 , 96130 , 96143 , 961430 (สามารถสลับตำแหน่งกันได้) ตัวเลขกลุ่มแรงศรัทธากลุ่มตัวเลขกลุ่มนี้จะส่งเสริมธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อ เช่น ตลาดพระเครื่อง เครื่องรางของขลัง โหราศาสตร์ ฯลฯ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความศรัทธา เช่น จัดทัวร์ไหว้พระ 9 วัด สถานปฏิบัติธรรม กิจกรรมสร้างเสริมกำลังใจ นอกจากนี้ยังส่งเสริมกิจการด้านงานสอนภาษาต่างประเทศ จัดหาแรงงานต่างด้าว ไกด์นำเที่ยว ฯลฯ

กลุ่มตัวเลขนี้จะทำให้กิจการงานด้านความเชื่อ และงานที่ติดต่อกับคนต่างชาติต่างภาษา ได้ผลตอบแทนที่ดีกลุ่มตัวเลข 103 , 1360 , 3680 , 36890 , 136890 (สามารถสลับตำแหน่งกันได้) ตัวเลขกลุ่มการแพทย์ และเทคนิควิศวกรรม” กลุ่มตัวเลขกลุ่มนี้จะส่งเสริมงานในวงการแพทย์ เทคนิคการแพทย์ เภสัชกร นักเคมี นักจิตวิทยา นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย รวมไปถึงงานปราบปราม งานสืบสวนสอบสวน นักสืบ นอกจากนี้ยังส่งเสริมผู้ที่ทำหน้าที่ควบคุมเครื่องจักร ใช้อาวุธ เครื่องมือทุกประเภท งานด้านวิศวกรรม สิ่งประดิษฐ์ ฯลฯ

กลุ่มตัวเลขนี้จะทำให้กิจการงานที่ต้องใช้ความสามารถเฉพาะตัว งานที่มีความซับซ้อน งานด้านเทคนิค ประสบความสำเร็จดีเยี่ยม

กลุ่มตัวเลขกลุ่มสุดท้ายที่กำลังจะกล่าวถึง ก็คือกลุ่มตัวเลข  666 , 777 , 888 , 999 (สามารถสลับตำแหน่งกันได้) ตัวเลขสุขนิยม” เป็นกลุ่มตัวเลขที่มีความเหมาะสมกับวิถีของนักธุรกิจที่เล็งผลกำไร วางกลยุทธ์ช่วงชิงพื้นที่การค้า สร้างมูลค่าการตลาด มุ่งพุ่งเป้าสู่ความสำเร็จอย่างไม่หยุดยั้ง และมักจะมอบรางวัลให้กับชีวิตทุกครั้งที่บรรลุเป้าหมายที่ตนวางไว้ หากใครได้ใช้กลุ่มตัวเลขเหล่านี้แล้ว จะเป็นผู้ที่มีเครื่องอำนวยความสะดวกครบครัน ติดต่อการค้าต่างประเทศดีเยี่ยม มีการเดินทางไกลอยู่บ่อยครั้ง และจะแสวงหาความก้าวหน้าให้กับชีวิตอยู่ตลอดเวลา

ครั้งต่อไป อาจารย์จะนำเสนอเลขบ้านที่มีความเด่นในเรื่องการให้คุณที่ดีแก่ผู้พักอาศัย และเลขบ้านที่มีความลึกลับอาถรรพ์ซ่อนอยู่ ให้ได้ติดตามกันนะครับ

***กลเม็ดเคล็ดโหรฯ ในสัปดาห์นี้ขอนำเสนอเรื่อง “อาทิตย์กุมลัคน์ ในราศีต่าง ๆ”

อาทิตย์นั้นมีความสำคัญต่อดวงชะตากำเนิดมาก อีกทั้งอาทิตย์กำเนิดนั้นยังเปรียบเสมือนแสงสว่างที่นำทางให้กับชีวิตของคนเรา และเมื่อชาวราศีทั้ง 12 ราศีได้มีอาทิตย์เข้ากุมลัคนา จะมีความหมายเป็นดังนี้

อาทิตย์กุมลัคน์ในราศีเมษ ชอบสอนสั่งคน มีระเบียบวินัยดี แต่ก็จะเป็นคนอวดดื้อถือดี โมโหง่ายหายเร็ว

อาทิตย์กุมลัคน์ในราศีพฤษภ ชอบสร้างความมั่นคงให้แก่ตนเองและครอบครัว ดื้อเงียบ ไม่ยอมรับความผิดของตน

อาทิตย์กุมลัคน์ในราศีเมถุน ชอบพูดคุย มีเสน่ห์ ผู้คนให้ความสนใจรุมล้อม แต่มักผิดหวังอกหักในเรื่องความรัก

อาทิตย์กุมลัคน์ในราศีกรกฎ เกรงใจคน มีความเอื้ออารี แต่หากได้เกลียดก็เกลียดแบบไม่มีทางกลับมาคืนดีได้

อาทิตย์กุมลัคน์ในราศีสิงห์ หากเป็นหญิงจะมีโอกาสเป็นหม้ายสูง หากเป็นชายจะเจ้าชู้ชนิดหาตัวจับยาก

อาทิตย์กุมลัคน์ในราศีกันย์ มีความรู้ดี เก่งทั้งศาสตร์และศิลปะ รักคนง่าย ไม่ค่อยสมหวังในรักอาทิตย์กุมลัคน์ในราศีตุลย์ ใจเรรวน ห่วงหน้าพะวงหลัง มีเสน่ห์ และเจ้าชู้ มีความคิดสร้างสรรค์ดี

อาทิตย์กุมลัคน์ในราศีพิจิก ชอบเก็บตัว ไม่ชอบให้ใครมายุ่ง ไหวพริบดี กุมความลับไว้มาก

อาทิตย์กุมลัคน์ในราศีธนู มีประสบการณ์มาก ไหวพริบดี แก้ปัญหาเก่ง มีคู่ครองหลายคน 

อาทิตย์กุมลัคน์ในราศีมังกร มีความอดทนดี สมาธิดี มักมีชัยในการแข่งขัน แต่จะเป็นคนไม่ค่อยโรแมนติก

อาทิตย์กุมลัคน์ในราศีกุมภ์ จะเป็นคนเจ้าอารมณ์ อยู่ไม่ค่อยติดที่ เจ้าชู้ ฉลาดหลักแหลมไหวพริบดี

อาทิตย์กุมลัคน์ในราศีมีน ตอนเป็นหนุ่มสาวค่อนข้างดื้อรั้น พอมีอายุมากขึ้น จะเป็นคนนิ่งขึ้น และมีจิตใจเป็นกุศล

พบกับเกร็ดความรู้ทางโหราศาสตร์ได้ใหม่ ในสัปดาห์ต่อไป ติดตามกันนะครับ.
..............................................
คอลัมน์ : พยากรณ์สอนกันได้
โดย “อ.พราหมณ์เมศ วาสุเทพ”
ขอบคุณภาพจาก : Pixabay


คลิกติดตามอ่านคอลัมน์พยากรณ์สอนกันได้ทั้งหมดที่นี่

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 116