อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2563

เลยจัดตักบาตร2แผ่นดิน เชื่อมสัมพันธ์ไทย-ลาว

จ.เลยจัดตักบาตร 2 แผ่นดินเชื่อมสัมพันธ์ไทย-ลาว สัปดาห์วิสาขบูชา อังคารที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 02.06 น.

 เมื่อเร็วๆนี้ ที่สะพานมิตรภาพน้ำเหืองไทย-ลาว บ้านนากระเซ็ง ต.อาฮี อ.ท่าลี่ จ.เลย นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ท่านสำราญ สุวันโชค เจ้าเมืองแก่นเท้า แขวงไชยะบุลี สปป.ลาว ร่วมเป็นประธาน เปิดสัปดาห์วิสาขบูชา สานสัมพันธ์อาเซียน ในมิติพุทธศาสนา มีนางเยาวภา โตสงวน วัฒนธรรมจังหวัดเลย นายด่านศุลกากรท่าลี่ นายบุญเลิศ ลันทนา นายอำเภอท่าลี่  นางสาวภูมารินทร์ คงเพียรธรรม นายอำเภอด่านซ้าย นายนที พรมภักดี นายอำเภอนาแห้ว หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำปกครองท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนไทย และลาว ร่วมทำบุญตักบาตร พระภิกษุสงฆ์ จากไทยและลาว

นายเยาวภา โตสงวน วัฒนธรรมจังหวัดเลย กล่าวว่า จังหวัดเลยมีอาณาเขตติดต่อกับ 2 แขวงของ สปป.ลาว คือ แขวงไชยะบุลี และแขวงเวียงจันทน์ มีวัฒนธรรม ประเพณี และมิติทางพุทธศาสนา คล้ายคลึงกัน  ภาษาของสองประเทศ สามารถสื่อสารกันโดยไม่ต้องใช้ผู้แปลภาษา ใช้หลักธรรมทางพุทธศาสนา เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ เป็นหลักสำคัญในการปฏิบัติตนในการดำเนินชีวิตจังหวัดเลย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย จึงกำหนดจัดโครงการจัดงานสัปดาห์วิสาขบูชาอาเซียนสานสัมพันธ์ไมตรีในมิติพระพุทธศาสนาจังหวัดเลย จึงใช้มิติทางศาสนาเป็นกลไกหนึ่งในการนำพาไปสู่ความเชื่อมโยงระหว่างทั้งสองประเทศ  อาเซียน ในมิติพุทธศาสนาระหว่างจังหวัดเลยกับแขวงไชยะบุรีขึ้น เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์กระทรวงวัฒนธรรม ยุทธศาสตร์กรมการศาสนา และยุทธศาสตร์จังหวัดเลย เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในกลุ่มอาเซียน โดยอาศัยมิติทางศาสนาและวัฒนธรรม เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศในภูมิภาคอาเซียนให้บรรลุเป้าหมาย ด้านสังคมวัฒนธรรมและความมั่นคง เพื่อส่งเสริมบทบาทของไทยในการเป็นประธานอาเซียน เกิดกิจกรรมที่มีความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์จังหวัดเลย เชื่อมสัมพันธ์ไมตรีกับประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนชาวไทยและประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนได้ร่วมกิจกรรมทางศาสนาเพื่อนำทุนทางวัฒนธรรมในมิติพระพุทธศาสนามาสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ คณะที่มาร่วมงานทั้งไทยและลาวได้ร่วมกันตักบาตรพระสงฆ์ กลางสะพานมิตรภาพน้ำเหืองไทย-ลาว จากนั้นคณะฯฝ่ายไทย ได้เดินทางโดยขบวนรถยนต์ เดินทางไปยัง เมืองบ่อแตน บ้านต่อแตน สปป.ลาว เพื่อทอดผ้าป่าสามัคคีมอบให้แก่วัดโพธิ์แท่นโบราณนาราม บ้านบ่อแตน แขวงไชยะบุลี สปป.ลาว ห่างจากสะพานมิตรภาพน้ำเหืองไทย-ลาว ราว 50 ก.ม.โดยมีท่านบุญเสน จันทะผอง เจ้าเมืองบ่อแตน และชาวบ้าน ให้การต้อนรับ ด้วยมิตรไมตรียิ่ง

ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ ผู้สื่อข่าวเดลินิวส์ออนไลน์ จ.เลย

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 65